Ilustrace: János Huszti
odemčené

Hrdý introvert

Není s vámi nic špatně. Naučte se rozumět svým potřebám a ukazovat ze sebe světu to nejlepší.

9:57
Jana Neuwerthová Šmýdová

Jana Neuwerthová Šmýdová
Terapeutka

8. 2. 2023

Být introvertem má spoustu výhod. Bylo by skvělé, kdyby to tak introverti začali vnímat – a kdyby to tak vnímali i jejich rodiče, partneři, přátelé a další lidé. Bohužel je v našich končinách spíše zvykem, že když někdo méně komunikuje, je vnímán jako „zvláštní“ nebo „divný“.

Introverti ke spokojenému životu potřebují dostatek času stráveného o samotě, ve které dobíjejí energii. Oproti nim extroverti dobíjejí energii ve společnosti, když se kolem nich něco děje. Podle výzkumů je introvertních zhruba třetina lidí. Určit přesné číslo je obtížné, jelikož nikdo není introvertní ani extrovertní stoprocentně a v průběhu života se může toto nastavení mírně měnit.

Mozek introvertů a extrovertů funguje jinak. U introvertů převládá látka acetylcholin, která je charakteristická pro soustředění, učení se a dobrou paměť. Naopak extroverti mají v mozku více dopaminu, který souvisí s aktivitou, získáváním odměn, potřebou být ve víru událostí a změn.

Introverti jsou ze své podstaty zaměření na vnitřní svět, analyzují, přemýšlejí, košatí své myšlenky. Při komunikaci si potřebují svoje odpovědi promyslet. V jejich mozku ujde myšlenka mnohem delší dráhu, a tak se introvertům stává, že nejsou schopni okamžitě reagovat.

Když se k tomu připočte přirozená potřeba odpovědět „správně“, je víc než zřejmé, že introverti pociťují z komunikace s pohotovějšími společníky leckdy úzkost – nejsou schopni reagovat tak rychle a není to jejich chyba.

Samota versus osamělost

To, že člověk tráví čas o samotě, neznamená, že má psychické potíže. Introverti si často připadají divní, jiní, mají pocit, že je druzí nechápou – společnost jim ukazuje, že je s nimi něco v nepořádku. Není. Introverti mají silně vyvinutou schopnost zabavit se sami. Nepotřebují dodávat zábavu zvenčí, aby měli naplněný program.

Někdy si vystačí jen sami se sebou dlouhé hodiny. Tento druh nezávislosti na druhých je jejich zásadní silnou stránkou a bylo by skvělé, kdyby si introverti začali této své schopnosti cenit. Být o samotě, třídit si myšlenky, věnovat se věcem, které je baví a přinášejí jim radost a potěšení, to vše je pro ně důležitá součást života. Pokud tato potřeba není dostatečně naplňovaná, strádají.

Introvert nemá vždy potřebu se zapojit do rozhovorů. Někdy jim stačí být přítomni a užívat si společnost v tichosti. Stává se ale, že si druzí jejich mlčení vysvětlí jako aroganci nebo dojdou k závěru, že je s nimi něco špatně. Stává se, že je společnost „nutí“ k tomu, aby se zapojili.

Tímto ovšem introvertům dělají medvědí službu a způsobují zbytečný stres, připadají si pak nedostateční. Jako kdybyste nutili někoho, kdo špatně vidí, aby viděl dobře. Prostě dispozice k tomu nemá a nemůže s tím v danou chvíli nic udělat. Věřte mi, introverti jsou opravdu rádi ve společnosti bez zapojení. A tuto svoji „přítomnost“ si užívají.

A jaké jsou nejčastější problémy introvertů?

1. Komunikace

Jak už jsme si řekli, introverti nemají pro komunikaci ze své podstaty dispozice, a tak je vyčerpává. Je úplně běžné, že si po interakci s více lidmi potřebují regulérně odpočinout. Může to být stejné vyčerpání, jako když někdo jiný uběhne několik kilometrů.

Ovšem není to tak, že by introverti neuměli komunikovat. Můžou být klidně moderátory, lidmi, kteří vystupují veřejně. A pak dočerpávají energii v soukromí.

