Nový audiobook: Kontrola mysli
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Ilustrace: Jan Gemrot, www.jangemrot.com

Tři fáze lásky

Každá z fází lásky má svůj původ v jiné části mozku a projevuje se nezávisle.

8:11
Mark Manson

Mark Manson

3. 1. 2018

Z audiobooku: O lásce a zranitelnosti

Můj nejoblíbenější vztahový model vychází z práce antropoložky Helen Fisherové. Fisherová zasvětila desítky let své kariéry snaze o pochopení lásky, intimity a vztahů. Tento článek pojednává o její „teorii tří fází lásky“. Myslím si, že tato teorie je nesmírně užitečná pro pochopení toho, jak fungují vztahy.

Teorie tří fází lásky vychází z předpokladu, že lásku lze rozdělit na etapy, přičemž naše prožívání se v každé z nich liší. Kdo má nějakou zkušenost s romantickými nebo sexuálními vztahy, potvrdí, že láska se projevuje různě. U někoho je intenzivní a nespoutaná, plná bouřlivých zvratů, zatímco jiní ji prožívají citlivěji, klidněji a delší dobu.

Nejedná se však o pouhou teorii. Vědci – jako je právě Fisherová – zkoumající kognitivní a neurobiologické procesy spojené s přitažlivostí a láskou objevili, že v každé fázi romantického vztahu prožíváme různé emoce. Díky těmto studiím mohla Helen Fisherová zmapovat neurobiologické komponenty jednotlivých druhů milostného prožitku.

Hovoří tak o třech fázích lásky: sexuální touze, vášni a oddanosti. Každá z těchto fází má svůj původ v jiné části mozku a projevuje se nezávisle na ostatních fázích. Proto není nic neobvyklého na tom, když vás někdo silně přitahuje, a přesto k němu necítíte žádnou oddanost. Typickým příkladem je náhodná známost. Než si uvedeme další příklady, pojďme si každou z fází rozebrat.

První fáze lásky: sexuální touha

Sexuální touhu prožil asi každý z nás. Ta má svůj původ v tzv. plazím mozku a vyznačuje se svou nekomplikovanou povahou – v podstatě se jedná o obyčejný reprodukční instinkt. Sexuální touha nás staví před jednoduchou otázku: Chci, nebo nechci mít s dotyčným pohlavní styk?

Můžeme ji pocítit prakticky okamžitě, neboť je řízena relativně přímočarými fyzickými a behaviorálními pochody. Ovšem stejně tak rychle, jako se objevila, může zase odeznít. Povaha sexuální touhy je totiž značně pomíjivá a neustále se mění.

Druhá fáze lásky: vášeň

Slovem vášeň rozumíme emocionální spojení, které se vytvoří mezi dvěma lidmi. Kořeny vášně sahají do savčí části mozku. Vášeň může přerůst až v beznadějnou zamilovanost. Zamilovaní na sebe dovedou koukat celé hodiny, trávit spolu veškerý čas a zůstávat vzhůru do šesti ráno, jen aby si spolu mohli povídat.

Vzpomeňte si na své známé, kteří se právě vzali, na první romantický výlet se svou drahou polovičkou nebo na Romea a Julii. Vášeň vzniká kombinací vzájemného sexuálního napětí a pocitu jisté „novosti“. I proto starší manželské dvojice podnikají romantické výlety ve snaze rozdmýchat ztracenou vášeň.

Sexuální touha spolu s vášní se mohou vytratit hned poté, co začnete prožívat oddanost. V zásadě platí, že aby láska pokročila do další fáze, musíte si nejprve projít fází předcházející.

Vášeň dovede zcela potlačit logické uvažování. Často kvůli ní uděláme něco, na co později nejsme dvakrát pyšní. Vášeň v nás rozpoutává veletoč myšlenek o utopické budoucnosti strávené po boku současného partnera. Vášni vždy předchází sexuální přitažlivost, třebaže může ve vztahu zůstat i poté, co sexuální přitažlivost odezní (viz příklad postarší manželské dvojice).

Vášeň umírá společně s ubývajícím množstvím společných zážitků a nedostatkem novosti. Pro každou partnerskou dvojici přichází skutečná zkouška kompatibility po 6–12 měsících vztahu, kdy zpravidla začíná vyprchávat počáteční novost. Když se dvojici podaří uzpůsobit svůj osobní život tak, aby i nadále sdílela nové zážitky, počáteční vášeň přetrvá. Pokud ne, vášeň se pozvolna vytratí. Tím se dostáváme do třetí fáze lásky.

