Klíč ke vztahům

Naučte se stavět na vzájemném respektu a porozumění. Jednoduše, prakticky.

13:31
Lenka Suchá

Lenka Suchá
Psychoterapeutka

22. 5. 2024

Nikdo z nás nepochybuje, že rozumí tomu, co je empatie. A právě to je problém. V domnění, že jednáme empaticky, mnohdy uplatňujeme komunikační strategie, které jsou spíše manipulativní. Na tom, že empatie je schopnost vnímat, jak se druhý cítí, a porozumět tomu, co prožívá, se nejspíš shodneme. Jak se tedy stane, že se vedeni dobrými úmysly nevědomky dostaneme na scestí?

S empatií totiž musíme začít u sebe. Kolikrát denně se zastavíte, abyste si uvědomili, jak vám je? Když vás teď požádám, abyste své aktuální rozpoložení stručně popsali, možná to pro vás bude mnohem těžší, než jste čekali. Většinou takhle vůbec nejsme zvyklí uvažovat, neumíme zaměřit pozornost na vlastní vnitřní prožívání nebo nám chybí slova, abychom je dokázali vyjádřit. Přesto nepochybujeme, že se dokážeme vžít do druhých a rozumíme tomu, jak jim je.

Tento článek si mohou přečíst jen naši předplatitelé.

Chcete-li pokračovat ve čtení a otevřít si přístup k veškerému obsahu Psychologie.cz, pořiďte si předplatné.

Chci předplatné
Už máte předplatné? Přihlaste se.

Články k poslechu

Pravá sebeláska

Věřila jsem, že přijde, když si budu opakovat pozitivní větičky. Objevila se úplně jinak.

7 min

Strach z blízkosti

Bolestné zážitky se otiskly hluboko. Skrze ně se díváme na svět a bojíme se ho.

14 min

Názorová propast

Nechcete přerušit veškerý kontakt, názory druhého vás ale ničí. Co můžete dělat?

21 min

Nevěra, která se nestala

Nevím, jak partnera přesvědčit, že žárlí zbytečně. Jde to vůbec?

11 min

Urovnávač

Všem vyhovět, aby byl klid. Urovnat dusnou atmosféru. Potěšit. Proč je to cesta do pekel?

13 min

22. 5. 2024

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.