Ludmila Hudcová

Ludmila Hudcová

Psychoterapeut, arteterapeut

Soukromá praxe

Na základě úvodního zmapování situace navrhuje možný postup včetně doporučení metod práce:

Poradenství ve výchově – dostanete podporu a prostor pro porozumění příčinám obtíží ve výchově Vašeho dítěte, aby jste s ním mohli navázat hlubší vztah a tím mu účinně pomáhat překonávat jeho obtíže.

Psychoterapie – směřujeme k Vaší schopnosti být sám sebou a neztratit druhé a být s druhými a zůstat sám sebou.

EEG Biofeedback – je metoda, která Vás učí pomocí speciálního přístroje využít vrozené schopnosti svého mozku a zharmonizovat jeho činnost. Účinně napravuje např. dyslexie, poruchu soustředění atd.

Poradenství ve vztazích – můžete uvidět a pochopit příčiny obtíží ve Vašich vztazích, propojit se se svými zdroji a naučit se problémy řešit.

Arteterapie – sebevyjádření ve výtvarné činnosti uvolňuje Vaše skryté tvořivé síly a prožitky, podporuje zdravé složky osobnosti a podněcuje chuť k životu.

Neurolingvistické programování (NLP) a Hypnóza podle Eriksona – vědomým používáním jazyka a všech našich smyslů pracujeme na změně omezujících programů a vzorců v naší mysli. Vytváříme nové obrazy a řídící programy, které jsou funkční, efektivnější a přátelštější k našim skutečným potřebám a k našemu zdraví.

Vzdělání: 

1. lékařská fakulta UK Praha, Komplexní vzdělání v psychoterapii – experenciální výcvik v daseinsanalytické skupinové terapii

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, Kurz v metodě EEG Biofeedback, teorie, klinická stáž opravňující k samostatné práci s metodou,

Institut pro art psychoterapii, psychologii a sémiotiku Praha, Základní teoretický a praktický výcvik v arteterapii,

Muzikoterapeutická sekce společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii při České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Základní kurz neverbálních technik,

EPOCHE, Institut psychoterapeutického vzdělávání Plzeň, supervize

DVNLP, Trénink NLP Praktitioner.

Ludmila Hudcová

Články a videa od autora

Autor nemá žádné články.

Poradna

Dobrý den, bývalý manžel se už dva roky nestýká s naší patnáctiletou dcerou. Do jejích 10 …

Dobrý den, ještě než jsme se s manželem vzali, říkala mi maminka, ať si svatbu s ním rozmy…

Všechny rady autora