Pokud tedy pociťujete, že vám komunikace nejde, věřte mi, že se to dá změnit – postupnými kroky odbourat bariéry, které se v komunikaci s druhými ve vašem životě objevily. Důležité je, aby se introverti do konverzace zapojovali, když na to zrovna mají energii, když jsou připraveni se zapojit.

2. Obava z hodnocení a kritiky

Introverti jsou velmi přemýšliví lidé a může se jim snadno stát, že nad některými věcmi přemýšlejí až moc. Často si berou věci příliš osobně, domnívají se, že si asi druhý, který se zatvářil nepřístupně, o nich něco myslel, i když to tak obvykle vůbec není. Přemýšlejí „za roh“ a zbytečně se pak trápí věcmi, které ani neexistují.

U některých introvertů to může dojít tak daleko, že si vypěstují obavu z cizích lidí. Mají strach, že jim druzí ublíží, budou je negativně hodnotit, a tak jsou stále ve střehu – bojí se, že nebudou přijati podle svých představ. Aktivně se zapojit je stojí hodně přemáhání. Když to jednou zkusí a zažijí odmítnutí nebo se kontakt nevyvine podle jejich představ, zraní je to a uzavírají se ještě víc.

Introverti se potřebují lépe smířit s tím, že odmítnutí je v životě běžné. Děje se to všem. A jedno odmítnutí opravdu neznamená, že by bylo negativně směrované vůči danému člověku. Může se týkat úplně jiných potíží, které introvert zrovna „odnesl“. A on si to bohužel bere příliš osobně a trápí se, že je s ním něco špatně. Není. Stejně tak druzí lidé nejsou zlí, špatní a podobně. Nemají primární zájem vám ublížit (i když ano, výjimky jsou).

Zvyknout si na to, že budu občas odmítnutý, je tedy jednou z důležitých dovedností introvertů pro jejich spokojenější život. Stejně jako otevřít se kontaktu s lidmi, nechat se překvapit, jak to dopadne, nechat víc kontakt s druhými plynout, nehodnotit to, rozlišovat na dobré a špatné – takové nastavení může introvertům výrazně ulevit.

3. Sebevědomí

Introvertům se častěji stává, že mají nízké sebevědomí. Necítí se mnohdy dost schopní v komunikaci, a tak jim dělá problém postavit se za sebe a své zájmy, obhájit se, říct si o pozornost partnera, povýšení v práci a podobně. Speciálně říct si o lepší podmínky v zaměstnání je pro některé introverty nadlidský úkol, na který sbírají odvahu měsíce. A někdy se k tomu vůbec neodhodlají a jdou si hledat jinou práci.

V oblasti sebevědomí může přemýšlivost introvertů vést k tomu, že se příliš soustředí na věci, které jim nejdou, místo aby se oceňovali za spoustu jiných věcí, v nichž jsou dobří. Je tedy pro ně přínosem dělat vědomá rozhodnutí na sobě pracovat, překračovat komfortní zónu, posouvat svoje limity, zkoušet nové přístupy a odbourávat zbytečné strachy, kterými jsou často svázaní. Tak jejich sebevědomí roste.

Pokud jste si uvědomili, že se vás některé strachy, obavy nebo problémy se sebevědomím týkají, věřte mi, že se to dá změnit! Introverti můžou s lehkostí komunikovat, sršet sebevědomím a sbírat jeden úspěch za druhým. Pracovat na překonání těchto neduhů se vám vyplatí. Získaná uvolněnost za to stojí.

V příštím článku se zaměříme na to, jak mohou introverti zlepšit své komunikační schopnosti, a změnit tak způsob, jak vstupují do kontaktu se světem.

Články k poslechu

Pravá sebeláska

Věřila jsem, že přijde, když si budu opakovat pozitivní větičky. Objevila se úplně jinak.

7 min

Strach z blízkosti

Bolestné zážitky se otiskly hluboko. Skrze ně se díváme na svět a bojíme se ho.

14 min

Názorová propast

Nechcete přerušit veškerý kontakt, názory druhého vás ale ničí. Co můžete dělat?

21 min

Nevěra, která se nestala

Nevím, jak partnera přesvědčit, že žárlí zbytečně. Jde to vůbec?

11 min

Urovnávač

Všem vyhovět, aby byl klid. Urovnat dusnou atmosféru. Potěšit. Proč je to cesta do pekel?

13 min

8. 2. 2023

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.