Foto: Thinkstock.com
odemčené

Krize ve vztahu

Párová terapie může urychlit rozchod. Někdy je to dobrý konec, jindy chyba, které šlo předejít.

Milena Nováková

Milena Nováková
Psycholožka, psychoterapeutka

27. 9. 2013

Máte pocit, že se váš vztah dostává do slepé uličky? Zdá se vám, že vaše vzájemné reakce začaly být příliš stereotypní a komunikace je spíš souboj než dialog směřující ke společnému cíli? Máte pocit, že s tím vším chcete něco udělat, ale nevíte, kde začít? Pak vás možná napadlo, že by mohl pomoci někdo třetí, kdo je nezaujatý a dokáže mít na váš vztah jiný náhled. Právě tady může výborně zafungovat psychoterapie. Důležité je ale dobře vybrat takový terapeutický přístup, který se nejlépe hodí konkrétně pro vás a pro vaši situaci. A jako první se nabízí párová terapie.

Párová terapie je opravdu velmi specifická a má jiný cíl, jiná pravidla i jiné metody, než terapie individuální. V individuální terapii má terapeut povinnost hájit zájmy klienta, tedy konat tak, aby vše vedlo k dosažení klientova cíle v terapii. I když klient například řeší partnerský problém, terapeut neřeší problémy partnera a není jeho cílem chránit vztah jako takový. Směřuje k tomu, aby terapie vedla k vyřešení situace klienta, ne jeho partnera. Zaměřuje se na osobnost klienta, ne na vztah jako takový.

Může nastat nečekané…

V párové terapii je to všechno jinak. Klientem je pár a vztah, nikoli zájem každého z partnerů. Pár si na začátku definuje cíl, a ten je pak pro terapeuta závazný. Cíl však může být různý, ne vždy jím je zachování vztahu. Někdy si partneři přejí rozklíčovat partnerské problémy a dojít k rozhodnutí, zda spolu zůstat nebo se rozejít, jindy mají na počátku cíl vztah napravit, zlepšit komunikaci a znovu najít společné naladění a porozumění.

V průběhu terapie často dochází k tomu, že se partneři kromě vztahu začnou také více zabývat sami sebou, snaží se získat hlubší náhled na sebe a své chování ve vztahu. To pak může vést k tomu, že začnou více pracovat na osobním rozvoji a mohou získat pocit, že jim v tom partner nějakým způsobem brání nebo je omezuje. Zkrátka se více postaví na vlastní nohy, zaměří se na sebe a touha setrvat ve vztahu může ustoupit do pozadí.

Úkolem terapeuta zde není zaměřovat se na osobnost každého z páru, ale zůstat nestranný, nehodnotit osobnosti partnerů, vnímat pár jako jeden celek, sledovat rozpory, atmosféru ve vztahu, rozdílnosti a to, co pár spojuje.

Hledá příčiny a možná řešení problémů, navrhuje různé způsoby, jak například zlepšit komunikaci, jak nastavovat pravidla, jak si uspořádat prostor ve vztahu apod. Z podstaty párové terapie tak vlastně vyplývá, že v jejím průběhu mohou partneři také dojít k tomu, že je pro oba výhodnější se rozejít.

Jestliže se pár rozhodne svůj vztah řešit s pomocí odborníka, rozhoduje se přijmout náhled třetí, nezávislé osoby, která mnohdy odkryje takové aspekty vztahu, které si dosud jeden či oba z páru neuvědomovali, případně je vytěsnili a popřeli. To může znamenat změnu náhledu na vztah u některého (nebo obou) z páru, a tím může vést i ke změně postoje k jeho dalšímu vývoji.

Do hloubky raději sami

Velká část terapeutů pracuje s integrativním přístupem, to znamená, že kombinují jednotlivé směry a používají takové metody, které jsou nejvhodnější v dané situaci. Jiní terapeuti se spíš zaměřují na jeden konkrétní směr, například na systemiku, hlubinnou psychoterapii, kognitivně behaviorální terapii, humanistický přístup apod.

