Foto: Thinkstock.com
odemčené

Pití kávy chrání mozek

Vědci předložili důkazy: kofein snižuje riziko mozkové mrtvice.

Radkin Honzák

Radkin Honzák
Psychiatr

15. 3. 2011

„Kofeinismus je nejušlechtilejší toxikománie,“ říkával na svých psychiatrických přednáškách profesor Vondráček. Výzkumná zpráva Americké kardiologické společnosti však ukazuje mnohem více: pití kávy, „nezdravý zvyk“, který mnozí odsuzují, není vůbec špatným či nezdravým počínáním.

Naopak. Je účinnou prevencí mozkové mrtvice. Jeden a více šálků kávy denně u žen snižuje riziko této zákeřné příhody o celou čtvrtinu ve srovnání s těmi, které kávu nepijí.

Švédští vědci z renomovaného Karolinska Institut pod vedením Susanne Larsonové sledovali déle než deset let skupinu celkem 34 670 žen ve věku mezi 49 a 83 roky a zaznamenávali jejich spotřebu kávy.

Ženy, které pily více než jeden šálek denně (ať už to byly tři nebo dokonce více než pět), na tom byly daleko lépe než ty, které se kofeinu vyhýbaly. Na této skutečnosti nezměnily nic další faktory, ať už index tělesné hmotnosti BMI, kouření, alkohol, hypertenze nebo cukrovka.

Přestože je již delší dobu potvrzeno, že kofein působí ochranným způsobem proti nádorovým onemocněním v celém trávícím systému, studie zaměřené na jeho vliv na srdce a cévy přinášely nejednoznačné výsledky.

„Pozorovali jsme příznivý vliv pití kávy u finských mužů – kuřáků, ale neměli jsme žádné přesné údaje, jak působí u žen. Proto jsme podnikli tuto dlouhodobou prospektivní studii,“ řekla Susanne Larsonová.

„Zařadili jsme do ní v roce 1997 zdravé ženy, které byly ochotné účastnit se výzkumu sledujícího, jak stravovací návyky ovlivňují zdravotní stav.“

Mezi 1. lednem 1998 a 31. prosincem 2008 bylo zaregistrováno celkem 1680 cévních mozkových příhod, z nichž bylo:

  • 1310 způsobeno nedokrvením (ucpáním mozkové cévy)
  • 154 krvácením do mozku
  • 79 krvácením do prostoru pod mozkovými plenami
  • 137 blíže nespecifikovaných

Po zvážení všech dalších rizikových faktorů se pití kávy prokázalo jako ochranný faktor před všemi typy cévních příhod s výjimkou krvácení do mozku, kde nebylo dosaženo statistické významnosti.

Příznivý účinek kofeinu je přičítán jeho vlivu na potlačování subklinických zánětlivých pochodů, zmenšení oxidačního stresu a zlepšení citlivosti k inzulínu.

Zdroj: Susanna C. Larsson, Jarmo Virtamo, Alicja Wolk. Coffee Consumption and Risk of Stroke in Women. Stroke, 2011; DOI: 10.1161/STROKEAHA.110.603787

Články k poslechu

Citově mimo

Druhý vás poslouchá, ale jako by neslyšel. Proč se někdy nedokážeme na blízké naladit?

8 min

Ve špatném vztahu

Co nás tam drží? Nevědomky si přehráváme staré vzorce a zranění. Kudy ven?

12 min

Hranice v rodině

Babičky chtějí vídat vnučku častěji, mně jejich přítomnost nedělá dobře.

11 min

Lidoop v zrcadle

Martin Burget přináší zajímavosti z oboru psychologie.

11 min

Puberta online

Co trápí generaci přezdívanou někdy sněhové vločky? Nemají možnost úniku.

16 min

15. 3. 2011

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.