Nový audiobook: Posílení vůle
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné

Seriál: Léčení závislosti

Drogová závislost se stává součástí celé sítě vztahů.

Závislost je spojená s určitou formou vlastní identity, proplétá se s našimi vztahy a chováním.

Pavel Nepustil
Psycholog

Zítra se napiju, dám si cigaretu a celý kopec čokolády. Dneska ne.

Pavel Nepustil
Psycholog

Vyléčit se z drogové závislosti je možné i jinde než ve zdravotnickém zařízení.

Pavel Nepustil
Psycholog

Společnost, se kterou se stýkáte, a místo, kde žijete, má na vznik závislosti zásadní vliv.

Pavel Nepustil
Psycholog

U nedělního oběda vás může potkat mnohem větší šok než ten, že vám syn přivede …

Pavel Nepustil
Psycholog