Články

Je důležité zažít přijetí životem a život také přijmout, říká v rozhovoru básník a terapeut …

Adam Borzič
Jan Němec
Petr Vizina

Vítejte v nejkomplexnějším návodu na život pro nadcházející dekádu.

Renata Ježková
Psychosomatický terapeut a kouč

Přijmout svoje bytí znamená skutečně přijímat vše, co v něm vyvstává.

Pavel Špatenka
Terapeut

Ve vztahu mistra a žáka hrají velkou roli nevědomé aspekty jejich osobností.

Eliška Dvořáková
Psychoterapeutka

Video

Nemůžeme zdravě duchovně růst, když je naše já zatemněno nevědomými obsahy a projekcemi.

Vladislav Šolc
Klinicky psycholog, psychoterapeut

Fundamentalismus se živí strachem z vlastního nevědomí. Vše odmítané vidí jako zlo „těch druhých“.

Vladislav Šolc
Klinicky psycholog, psychoterapeut

V upřímné touze po sebepoznání a duchovním rozvoji si občas necháme nakukat pěkné nesmysly.

Roman Žižlavský
Publicista