Šárka Červinková

Šárka Červinková

Poradce, kouč

Jednooborová psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. 

Supervize:

 • Individuální terapeutická supervize v psychodynamickém, psychoanalytickém a daseinsanalytickém směru
 • Balintovská skupina pod vedením Mgr. Jakuba Zlámaného

Kurzy a výcviky: 

 • Schultzův autogenní trénink  (Doc. PhDr. Balcar, CSc.)
 • Poradenství (Mgr. Janotková) se zaměřením na rogersovskou psychoterapii
 • Výklad snů dle C. G. Junga (Mgr. Skála)
 • Logoterapie a logodiagnostika (Doc. PhDr. Balcar, CSc.)
 • Párová terapie (Mgr. Rataj)
 • Imaginace a autoregulace  (Mgr. Zlámaný, PhD.)
 • Asertivní komunikace (Mgr. Majuk)
 • Transakční analýza (PhDr. Henková)
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I. (Mgr. Zlámaný, PhD.)
 • Kognitivně-behaviorální terapie depresí, (Mgr. Durecová)
 • Základy existenciální analýzy (Doc. PhDr. Balcar, CSc.)
 • Sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii s orientací na psychodynamické techniky
 • Úzkost v sociálních situacích a koginitivně-behaviorální terapie (Mgr. Durecová)
 • Interkulturní komunikace a multikulturní výchova (PhDr. Soukup, Ph.D.)
 • Školení na diagnostiku a vyhodnocení testů EQ, IDS, CTQ, CDI (doc. PhDr. et PhDr. Ptáček, Ph.D.)
 • Hagioterapie (MUDr. Remeš)

Praxe, stáže a výzkum: 

 • Výzkum pod záštitou 1. a 3. lékařské fakulty UK na téma Empatie a emocionální traumatizace u dětí vyrůstajících v různých formách náhradní péče
 • Praxe v péči o děti pocházejících z traumatizujících prostředí (Klokánek Hostivice)
 • Stáž na oddělení afektivních poruch na Národním ústavu duševního zdraví
 • Koordinátor pro psychoterapeutickou péči dětí pocházejících z rizikového prostředí pod záštitou Psychiatrické nemocnice Bohnice a 3LF. 

Články a videa od autora

Místo spánku hlavou víří nezvané myšlenky. Proč nám v noci bývá psychicky hůře?

Šárka Červinková

Štěstí

Poradna

Autor nemá žádné odpovědi v poradně.