Letní seminář:  Tři dny pohybu a relaxace
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné

Seriál: Kolektivní duše

Ilustrace: Nick Alm, www.nickalm.com

Svými pudy, vášněmi a emocemi se navzájem příliš nelišíme. Kolektivní duše má primitivní povahu.

Vymanit se z kolektivních představ je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat.

Kolektivní duši neovládá potřeba svobody, ale potřeba otroctví.

Ve vypjatých sporech proti sobě nestojí emoce a racionalita, ale vždy jen dvě stejně slepé …

Vzdělání člověka neochrání. Pod vlivem pudů, vášní a afektů jsme všichni stejní.

Primitivní povaha kolektivní duše se projevuje v chování davu, každý z nás ji však má …