Seriál: Rozhovory mezi nebem a zemí

Jan Majer a Pavel Špatenka společně hledají mosty mezi světem rozumu a světem ducha.

Nemáme potřebu vést dialog mezi dobrem a zlem. Chybí nám vzorec pro pěstování ducha. Chybí …

Jan Majer
Pavel Špatenka

Pavel Špatenka popisuje prožitek, který změnil jeho schopnost porozumět lidské duši.

Jan Majer
Pavel Špatenka

odemčené

Meditace by měla být cestou k poznání, ne nástrojem uspokojení.

Jan Majer
Pavel Špatenka

odemčené

Udržet pozornost na objektu pozorování bez pohlcení myšlením je první zkouška vnitřní bdělosti.

Jan Majer
Pavel Špatenka

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.