Foto: Thinkstock.com
odemčené

Jeden večer, deset schůzek

Rychlorandění funguje. Přinejmenším jako dobrá zábava nebo trénink komunikačních dovedností.

Psychologie.cz

Psychologie.cz
Redakce

17. 10. 2014

Navazování partnerských vztahů – kratochvíle, která se týká každého z nás, kdo netrpí schizoidní poruchou osobnosti nebo třeba zrovna nebojuje se sociální fobií. Současně téma natolik zásadní v mém životě, že jsem se rozhodl ho prozkoumat podrobněji. Až téměř vědecky. Zaujala mě forma seznamování, která na našem seznamkovém trhu působí přes deset let, stále však není široké veřejnosti dostatečně známá a běžně využívaná. V zahraničí, kde vznikla, se nazývá speed dating, u nás jí můžeme říkat třeba „rychlorande“.

Rychlorandění ve své původní podobě vzniklo na konci minulého tisíciletí na západním pobřeží USA v Los Angeles. Tamní židovský rabín se snažil zamezit asimilaci Židů a jejich míchání s příslušníky jiných ras, a proto vymyslel tento způsob seznamování. Zvýšil tak sňatečnost mezi mladými vyznavači judaismu a jeho úspěch zapříčinil i to, že se speed dating rozšířil do celého civilizovaného světa.

Jde o jednoduchý systém, který umožní kontakt mnoha jedinců současně, a to na jednom místě a v krátkém časovém úseku. V praxi se jedná o seznamku vedenou moderátorem, který po získání základních údajů o klientech pozve všechny vybrané jedince do jednoho podniku. Následně jim nabídne několik málo minut na kontakt každého muže s každou ženou.

Tato doba je určena pro rychlou komunikaci mezi účastníky obou pohlaví a má sloužit k tomu, aby si jedinci udělali základní představu o svém protějšku a posléze se rozhodli, zda se s ním chtějí někdy v budoucnu setkat znovu. Tentokrát však na časově neomezené a privátní schůzce, která je již plně v jejich vlastní režii.

Jelikož se osobně rád seznamuji s novými lidmi, rozhodl jsem se, že si v rámci výzkumu vyzkouším speed dating osobně.

Rychlorande na vlastní kůži

Poté, co jsem zaplatil na účet seznamky několik set korun, dostal jsem informační email, v němž byla i moje přezdívka – Baobab. Muži jsou oslovováni názvy stromů, zatímco ženy jsou oslovovány přízvisky květin. Inkriminovaný večer jsem tedy stál před zrcadlem a přemýšlel, co si obléci na sebe. Nakonec jsem dospěl k názoru, že pohodlné oblečení, které nosím běžně, bude ideální volbou. Cítit se totiž příjemně při několikanásobném randění by mohlo být alfou a omegou případného úspěchu či neúspěchu.

Na místě setkání bylo připraveno asi deset až patnáct stolečků pro dva. U těch již nějakou dobu posedávaly dámy čekající na to, až moderátor „rychlorandění“ uvede a vyzve přítomné muže, aby si přisedli k vyvolené ženě. Tříminutové seznamovací konverzace by tak mohly začít. Během toho, co moderátor mluvil a navozoval příjemnou atmosféru mezi nás – účastníky speed datingu (někteří působili zpočátku značně nervózně, ale moderátorův břitký humor pochybnosti brzy rozptýlil), jsem přemýšlel, co všechno vlastně mohu o své partnerce za 3 minuty zjistit.

Jedna dáma se uvolnila natolik, že mě během celých tří minut nepustila ke slovu. Rozhodně jsem jí to neměl za zlé, další setkání jsem ovšem neinicioval.

Při těchto myšlenkách přispěchal patrně telepatický moderátor se zmínkou o výzkumu skotské Edinburgh University. Tamní výzkumníci v roce 2006 zjistili, že 45 % žen a 22 % mužů, kteří se zúčastnili speed datingu, dospělo k rozhodnutí o případném budoucím setkání s partnerem, kterého měli právě naproti sobě u stolečku, během třiceti vteřin. Tak to mám ještě 2,5 minuty k dobru a nezávaznému popovídání, pomyslel jsem si a přisednul si k ženě u nejbližšího stolečku, s níž jsme se již dříve střetli pohledem, po němž následoval úsměv.

