Nový audiobook: Posílení vůle
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Beautiful is good

Kdo se dobře cítí, ten také dobře vypadá. Staňte se člověkem, kterého byste rádi pozvali na rande!

Michala Stražovská

Michala Stražovská
Psycholožka

22. 7. 2013

Pamatuju si jako dnes, jak se nás snažila motivovat ke cvičení naše učitelka tělesné výchovy: „Myslíte si, že se vás nějaký chlap na ulici zeptá, jestli jste chytré a vtipné? Nezeptá, bude koukat, jak vypadáte!“ Jsou lidé jednoduše povrchní, nebo se za tím, že nás zaujme přitažlivá tvář, skrývá něco víc?

Už ve starořečtině se objevuje výraz kalokagathia, který není jednoduché precizně přeložit. Předpokládá se, že jde o zosobnění souladu vnitřní i vnější krásy, o harmonii těla a duše. I v pozdějších dobách se mnozí tomuto tématu věnovali. Například Friedrich Schiller tvrdil, že krása vnější je odrazem krásy vnitřní, duchovní a morální.

Na otázku, zda na základě vzhledu vytváříme stereotypní předpoklady, odpověděly v roce 1972 psycholožky Karen Dionová, Ellen BerschiedováElaine Walsterová. Autorky zkoumaly, zda fyzická atraktivita ovlivňuje naše mínění o osobnostních rysech, které lidem přisuzujeme, a očekávání, která z toho vyvozujeme. Jedná se o tzv. efekt „beautiful is good“.

Z výzkumu vyplývá, že fyzicky atraktivním lidem připisujeme sociálně žádoucí vlastnosti jako přátelskost, důvěryhodnost, energičnost apod. Předpokládáme, že pohlední lidé získají lepší práci, budou mít šťastnější manželství, povedou bohatší sociální život a celkově budou v životě spokojenější než méně atraktivní jedinci.

Přitažliví lidé vzbuzují lepší první dojem zřejmě díky extravertovanosti, větší otevřenosti, zvídavosti a vyššímu sebevědomí vyvinutému na základě pozitivního sebeobrazu.

Zajímavým paradoxem je, že ač krásným ženám připisujeme schopnost být dobrou matkou, u mužů je to naopak – očekáváme, že přitažlivý muž bude nejméně kompetentní otec. Nejlepší hodnocení v tomto ohledu získali muži vzhledově průměrní.

Atraktivita = úspěch?

Tuto teorii podporují i další studie. Z mnoha jiných se např. v roce 2012 v Dánském národním centru pro sociální výzkum zaměřili na vliv vzhledu tazatele na úspěšnost interview. Zjistili, že respondenti lépe kooperují s tazateli s atraktivní tváří a nízkým BMI. Autoři výsledky studie vysvětlují právě efektem beautiful is good – přitažliví lidé vzbuzují lepší první dojem zřejmě díky extravertovanosti, větší otevřenosti, zvídavosti a vyššímu sebevědomí vyvinutému na základě pozitivního sebeobrazu.

Mohli bychom namítnout, že atraktivita je subjektivní pojem – do určité míry samozřejmě ano. Současné výzkumy však tvrdí, že napříč kulturami (včetně těch, které nejsou ovlivněny médii) vnímáme hlavní znaky fyzické krásy stejně. Toto téma si ale zaslouží samostatný článek, proto se mu zde nebudeme věnovat více.

28. – 31. července 2022

Pohybový a relaxační seminář

Jan Smetánka

Ale co když nejsme přitažliví? Musíme se smířit s tím, že budeme vnímáni jako potenciálně méně zábavní, úspěšní nebo šťastní? Každý ve svém okolí máme někoho, koho za atraktivního nepovažujeme, přesto má tzv. něco do sebe. Staří Řekové tvrdili, že ke kalokagathii můžeme člověka vychovat. Lze navzdory obecně vnímané atraktivitě a z ní plynoucích stereotypů posílit naše sociální kompetence? Možné řešení se zdá poměrně banální.

Jsme veselí, protože se smějeme

James‑Langeova teorie emocí říká, že emoce vznikají z motorických, výrazových a fyziologických reakcí. Jednoduše řečeno – nesmějeme se, protože jsme veselí, ale jsme veselí, protože se smějeme. Tuto teorii lze v podobném smyslu vztáhnout i na vztah sebepercepce a sebepojetí.

Když se budete cítit dobře, bude to znát na vašem postoji, chůzi a chování. Pokud ve vás ostatní uvidí sebevědomého, schopného jedince, budou takové chování očekávat, vyhledávat a posilovat vás v přesvědčení, že jste prostě takoví.

Když vás vaše okolí vnímá jako člověka, který vždy se vším pomůže, je dochvilný a spolehlivý, takové chování od vás bude očekávat a záměrně či nezáměrně vyhledávat. Zároveň si vaši blízcí budou více všímat situací, kdy jim jejich mínění potvrdíte, v jejich náhledu na vás je ujistíte a budou tak posilovat i vaše přesvědčení, že „jste prostě takoví“. Opačné případy budou brát jako výjimku, která potvrzuje pravidlo.

Vlastní sebeobraz se jeví jako klíčový faktor pro to, jak vás vnímá vaše okolí. Udělejte dnes cokoli, po čem se budete cítit dobře.

  • Může to být úprava vzhledu, osobní rituál, dobrá snídaně, poslech motivační písně apod.
  • Dejte si záležet na tom, co si oblečete, jak se upravíte, učešete.
  • Před zrcadlem nasaďte velký úsměv, narovnejte záda, bradu vztyčte vzhůru a přesvědčte sami sebe, že dnes se vám bude dařit.

Je jedno, jestli si obvykle připadáte přitažliví/schopní, důležité je pocítit, že dnes byste s radostí sami sebe pozvali na rande.

Když se budete cítit dobře, bude to znát na vašem postoji, chůzi a chování. Pokud ve vás ostatní uvidí sebevědomého, schopného jedince, budou takové chování očekávat, vyhledávat a posilovat vás v přesvědčení, že jste prostě takoví. Nakonec tomu pravděpodobně sami uvěříte. Jsme veselí, protože se usmíváme. Jsme přitažliví/schopní, protože se tak cítíme.

A v neposlední řadě můžete i vy svět ovlivnit třeba tím, že se budete snažit lidi okolo sebe poznat navzdory tomu, co vám možná našeptává první dojem.

Líbí se vám Psychologie.cz?

Máte dvě možnosti, jak s námi zůstat v kontaktu – rovnou nás podpořit a připojit se, nebo jen zdarma dostávat naše newslettery.

Přístup ke všemu:

Koupit předplatné

Články k poslechu

Můj prostor

Jedni se tiše krčí v koutě. Druzí svou energií zaplní každý prostor. Učme se od …

8 min

Zdravá sebeúcta

Co spolehlivě zlepší váš život? Buďte sami na sebe hodní. Proč je to tak těžké?

14 min

Deprese ve vztahu

Člověku s depresivním naladěním na vztazích velmi záleží. A v tom je ta potíž.

12 min

Ideální já

Co se stane, když je realita příliš vzdálená od toho, jací bychom podle sebe měli …

15 min

Člověk bez role

Lékařská věda nám umí život prodloužit. Na nás je, abychom našli jeho naplnění.

14 min

22. 7. 2013