Foto: Thinkstock.com

Jarní Festival Psychologie.cz

Zveme vás na jarní Festival Psychologie.cz. Během víkendu 22.‑23. března 2014 vystoupí 12 odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie, sebepoznání a osobního rozvoje. Budeme se zamýšlet nad věrností a nevěrou, udržitelností dlouhodobých vztahů, podstatou pojmů mysl a vědomí, jeho změněnými stavy, zdravím fyzickým i psychickým… Co nám stojí v cestě a co je její součástí?

Radkin Honzák: Každodenní rituály – které jsou už projevem psychické poruchy?

Všichni máme nějaké rituály, které jsou projevem našeho magického myšlení, a provozujeme je, aniž si uvědomujeme jejich nesmyslnost. Z chození po černých dlaždicích, abychom ve škole unikli vyvolání, jsme vyrostli, a také chodníků dlážděných mozaikou ubylo. Dá se ale bez nadsázky říci, že kdo to nezaklepe na dřevo, aby to nezakřiknul, není Čech. Ale pak jsou rituály, které se nutkavě vtírají a při jejich nesplnění narůstá úzkost do nebetyčných výšin, takže člověk, ač se jim třeba nejprve brání, nakonec podléhá a připadá si jako pitomec. Protože se za to stydí – za svou slabost i za svou pitomost – málokdy vyhledá lékaře dřív než mu tohle chorobné jednání začne výrazně kazit každodenní život. Mezitím ale značně pokazí životy lidem kolem sebe, a ti mu to pak vracejí, čímž se jeho situace komplikuje. Některé obsese jsou neškodné, některé obsese jsou neškodné, některé obsese jsou neškodné, některé obsese jsou neškodné, některé obsese jsou neškodné, některé obsese jsou neškodné, některé obsese jsou neškodné. Třeba zopakovat sedmkrát větu (aby nedošlo k úniku radioaktivity z myší díry ve sklepě). Jiné jsou od počátku zničující. Jejich pestrou sbírku předvedu na své přednášce doprovázené světelnými obrazy, z nichž některé jsou i oživené.
Profil a články Radkina Honzáka na Psychologie.cz

Adéla Barešová: Všímavostí ke štěstí

Workshop o tom, že štěstí není o muškách, ale dovednosti, kterou je možné trénovat a kultivovat. Svou všímavost můžeme použít jako metaforickou živou vodu, kterou zavlažíme jakoukoliv oblast, kterou chceme dál rozvíjet a věnovat se jí ve svém běžném životě.  Zároveň se podíváme na to, jak tuto živou vodu využívají ve své práci profesionální koučové a jak ji můžeme do svého života zařadit i my, v podobě sebekoučování pro každý všední den.
Osobní stránka Adély Barešové

Jan Vojtko: Věrnost ve vztazích

Téma zaměřené na fenomén věrnosti ve vztahu. Je věrnost doopravdy evolučně předurčená? Co to vlastně monogamie či monoandrie je? Otevřeme otázku, která je často brána za alibi, a to fyzická předurčenost pohlaví k tomu být či nebýt věrný svému protějšku. Není náhodou věrnost zastaralý socio‑kulturní přežitek? Jak je to vůbec s věrností u stejnopohlavních párů? A co dělat, když už „mi ujely nohy“, ale nechci původní vztah opustit?
Osobní stránky Jana Vojtka

Jan Honzík: Mindfulness a léčivé schopnosti mysli

Jaké vlastnosti a kvality by měla mít naše mysl, abychom procházeli životem spokojeněji a nezamotávali se do zbytečných potíží? A jaké kvality má mít terapeutický proces, aby došlo k žádoucí terapeutické změně? Tradiční buddhistická psychologie a nově i některé směry v západní psychologii pracují v tomto směru s mindfulness, což se překládá do češtiny jako uvědomění, všímavost či otevřená pozornost. Tato specifická duševní schopnost umožňuje zaznamenávat procesy na úrovni mysli a těla způsobem, který podporuje léčení na nejhlubších úrovních psýché. Její účinky prokazují dnes již stovky vědeckých studií a výzkumů, což je jedním z důvodů, proč se mindfulness využívá i v mainstreamové kognitivně‑behaviorální terapii. Co je důležité, mindfulness můžeme systematicky rozvíjet a zvyšovat tím svůj potenciál k sebeuzdravování v nejširším smyslu slova.
Profil Jana Honzíka

Leona Dyrehauge: Intimita v manželství a dlouhodobém vztahu

Budeme mluvit o tom, co je to intimita, co očekávat od dlouhodobého partnerského vztahu a na čem pracovat, aby nám v blízkém vztahu bylo lépe. Podíváme se i na konkrétní typy, jak vztah posunout dál a trochu si v něm zaexperimentovat.
Profil a články Leony Dyrehauge na Psychologie.cz

Tomáš Hajzler: Partnerství bez čtyř jezdců

Více než polovina manželství se dnes rozvádí. Polovina, která zůstává spolu, se sice nerozvádí, ale rozchází (minimálně tak, že ztrácí potřebnou blízkost). Na čem staví ta zbývající zhruba čtvrtina? Jak budovat blízké partnerské vztahy ve světě, ve kterém se už není možné opřít o tradiční rozdělení rolí? Jak dostat do vztahu více chování, které ho buduje, a jak se vyhnout tomu, co vztah ničí (např. tzv. čtyři jezdci)?
Osobní stránky Tomáše Hajzlera

