Pavel Rataj: Jak zachránit vztah
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Jak narození dítěte mění osobnost ženy

Porod ženu změní. Zrychlí její reakce, aktivuje ostražitost vůči okolí.

Klasický porod trvá několik hodin, operativní měříme v minutách. Ze ženy se ovšem stala matka, je jiná než dřív. K jakým změnám v její psychice dochází? A liší se tyto změny u žen rodících císařským řezem od těch, jež přivedly své dítě na svět přirozeně?

Výzkumníci sledovali jak ženy plánující přirozený porod, tak ženy, které zvolily císařský řez – porodnice, kde účastnice výzkumu rodily, umožňovala operativní porod i na přání rodičky. Celkově se pro tuto možnost rozhodlo 10 % žen. Podobné hlasy se začínají ozývat i u nás, i když právně „císař na přání“ povolen není.

Oslabení vztahů

U všech matek – jak ve skupině po vaginálním, tak po operativním porodu – došlo k nárůstu impulzivity a poklesu socializace. To zní zvláštně, že? Proč by měly být matky malých dětí impulzivnější a méně socializované?

Impulzivita zarazí, představíme-li si pod ní podrážděné reakce matky na potomka. Nicméně impulzivita neznamená jen vznětlivost, ale také spontánnost a rychlost reakce. A to se při péči o dítě hodí: matka musí rychle reagovat, například chytit dítě, které by jinak vlítlo pod auto či na ně spadla váza.

Nižší míra socializace se zase jeví pochopitelněji, uvědomíme-li si, že ženy po porodu navazují silné citové pouto s dítětem. A přirozeně u nich ubývají na významu vztahy k dospělým osobám, jako jsou třeba rodiče nebo učitelé. A právě intenzitu těchto vztahů škála socializace měří.

Úzkostnější než dřív

A jaké byly rozdíly mezi matkami rodícími vaginálně a těmi, jež zvolily operativní porod? Změny badatelé zaznamenali hned ve třech dimenzích osobnosti. Jednou z nich byla úzkostnost. Zatímco úzkostnost matek po císařském řezu se nezměnila, u matek po vaginálním porodu se zvýšila. Čím to?

Při porodu císařským řezem mívají někdy ženy pocit selhání, že nerodí vaginálně. Odloučení od dítěte, k němuž při císaři dojde, navíc zkomplikuje navázání vazby s dítětem a naruší sebedůvěru matky.

Porovnáme-li absolutní hodnoty této veličiny, zjistíme, že úzkostnost matek v obou skupinách byla devět měsíců po porodu stejná. U rodiček plánujících císařský řez totiž stoupla již v pozdním těhotenství. Možná bylo jejich těhotenství problematičtější, možná se více bály porodu a šestinedělí.

Další důvod, který může přispívat k úzkostnosti žen plánujících císařský řez, vysvětluje psycholožka Eliška Kodyšová, která se zabývá psychologií porodu a mateřství: „I při plánovaném porodu císařským řezem mívají někdy ženy pocit selhání, že nerodí vaginálně. Odloučení od dítěte, k němuž při císaři dojde, navíc zkomplikuje navázání vazby s dítětem a naruší sebedůvěru matky.“ Naproti tomu úspěšně zvládnutý vaginální porod může ženu učinit odolnější vůči nárokům mateřství.

Rutina? Nevadí.

28. dubna. - 2. května 2021

Psychická odolnost (seminář)

Psychologie.cz

Další rozdíl mezi oběma skupinami matek autoři nalezli v dimenzi nazvané vyhýbání se jednotvárnosti (monotony avodiance). Tato škála měří tendence osobnosti k vyhledávání změn a dobrodružství na jedné straně, a odolnost vůči monotonii na straně druhé.

U žen s nástupem mateřství je pochopitelné a žádoucí, že se stávají trpělivějšími a odolnějšími vůči stereotypním činnostem. Jinak by těžko zvládaly do kolečka stále se opakující: chovat, nakojit, odříhnout, přebalit…

Ženy plánující císařský řez se ovšem jevily vůči jednotvárnosti méně tolerantní než ženy plánující spontánní porod. Přirozené zvýšení tolerance u nich tedy neproběhlo tak, jako ve skupině žen rodících klasickým způsobem.

Matky v obou skupinách se staly o něco nedůvěřivějšími a nepřátelštějšími vůči okolí (škála nedůvěřivosti, Suspicion scale). I to je u žen pečujících o miminka pochopitelné. Matky ve skupině operativního porodu ovšem skórovaly výše – zaujímaly ke svému okolí nepřátelštější postoj – než matky rodivší vaginálně.

Císaře raději ne

Podtrženo sečteno se matky po císaři staly již v průběhu těhotenství úzkostnějšími, byly méně tolerantní vůči jednotvárné náplni dní a zaujímaly nepřátelštější postoj ke svému okolí.

Jiné výzkumy na téma psychiky ženy po císařském řezu uvádějí vyšší výskyt různých fyzických i psychických komplikací – například častější depresivní příznaky, častější výskyt posttraumatické stresové poruchy, častější potíže s kojením a obvyklejší problémy při navázání vazby s dítětem. Další rizika jsou na straně dítěte.

Využívejte celý web.

Předplatné

„Ženy, které volí císaře, jsou osobnostně specifickou skupinou,“ hodnotí Eliška Kodyšová a radí takovým ženám konzultovat důvody svého rozhodnutí s psychologem. „Výzkumně je totiž potvrzeno, že na základě kvalitního poradenství takové ženy své rozhodnutí často změní – a nelitují té volby!“
Můžeme uzavřít, že vlastními silami porozené dítě ženu po fyzické i psychické stránce na mateřství připravuje lépe. Pokud tedy nejsou medicínské důvody, skalpel k porodu nepatří.

Doporučujeme:

  • Wiklund, I . , Edman, G. , Larsson, C. & Andolf, E. (2009). First-time mothers and changes in personality in relation to mode of delivery. Journal of Advanced Nursing 65 (8), 1636–1644.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Duševní úrazy

Pokud porozumíme způsobům, jak náš organismus reaguje na trauma, můžeme se postupně zotavit.

12 min

Už nechci být single

Toužím po vztahu a rodině, ale nedaří se. Co je se mnou špatně?

12 min

Osobnost pohlcená disciplínou

Život podle pravítka je předvídatelný a přehledný, chybí mu ale důležitý rozměr.

11 min

Odpusťte svému já

Když něčeho i po letech litujeme, hluboce tím odmítáme část sebe sama. Jak to změnit?

14 min

Rozpomenout se na život v sobě

Jak vyléčit trauma? Neřešte traumatickou událost, ale to, co jí stále slouží.

12 min

Otevřít audio sekci