Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Beautiful is good

Kdo se dobře cítí, ten také dobře vypadá. Staňte se člověkem, kterého byste rádi pozvali na rande!

Pamatuju si jako dnes, jak se nás snažila motivovat ke cvičení naše učitelka tělesné výchovy: „Myslíte si, že se vás nějaký chlap na ulici zeptá, jestli jste chytré a vtipné? Nezeptá, bude koukat, jak vypadáte!“ Jsou lidé jednoduše povrchní, nebo se za tím, že nás zaujme přitažlivá tvář, skrývá něco víc?

Už ve starořečtině se objevuje výraz kalokagathia, který není jednoduché precizně přeložit. Předpokládá se, že jde o zosobnění souladu vnitřní i vnější krásy, o harmonii těla a duše. I v pozdějších dobách se mnozí tomuto tématu věnovali. Například Friedrich Schiller tvrdil, že krása vnější je odrazem krásy vnitřní, duchovní a morální.

Na otázku, zda na základě vzhledu vytváříme stereotypní předpoklady, odpověděly v roce 1972 psycholožky Karen Dionová, Ellen Berschiedová a Elaine Walsterová. Autorky zkoumaly, zda fyzická atraktivita ovlivňuje naše mínění o osobnostních rysech, které lidem přisuzujeme, a očekávání, která z toho vyvozujeme. Jedná se o tzv. efekt "beautiful is good".

Z výzkumu vyplývá, že fyzicky atraktivním lidem připisujeme sociálně žádoucí vlastnosti jako přátelskost, důvěryhodnost, energičnost apod. Předpokládáme, že pohlední lidé získají lepší práci, budou mít šťastnější manželství, povedou bohatší sociální život a celkově budou v životě spokojenější než méně atraktivní jedinci.

Přitažliví lidé vzbuzují lepší první dojem zřejmě díky extravertovanosti, větší otevřenosti, zvídavosti a vyššímu sebevědomí vyvinutému na základě pozitivního sebeobrazu.

Zajímavým paradoxem je, že ač krásným ženám připisujeme schopnost být dobrou matkou, u mužů je to naopak – očekáváme, že přitažlivý muž bude nejméně kompetentní otec. Nejlepší hodnocení v tomto ohledu získali muži vzhledově průměrní.

Atraktivita = úspěch?

Tuto teorii podporují i další studie. Z mnoha jiných se např. v roce 2012 v Dánském národním centru pro sociální výzkum zaměřili na vliv vzhledu tazatele na úspěšnost interview. Zjistili, že respondenti lépe kooperují s tazateli s atraktivní tváří a nízkým BMI. Autoři výsledky studie vysvětlují právě efektem beautiful is good – přitažliví lidé vzbuzují lepší první dojem zřejmě díky extravertovanosti, větší otevřenosti, zvídavosti a vyššímu sebevědomí vyvinutému na základě pozitivního sebeobrazu.

Mohli bychom namítnout, že atraktivita je subjektivní pojem – do určité míry samozřejmě ano. Současné výzkumy však tvrdí, že napříč kulturami (včetně těch, které nejsou ovlivněny médii) vnímáme hlavní znaky fyzické krásy stejně. Toto téma si ale zaslouží samostatný článek, proto se mu zde nebudeme věnovat více.

28. dubna. - 2. května 2021

Psychická odolnost (seminář)

Psychologie.cz

Ale co když nejsme přitažliví? Musíme se smířit s tím, že budeme vnímáni jako potenciálně méně zábavní, úspěšní nebo šťastní? Každý ve svém okolí máme někoho, koho za atraktivního nepovažujeme, přesto má tzv. něco do sebe. Staří Řekové tvrdili, že ke kalokagathii můžeme člověka vychovat. Lze navzdory obecně vnímané atraktivitě a z ní plynoucích stereotypů posílit naše sociální kompetence? Možné řešení se zdá poměrně banální.

Jsme veselí, protože se smějeme

James-Langeova teorie emocí říká, že emoce vznikají z motorických, výrazových a fyziologických reakcí. Jednoduše řečeno – nesmějeme se, protože jsme veselí, ale jsme veselí, protože se smějeme. Tuto teorii lze v podobném smyslu vztáhnout i na vztah sebepercepce a sebepojetí.

Když se budete cítit dobře, bude to znát na vašem postoji, chůzi a chování. Pokud ve vás ostatní uvidí sebevědomého, schopného jedince, budou takové chování očekávat, vyhledávat a posilovat vás v přesvědčení, že jste prostě takoví.

Když vás vaše okolí vnímá jako člověka, který vždy se vším pomůže, je dochvilný a spolehlivý, takové chování od vás bude očekávat a záměrně či nezáměrně vyhledávat. Zároveň si vaši blízcí budou více všímat situací, kdy jim jejich mínění potvrdíte, v jejich náhledu na vás je ujistíte a budou tak posilovat i vaše přesvědčení, že "jste prostě takoví". Opačné případy budou brát jako výjimku, která potvrzuje pravidlo.

Vlastní sebeobraz se jeví jako klíčový faktor pro to, jak vás vnímá vaše okolí. Udělejte dnes cokoli, po čem se budete cítit dobře.

  • Může to být úprava vzhledu, osobní rituál, dobrá snídaně, poslech motivační písně apod.
  • Dejte si záležet na tom, co si oblečete, jak se upravíte, učešete.
  • Před zrcadlem nasaďte velký úsměv, narovnejte záda, bradu vztyčte vzhůru a přesvědčte sami sebe, že dnes se vám bude dařit.

Je jedno, jestli si obvykle připadáte přitažliví/schopní, důležité je pocítit, že dnes byste s radostí sami sebe pozvali na rande.

Když se budete cítit dobře, bude to znát na vašem postoji, chůzi a chování. Pokud ve vás ostatní uvidí sebevědomého, schopného jedince, budou takové chování očekávat, vyhledávat a posilovat vás v přesvědčení, že jste prostě takoví. Nakonec tomu pravděpodobně sami uvěříte. Jsme veselí, protože se usmíváme. Jsme přitažliví/schopní, protože se tak cítíme.

A v neposlední řadě můžete i vy svět ovlivnit třeba tím, že se budete snažit lidi okolo sebe poznat navzdory tomu, co vám možná našeptává první dojem.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Návrat k závislosti

Změňte svůj pohled na závislost: není to vaše slabost, ale přirozenost. Začněte být závislí vědoměji.

12 min

Pod nánosem traumatu

V terapii hledáme autentickou osobnost. Tu, kterou se někdejší dítě marně chtělo stát.

34 min

Kdy je konflikt zdravý

Co nám brání jít do konfliktu? Nevěříme vzájemnému vztahu, nevěříme ani sami sobě.

9 min

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Otevřít audio sekci