Ivan Pilný: Nepřekážejme svému mozku

Bůh/příroda nás stvořil s dvěma konci, jedním myslíme, na druhém sedíme. Přišel čas k myšlení užívat ten správný. Zastavíme se u mýtů spojených s fungováním našeho mozku a u technik a tréninku, které mozek rozvíjejí. V jakém vztahu stojí emoční a sociální inteligence?
Loňská kniha Ivana Pilného Máte na víc! Probuďte svůj mozek

Dalibor Špok: Štěstí není muška jenom zlatá

Způsob, jakým chápeme štěstí, velmi ovlivní to, zda ho skutečně najdeme. Zjišťujeme, že pokud je naše cesta za štěstím úspěšná, většinou mění chápání toho, co štěstí je. V dnešní době často zaměňujeme štěstí za příjemný pocit, za prožitek radosti, za uspokojení potřeb. Štěstí z nového domu, nové lahve piva, nové práce. To je jistě důležitým aspektem štěstí. Budeme‑li jej však chápat takto úzce, bude nám vždy unikat. Protože žádný pocit netrvá dostatečně dlouho, radost z uspokojení každé potřeby vyprchá – a my jsme prázdní a chceme hledat štěstí znovu. Požadujeme, aby se hédonistický kolotoč točil stále rychleji. Větší auto, větší dům, ještě větší auto, ještě větší dům – přitom míra našeho štěstí se zdá stále stejná, a rozhodně ne vysoká. Frustrace ze stále vyššího tempa tohoto kolotoče nás naopak skutečnému štěstí vzdálí. Ukážeme si, jakou zásadní chybu v hledání štěstí děláme. Co nám o výzkumu šťastných lidí i samotných prožitků štěstí může říct moderní psychologie. Budeme překvapeni, že její nejnovější poznatky souhlasí s tím, co staré spirituální tradice věděly po staletí. Prozkoumáme, co nám říkají.
Články a rady Dalibora Špoka na Psychologie.cz

Lenka Nováková: Nevěřím návodům, věřím příběhům aneb 10 lekcí z Barmy

Nabízím své zamyšlení o životě prostřednictvím vyprávění o putování Barmou. Co jsem se ve svém „barmském“ životě naučila: nejen od lidí, které jsem tam potkala ale především od sebe, a na sebe. Potřebuji skutečně dosahovat cílů?  Proč nikde nejsem sama? Jak je to s převtělováním podle zásluh?  Kde cítím největší odpovědnost? Co jsem stihla, co z toho si pamatuji, zda a jak jsem se poučila a proč potřebuji neděli? Třeba si z mého vyprávění najdete vlastní poučení. Je to vaše volba, zda investujete čas svého života do poslouchání, povídání a PŘEMÝŠLENÍ, JAK TO MÁTE VY.

Články a rady Lenky Novákové na Psychologie.cz


Vladimír Smutný: Transformace člověka a přechodové rituály

Povídání o tom kam zmizely přechodové rituály, jaké výzvy mají dnešní muži a jaký to má dopad na celou společnost. Jaké dvě hlavní otázky by si měl položit muž a v jakém pořadí? Jak může dnešní muž projít iniciací v muže, svým vlastním přechodovým rituálem? A jak to mají ženy?
Osobní stránky Vladimíra Smutného

Tomáš Páleníček: Psychedelika ve vědě, terapii a sebepoznání

Profil Tomáše Páleníčka

Tomáš Rektor: Freud is not Dead

Retro výlet ke kořenům psychoterapie a psychoanalýzy, zamyšlení nad vnitřní a vnější realitou, procházka bahnem nevědomí a zamyšlení, zda je terapeut spíše sochařem či malířem.

Články Tomáše Rektora

Časový harmonogram Festivalu:
 

Sobota
10.00 – 11.00  Dalibor Špok: Štěstí není muška jenom zlatá
11.00 – 12.00  Radkin Honzák: Každodenní rituály 
12.00 – 13.00  Jan Vojtko: Věrnost ve vztazích
13.00 – 14.00  Obědová pauza
14.00 – 15.00  Lenka Nováková: Nevěřím návodům, věřím příběhům aneb 10 lekcí z Barmy
15.00 – 16.00  Tomáš Páleníček: Psychedelika ve vědě, terapii a sebepoznání

16.00 – 17.00  Tomáš Hajzler: Partnerství bez čtyř jezdců

Neděle
10.00 – 11.00  Vladimír Smutný: Transformace člověka a přechodové rituály

11.00 – 12.00  Adéla Barešová: Všímavostí ke štěstí

12.00 – 13.00  Leona Dyrehauge: Intimita v manželství a dlouhodobém vztahu
13.00 – 14.00  Obědová pauza
14.00 – 15.00  Jan Honzík: Mindfulness a léčivé schopnosti mysli

15.00 – 16.00  Ivan Pilný: Nepřekážejme svému mozku

16.00 – 17.00  Tomáš Rektor: Freud is not Dead
 

  • Místo konání: Kino Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8 – Florenc (v budově České spořitelny, 50 metrů od stanice metra Florenc).
  • Termín: sobota 22. a neděle 23. března 2014
  • Časový rozvrh: 10 – 17 (sobota i neděle, 13–14 pauza na oběd).
  • Kapacita: 135 míst.
  • Cena vstupného (oba dny): 1290,–

Kapacita akce již byla naplněna. Pokud máte o akci zájem, zanechte nám svůj email a my vás budeme informovat o dalších termínech.

Jan Majer

Šéfredaktor Psychologie.cz

Jan Smetánka

Vydavatel Psychologie.cz

Jan Majer

Šéfredaktor Psychologie.cz

Jan Smetánka

Vydavatel Psychologie.cz

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.