Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné

Seriál: Umění kritizovat

Sami k sobě se mnohdy chováme tak, jak bychom si to k druhým nikdy nedovolili.

Karla Steinerová

Sebepoznání

Chceme‑li problém skutečně vyřešit, musíme vytvořit situaci, ve které bude naše kritika vyslyšena.

Karla Steinerová

Komunikace

Ti, co nás kritizují, prozrazují leccos o sobě, o svých přáních i obavách. Můžete toho …

Karla Steinerová

Sebepoznání