Každý ze směrů má své výhody a nevýhody a je vhodný pro jiné typy problémů. Hlubinné přístupy se pro párovou terapii moc nehodí. Jejich použití často vede k tomu, že se terapeut zaměří na osobnosti jednotlivých partnerů a věnuje se řešení jejich osobních témat, která pravděpodobně souvisí s problémem ve vztahu. Odvede to tak pozornost od celkového cíle páru a navíc, hluboká osobní témata se jen těžko řeší za přítomnosti druhého partnera. Někdy tím může dojít k vystupňování konfliktu. Hlubinná terapie je také dost časově náročná, respektive trvá poměrně dlouhou dobu, než dojde k nějaké změně či posunu.

Tento typ terapie se  víc hodí pro terapii individuální a nevylučuje se, aby jeden nebo oba z páru na takovou terapii individuálně docházeli souběžně s terapií párovou. Pro párovou terapii se však více hodí jiné přístupy – ať už integrativní nebo systemické. Zpravidla totiž jde o řešení konkrétního aktuálního problému, který je třeba rychle pojmenovat a najít cestu k jeho vyřešení.

Využívejte celý web.

Předplatné

Vhodný je tedy takový přístup, který dokáže efektivně zmapovat situaci, najít jádro problému a nastínit možnosti řešení, ideálně v konkrétních krocích. Samozřejmě záleží také na osobnostech partnerů. Stejně jako v individuální terapii i v párové platí, že každému sedí něco jiného. Navíc je to komplikovanější o to, že partneři mohou být velmi odlišní a každý zaměřený na jiný způsob řešení problémů, takže se nemusí na volbě terapeutického přístupu shodnout. I proto se zdá být nejvhodnější integrativní přístup, kdy terapeut poté, co zmapuje osobnosti partnerů a jejich pohledy na svět, může flexibilně zvolit vhodnou terapeutickou metodu.

Pokud tedy řešíte partnerské problémy, zvažte, jaký je váš cíl a jakou povahu má problém, se kterým chcete od terapeuta pomoci.

  • Zamyslete se nad tím, jestli opravdu chcete řešit vztah, nebo spíš osobnost každého z vás.
  • Zvažte, jestli potřebujete víc řídit a usměrňovat vaši vzájemnou komunikaci, nebo jestli vám spíš vyhovuje nedirektivní přístup.
  • Někdy může hrát roli i to, zda terapeut je muž nebo žena, protože se partneři mohou obávat vytváření koalice s terapeutem, který je stejného pohlaví.

Je dobré se tedy dopředu dohodnout a říct si, co by komu vyhovovalo, výchozí situace terapie by měla být pro vás co nejvíc neutrální. Nejdůležitější ale je, abyste se oba na terapeuta obraceli s vlastní motivací a opravdovým rozhodnutím situaci změnit. Osobnost terapeuta, jeho odbornost, zkušenosti i přístup hrají velkou roli. Ale to, jak se k terapii postavíte, jak aktivní budete, jak budete pracovat sami se sebou na základě podnětů z terapie, je jen na vás. Pokud vy sami nechcete, terapeut za vás zázraky neudělá.

Články k poslechu

Lidoop v zrcadle

Martin Burget přináší zajímavosti z oboru psychologie.

11 min

Puberta online

Co trápí generaci přezdívanou někdy sněhové vločky? Nemají možnost úniku.

16 min

Úzkost jako rádce

Když se k hledání smyslu života postavíme čelem, zmírní se i naše úzkost.

9 min

Příliš mnoho mužů

Stydím se za počet svých sexuálních partnerů. Jak se s tím vypořádat?

9 min

Výčitkář

Budí ve vás pocity viny a současně dojem potřebnosti. Co je za tím?

17 min

Milena Nováková

Psycholožka, psychoterapeutka

27. 9. 2013

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.