Články a videa

Video

Jak nepromarnit život kvůli našemu srabáctví? Vše se dá zjednodušit na „problém studené sprchy“.

Video

Autor knihy Konec prokrastinace Petr Ludwig nabízí užitečné nástroje, jak si zlepšit život.

Video

Hrdina je tak trochu deviant. Dokáže vystoupit z davu, který je „normální“.

Video

Proč se vážně zabývat tématem prokrastinace? Odkládání úkolů nám brání prožívat spokojený život.

Video

Kreativní lidé prokrastinaci podléhají častěji. Umí vytvořit promyšlené výmluvy – i sami před sebou.

Proč nejsme spokojeni ve vztazích? K pochopení pomůže znalost zákonitostí našeho myšlení.