Poradna
Ilustrace: Nick Alm
odemčené

Nevěra ve snu

Ve snech se mi vrací mé bývalé lásky, včetně téměř erotických scén. Co to znamená?

Olga Plíčková, Koučka, lektorka

Poradnu zveřejňujeme bez audio verze.

4. 4. 2020

4. 4. 2020

Nacházím výklady snů, kdy se někomu zdá, že ho partner podvádí. Já mám ale opačný problém: již poněkolikáté se mi zdálo, že jsem já nevěrná svému partnerovi, a to hned se dvěma nebo třemi muži (moje bývalé lásky). Ve skutečnosti to tak ale není, jeden je můj kolega a s druhým jsme kamarádi, ale ani se moc nevídáme. Přesto se mi tyto velmi živé sny opakují obvykle i s téměř erotickou scénou. Jaký by mohl být důvod?

Linda, 29 let

Názor odborníka

Dobrý den,

děkuji vám za váš dotaz. Ke snům různí lidé přistupují různě, mezi laiky ani mezi odborníky neexistuje shoda v tom, co sny jsou nebo nejsou, zda mají nějaký význam a jaký. Berte tedy moji odpověď jako pouze jednu z možných. Vycházím z hlubinné psychologie Carla Gustava Junga a jeho žáků a svých dvacetiletých zkušeností se svými sny i sny svých klientů.

Každý sen má mnoho rovin a dá se na něj pohlížet z mnoha úhlů pohledu. Při výkladu je klíčové vědět, v jakém kontextu se sen zdál, jaká témata snící zrovna řeší, jaké emoce sen provázely, zda a jak se změnily po probuzení, jaké asociace ke snu snící má, co pro něj znamenají snové postavy a prostředí, ve kterém se sen odehrává, a mnoho dalších podrobností.

Sen je totiž vždy především velmi individuální výpovědí o dění ve vnitřním světě snícího. Z pochopitelných důvodů nemám k dispozici odpovědi na žádnou z výše uvedených otázek, proto bude moje odpověď na váš dotaz pouze obecná se všemi nevýhodami, které z toho plynou.

Tři roviny výkladu snu

V zásadě se dá o snu uvažovat ve třech rovinách: rovině bdělé – vědomé reality, symbolické a univerzální.

Na úrovni bdělé reality sen může řešit nebo kompenzovat dění v bdělém životě. Zde může znamenat, že vaše bývalé lásky v tuto chvíli úplně bývalé nejsou – viděno očima vaší duše, je tu něco, co z minulosti zůstalo nedořešeno, stále vám třeba v něčem chybí… Nebo – protože duše nezná lineární čas – jsou sny takovou milou vzpomínkou na to hezké, co jste s bývalými láskami prožila. Nebo (pokud byl sen nepříjemný) naopak zlou vzpomínkou na něco, co už byste vědomě zažít znovu nechtěla, a tak dále.

Na symbolické rovině je veškerý obsah snu vámi: zde i postavy bývalých lásek symbolizují nějaké části vás samé. Duše usoudila, že vaše bývalé lásky jsou vhodným symbolickým zobrazením něčeho ve vás. Jaké vaší části, to lze zjistit pomocí asociačního testu, kdy zkusíte danou osobu vystihnout několika přídavnými jmény, vlastnostmi: například chytrý, pracovitý, loajální.

Erotický kontakt je také symbolem – symbolem spojení, přitažlivosti, touhy. Sen by v takovém případě ukazoval, že ve vnitřním světě pociťujete nedostatek pracovitosti, loajality (především sama k sobě), chytrosti a že po těchto vlastnostech toužíte – a to nezávisle na tom, zda je „skutečně“ máte nebo ne. Sen obrazně ukazuje, co se ve vás zrovna děje, smysl tomu lze dát až zasazením do kontextu vašeho života.

Symbolická rovina snu je úzce spojená s rovinou univerzální, na které se setkáváme s všeobecně lidsky platnými obsahy. V tomto smyslu by váš sen mluvil o spojování protikladů: žena a muž, vy a vaše bývalé lásky, jin a jang. Ukazoval by, že v hloubi duše toužíte překlenout napětí, které z existence protikladů vyplývá, a toužíte po jednotě. To je univerzální touha každé duše, nicméně i tak by sen bylo možné pochopit: jako výzvu pro vás se na toto téma soustředit ve svém bdělém životě a ptát se sama sebe, ve kterých životních oblastech byste mohla podpořit celistvost a integraci.

Jsou vykladači snů, kteří by vám na váš dotaz dali velmi konkrétní odpověď, a kdo ví, třeba by se i trefili a považovala byste jejich názor za užitečnější než můj. Moje hluboké přesvědčení o tom, že sny může vyložit jen ten, komu se zdají, mi nedovoluje odpovědět jinak. Jsem přesvědčena, že i vy, budete‑li chtít, význam snu pochopíte. Věřím, že jsem vás nastíněním různorodých možností práce se snem dostatečně navnadila, takže k tomu budete mít i chuť.

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Pokud máte roční nebo dvouleté předplatné, můžete nám poslat svůj dotaz.

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.