Články a videa

Děláme věci, které nám škodí. Nemůžeme si pomoci. Neuvědomujeme si totiž své pravé potřeby.

Abychom druhému porozuměli, nepotřebujeme mít stejnou zkušenost. Potřebujeme umět naslouchat.

Naučme se rozlišovat vinu a zodpovědnost. Hledejme souvislosti a řešení.

Pozorujeme reakce druhých, abychom se ujistili, že se na nás nebudou zlobit.

Neustálé pochybování o sobě, o druhých a o životě nám přináší množství komplikací.

Problémy nás spojují s ostatními, dávají nám pocit výjimečnosti. Proč bychom se jich měli zbavovat?

Uzavřeme se před podněty, aby nám už nic neublížilo. Cenou za pocit bezpečí je smrt.

Úzkostný člověk potřebuje mít věci pod kontrolou, protože nevěří, že svět je bezpečné místo.

Deprese je následek dlouhodobého špatného osobního nastavení.