Irma Bohoňková

Irma Bohoňková

kouč, lektor a konzultant

Členka Mezinárodní federace koučů ICF, certifikovaný profesionální kouč.

Svým klientům pomáhá v naplňování jejich vizí a cílů a v dosahování úspěchu v práci i v životě. Ke koučování ji přivedl hluboký zájem o možnosti lidského růstu a nacházení životní rovnováhy.

Její přístup vychází z důvěry v klienta a přesvědčení o jeho kompetentnosti. Věří, že každý člověk je největším odborníkem sám na sebe a na svůj život a dokáže efektivně nalézt řešení ve všech situacích.

K tomu jako kouč svým klientům napomáhá vhodně kladenými otázkami, strukturováním situace a uvolňováním kreativity při hledání nových cest a postupů. Vždy se orientuje na konkrétní výsledek a na dosažení cílů klienta. Koučink v jejím pojetí není cestou slzavým údolím, ale příjemným a radostným zážitkem. Ve své práci se vždy řídí etickým kodexem ICF.

Vzdělání a kvalifikace

Vystudovala psychologii na FF UKmanagement na VŠE v Praze. Jako kouč absolvovala rekvalifikační kurz Akreditovaný profesionální kouč a prestižní mezinárodní program TASC (The Art and Science of Coaching)  na kanadské Erickson College International pod vedením Ph.D. Marilyn Atkinson, prezidentky Erickson College.

Připravuje se na splnění náročných podmínek ICF pro udělení mezinárodně uznávaného titulu PCC (Professional Certified Coach). Kromě toho prošla tréninkem trenérů a absolvovala řadu kurzů a výcviků v oblasti komunikačních dovedností, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů.

Praxe

V letech 1995 – 2006 působila na manažerských pozicích ve velké nadnárodní společnosti, kde nasbírala řadu zkušeností se zaváděním nových projektů, především v oblasti řízení lidských zdrojů (např. personální a manažerské audity, 360°Feedback, Assessment a Development Centra …) Zde také získala první zkušenosti jako interní kouč a lektor.

Od roku 2006 provozuje vlastní koučovací a poradenskou praxi. Má řadu zkušeností s koučováním manažerů jak ve velkých společnostech, tak i v malých a středních firmách. Věnuje se rovněž podpoře svých klientů v náročných životních situacích (životní koučink) a při hledání optimální pracovní kariéry (kariérový koučink).

Vedle toho působí jako poradce pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a věnuje se lektorské činnosti (vedení kurzů soft skills a manažerských dovedností). Úzce spolupracuje se společností Koučink Centrum, kde se lektorsky podílí na výcviku budoucích koučů.

Specializace a zaměření

Korporátní koučink, výkonnostní koučink, koučink pro podnikatele, týmový koučink, kariérový koučink, životní koučink. Vedení kurzů a tréninků v oblasti manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách.

Irma Bohoňková

Články a videa od autora

Ve vašich dětských snech je ukryto jádro, na kterém můžete budovat pevnou realitu.

Irma Bohoňková

Úspěch

Změna kariéry je dlouhodobý proces, při kterém postupně procházíme pěti fázemi.

Irma Bohoňková

Úspěch

Poradna

Dobrý den, rád bych vás poprosil o odborný pohled, protože osobně nevím jak dál. Celý můj …

Všechny rady autora