Seriál: Kolektivní duše

Ilustrace: Nick Alm, www.nickalm.com

Svými pudy, vášněmi a emocemi se navzájem příliš nelišíme. Kolektivní duše má primitivní povahu.

Primitivní povaha kolektivní duše se projevuje v chování davu, každý z nás ji však má …

Pavel Špatenka
Terapeut

odemčené

Vzdělání člověka neochrání. Pod vlivem pudů, vášní a afektů jsme všichni stejní.

Pavel Špatenka
Terapeut

odemčené

Ve vypjatých sporech proti sobě stojí dvě stejně slepé víry.

Pavel Špatenka
Terapeut

odemčené

Kolektivní duši neovládá potřeba svobody, ale potřeba otroctví.

Pavel Špatenka
Terapeut

Vymanit se z kolektivních představ je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat.

Pavel Špatenka
Terapeut

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.