Milena Nováková

Milena Nováková

Psycholožka, psychoterapeutka

Soukromá psychologická praxe v Praze, individuální a párová terapie, psychologické poradenství.

Specializace: partnerské vztahy, rodina, děti a dospívající, škola, identita, sebepojetí, virtuální realita.

Ve své práci využívá spojení znalostí a zkušeností z oblasti psychoterapie, psychologie dospělých, dětské psychologie a ze sociální psychologie, která se zabývá především vztahy a komunikací. Při práci s dětmi je důležité rozumět i světu dospělých a naopak, každý jsme někdy byli dítětem.

Zaměřuje se především na tato témata:

 • Partnerské a rodinné vztahy
 • Osobní rozvoj
 • Životní krize
 • Hledání životního směru, důležitá rozhodnutí
 • Osobní problémy – sebehodnocení, identita, problémy v komunikaci a ve vztazích s lidmi apod.
 • Děti a dospívající – výchovné, školní, rodinné, osobní problémy, rozchod rodičů.
 • Virtuální realita, sociální sítě, počítačové hry apod.
 • Sladění pracovního a osobního života

Vzdělání:

 • Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK Praha, specializace sociální psychologie (diplomová práce na téma Specifické znaky identity českých adolescentů)
 • Absolvovala osmiměsíční studijní pobyt na fakultě psychologie na Universidad de Granada ve Španělsku (vývojová a sociální psychologie)
 • Absolvovala akreditovaný sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v systému SUR (dynamická a hlubinná terapie) a další kurzy a workshopy zaměřené na psychologickou diagnostiku, psychoterapii, osobní rozvoj a koučování
 • Studuje postgraduálně sociální psychologii na katedře psychologie FFUK Praha, kde se věnuje převážně identitě v adolescenci a v nastupující dospělosti, virtuální identitě, narativnímu výzkumu, problematice tzv. „zlobivých dětí“ ve vztahu k rodinnému zázemí, rizikovému chování u dětí a mladistvých, sociálním vztahům

Příklady pracovních zkušeností:

V současné době působí v soukromé praxi a v neziskové organizaci NEO CZ, o. s., spolupracuje s Českým rozhlasem na pořadech pro děti, se společností SCIO a s celou řadou médií na článcích a odborných komentářích.

Pracovní zkušenosti získávala například v těchto organizacích:

 • Fond ohrožených dětí
 • Dětské krizové centrum
 • Poradna SISI
 • Ústav pro péči o matku a dítě – odborná stáž u PhDr. Jaroslavy Dittrichové, CSc.
 • ZŠsRVJ Praha 5, školní psycholog
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Praha 8
 • Za lepší život v Praze, o. s.
 • Incoma GFK
 • Univerzita Karlova v Praze

Milena Nováková

Články a videa od autora

Celý život jsme děti. Někdo rozumnější, někdo ještě hraje hry a nemůže z toho vyrůst.

Čtenář/ka Psychologie.cz, Milena Nováková

Štěstí

Taky se litujete, co všechno vám rodiče způsobili? Co když ale jejich chyby měly svůj …

Milena Nováková

Štěstí

Pro muže je sex cestou k blízkosti, pro ženu je blízkost cestou k sexu.

Milena Nováková

Vztahy a sex

V perspektivním vztahu vaše směry nemusí být stejné, ale měly by mít nějaké propojení.

Milena Nováková

Vztahy a sex

Jako bychom předpokládali, že to, co znamená milovat pro nás, je stejné pro všechny.

Milena Nováková

Vztahy a sex

Některé způsoby terapeutické práce mohou uškodit. A to velmi hluboce.

Milena Nováková

Zdraví

Poradna

Můj vztah s dospívající dcerou je chladný. Cítím, že k ní jako otec neumím najít cestu.

Pochopila jsem, že s mým mužem to nikdy nebude lepší. Přesto mi na vztahu záleží.

Všechny rady autora