Třetí fáze lásky: oddanost

Pokud vášeň přetrvá dostatečně dlouhou dobu a partneři se ukážou být natolik kompatibilní, že jim nečiní problém vytvářet stále nové zážitky, vyvine se mezi nimi vzájemná oddanost. Oddanost je nesmírně silným a také vzácným prožitkem.

Oddanost bychom mohli nazvat nepodmíněnou láskou. Dvojice, jejichž vztah je postaven na vzájemné vášni, bývají spokojené do chvíle, než se přihodí něco závažnějšího – partner přijde o práci a začne pít nebo partnerka potratí a přijde o dítě.

Oddaný člověk miluje svého partnera se všemi jeho nedostatky, a dokonce je přijímá stejně jako jeho přednosti. Výzkumy ukázaly, že partneři, kteří dosáhli určitého stupně oddanosti, se skutečně začali považovat za nedílnou součást svého protějšku. Kdybyste tedy muži žijícímu několik desítek let v oddaném svazku řekli, ať si představí, že jeho manželka měla autonehodu, v jeho mozku by se aktivovala stejná centra, jako kdyby si představoval vlastní autonehodu.

Partneři začínají pociťovat oddanost ve chvíli, kdy si dovedou představit, že spolu stráví zbytek života. Podobný vztah zpravidla končí jen tehdy, když se jeden z partnerů nebo oba změní natolik, že by pro ně bylo destruktivní ve vztahu nadále setrvávat. Například když manžel propadne alkoholu nebo si manželka najde milence. Někdy však vztah přečká i takové problémy.

Sexuální touha spolu s vášní se mohou vytratit hned poté, co začnete prožívat oddanost. V zásadě platí, že aby láska pokročila do další fáze, musíte si nejprve projít fází předcházející. Bez sexuální přitažlivosti se nedostaví vášeň, nicméně jakmile se tak stane, přitažlivost již přestává být tolik důležitá. Totéž platí pro vztah mezi vášní a oddaností. Přetrvávající vášeň dává vzniknout oddanosti, ale jakmile se tak stane, vášně už není k prožívání oddanosti třeba.

Kdy láska pokročí do další fáze, se dá do jisté míry předvídat, ačkoli není možné zcela generalizovat a určit přesný moment. Ve zkratce se však dá říct, že sexuální touha může vzplanout prakticky okamžitě a stejně rychle zase odeznít. Není však obtížné ji znovu oživit.

Vášeň se objevuje po několika dnech či týdnech a vydrží přibližně tři až šest měsíců. U vysoce kompatibilních párů může přetrvat i několik let, to však vyžaduje poměrně značné úsilí a kvalitní komunikaci mezi partnery.

A konečně oddanost vzniká po jednom až třech letech společného soužití a dokáže přetrvat po zbytek života, pokud se partneři postupem času neodcizí – i tak může trvat roky, než se oddanost zcela vytratí.

Pro Psychologii.cz přeložil Jan Chvojka

Líbí se vám Psychologie.cz?

Máte dvě možnosti, jak s námi zůstat v kontaktu. Předplatné vám otevře přístup k obrovské knihovně článků, videí a audiobooků. Nebo si nechte ZDARMA zasílat to nejzajímavější e‑mailem – dáme vám také vědět, když něco zajímavého otevíráme pro všechny čtenáře.

Podpořit a připojit se:

Přístup ke všemu

Nejlepší myšlenky zdarma:

Novinky e-mailem

Články k poslechu

Teď nežiješ

Úzkost je naléhavá zpráva. Poslechněte si, jak jí rozumí psycholog Jan Jakub Zlámaný.

25 min

Roztříštění

Poztrácené kousky duše je možné zacelit laskavou pozorností věnovanou tělu.

17 min

Sladká nevědomost

Když něco nevíme, náš mozek nás před touto informací velmi dobře chrání.

17 min

Netlač řeku

Přes veškerou snahu se necítíte šťastní? Možná jste prostě zapomněli sami na sebe.

16 min

Naučit se nevidět

Jen pomalu a postupně mi docházelo, v čem jsem jiná než ostatní.

11 min

Otevřít audio sekci