Nový audiobook: Závislé vztahy
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Pití kávy chrání mozek

Vědci předložili důkazy: kofein snižuje riziko mozkové mrtvice.

Radkin Honzák

Radkin Honzák

15. 3. 2011

„Kofeinismus je nejušlechtilejší toxikománie,“ říkával na svých psychiatrických přednáškách profesor Vondráček. Výzkumná zpráva Americké kardiologické společnosti však ukazuje mnohem více: pití kávy, „nezdravý zvyk“, který mnozí odsuzují, není vůbec špatným či nezdravým počínáním.

Naopak. Je účinnou prevencí mozkové mrtvice. Jeden a více šálků kávy denně u žen snižuje riziko této zákeřné příhody o celou čtvrtinu ve srovnání s těmi, které kávu nepijí.

Švédští vědci z renomovaného Karolinska Institut pod vedením Susanne Larsonové sledovali déle než deset let skupinu celkem 34 670 žen ve věku mezi 49 a 83 roky a zaznamenávali jejich spotřebu kávy.

Ženy, které pily více než jeden šálek denně (ať už to byly tři nebo dokonce více než pět), na tom byly daleko lépe než ty, které se kofeinu vyhýbaly. Na této skutečnosti nezměnily nic další faktory, ať už index tělesné hmotnosti BMI, kouření, alkohol, hypertenze nebo cukrovka.

Přestože je již delší dobu potvrzeno, že kofein působí ochranným způsobem proti nádorovým onemocněním v celém trávícím systému, studie zaměřené na jeho vliv na srdce a cévy přinášely nejednoznačné výsledky.

„Pozorovali jsme příznivý vliv pití kávy u finských mužů – kuřáků, ale neměli jsme žádné přesné údaje, jak působí u žen. Proto jsme podnikli tuto dlouhodobou prospektivní studii,“ řekla Susanne Larsonová.

„Zařadili jsme do ní v roce 1997 zdravé ženy, které byly ochotné účastnit se výzkumu sledujícího, jak stravovací návyky ovlivňují zdravotní stav.“

Mezi 1. lednem 1998 a 31. prosincem 2008 bylo zaregistrováno celkem 1680 cévních mozkových příhod, z nichž bylo:

  • 1310 způsobeno nedokrvením (ucpáním mozkové cévy)
  • 154 krvácením do mozku
  • 79 krvácením do prostoru pod mozkovými plenami
  • 137 blíže nespecifikovaných

Po zvážení všech dalších rizikových faktorů se pití kávy prokázalo jako ochranný faktor před všemi typy cévních příhod s výjimkou krvácení do mozku, kde nebylo dosaženo statistické významnosti.

Příznivý účinek kofeinu je přičítán jeho vlivu na potlačování subklinických zánětlivých pochodů, zmenšení oxidačního stresu a zlepšení citlivosti k inzulínu.

Zdroj: Susanna C. Larsson, Jarmo Virtamo, Alicja Wolk. Coffee Consumption and Risk of Stroke in Women. Stroke, 2011; DOI: 10.1161/STROKEAHA.110.603787

Líbí se vám Psychologie.cz?

Máte dvě možnosti, jak s námi zůstat v kontaktu. Předplatné vám otevře přístup k obrovské knihovně článků, videí a audiobooků. Nebo vám můžeme posílat nejzajímavější myšlenky e‑mailem zdarma. Tak se také dozvíte, když něco otevřeme pro všechny čtenáře.

Podpořit a připojit se:

Přístup ke všemu

Nejlepší myšlenky zdarma:

Novinky e-mailem

Články k poslechu

Umění být nešťastný

Smutek musíte přijmout a čekat, až odezní. Naučte se být nešťastní konstruktivně.

9 min

Moje cesta z deprese

Deprese nepřijde jen tak. Čím pro ni nevědomky vytváříme podmínky?

8 min

Zahledění do sebe

Kousek narcismu je v každém z nás. Kdy to začíná být vážné?

16 min

Eros a spiritualita

Eros je tvořivá síla nezávislá na našich přáních. Jak ji pozvat do svého života?

34 min

Truchlení je chaos

Popírání, hněv, smlouvání, deprese, smíření? Nikdo z mých klientů neprožíval smutek takto strukturovaně.

14 min

Otevřít audio sekci