Dostatečnost tříminutového limitu při speed datingu potvrzuje komentář jednoho z mužských participantů mého výzkumu:

  • Zpočátku jsem si myslel, že 3 minuty je velice krátká doba na seznámení, ale pak jsem si uvědomil, že vůbec nejde o to, co si ten večer řekneme. Spíše jsem poznal, že v rámci prvního kontaktu (při příchodu, při prvním očním kontaktu) během pár sekund poznám, zda mne přitahuje, a ty tři minuty mají pro mne význam v tom, zda mne od dalšího případného kontaktu ta žena odradí, nebo mě naopak začne více přitahovat.

Tři minuty s první dívkou utekly skutečně rychle a bylo to jistě tím, že mi byla sympatická. Zaškrtl jsem si u její přezdívky (Orchidej), že bych se s ní v budoucnu znovu rád setkal. V případě, že by si i ona u mého jména zaškrtla ano, chci se setkat, moderátor by nám po skončení speed datingu na e‑mail poslal naše vzájemné kontaktní údaje…a zbytek by byl již na nás.

Co se týče konverzačních témat, pamatuji si, že jsme stihli probrat důvod naší návštěvy rychlorande a zmínit se o našem zaměstnání. Poté již následoval neúprosný hvizd moderátorovy píšťalky, rozloučení a přesunutí se k vedlejšímu stolečku. Obdobným stylem probíhala konverzace s většinou dívek – probrali jsme letmo své koníčky, zaměstnání, důvod návštěvy speed datingu, a šup šup za další partnerkou.

I u dívek, které pro mě nebyly zpočátku fyzicky atraktivní, jsem po prožitých třech minutách v jejich společnosti zaškrtnul, že bych se s nimi v budoucnu rád opět sešel.

Příjemný večer ubíhal a nálada byla čím dál tím vřelejší a uvolněnější. I ti stydlivější z nás a trémisté se rozvykládali, případně na ně začal mírně působit alkohol, který si měli možnost objednat v rámci ceny vstupenky. Jedna dáma se dokonce uvolnila natolik, že mě během celých tří minut nepustila ke slovu. Rozhodně jsem jí to neměl za zlé, další setkání jsem ovšem neinicioval.

V druhé půlce seznamovaní mi dívka Kamélie na můj dotaz, jak si užívá večer, odvětila: Je to fajn, ale už se těším, až bude konec, protože mám hlavu jako balón. Patrně nebyla zvyklá randit s tolika muži v tak krátkém čase. Nicméně musel jsem jí dát za pravdu, protože bez svých poznámek bych po pár desítkách minut již nevěděl, která dívka mi co sdělila, případně se kterou z „květinek“ bych se rád opět v budoucnu setkal.

Kouzlo speed datingu

Zásadním zjištěním bylo, že i u dívek, které pro mě nebyly zpočátku fyzicky atraktivní, jsem po prožitých třech minutách v jejich společnosti zaškrtnul, že bych se s nimi v budoucnu rád opět sešel. Za účelem příjemně stráveného času. Tento závěr potvrzuje jeden z hlavních výstupů mého výzkumu: speed dating má skutečný potenciál nabídnout účastníkům nejen příležitost k navázání nového vztahu, ale také jednoduše poskytne uspokojení ze seznamování se, případně je vhodný k tréninku sociálních schopností.

Toto zjištění ilustruje komentář jednoho z dalších účastníků výzkumu: Po dobrém popovídání s tolika lidmi v tak krátkém časovém úseku máš velice příjemný pocit, nezávisle na jeho výsledku.

Mezi hlavní výhodu speed datingu řadím možnost bližšího seznámení se s tolika potenciálními partnery za velmi krátkou dobu. Kdybych chtěl posedět u skleničky s deseti slečnami bez využití „rychlorande“, patrně bych tomu musel v rámci svého denního režimu zasvětit alespoň měsíc a zároveň nemalou část svého příjmu.

Navíc v případě, kdy bychom si s onou vyvolenou tzv. „nesedli“, nastala by na konci schůzky ona trapná chvilka loučení, kdy je vhodné si říci, jestli se uvidíme znovu či nikoliv. Na speed datingu tohle za vás vyřeší moderátor a systém zaškrtávání. Já sám jsem „rychlorandění“ věnoval pouze nedělní večer, a musím uznat, že ten byl v konečném důsledku vskutku příjemný.

Využívejte celý web.

Předplatné

Autor je studentem psychologie na FF UP v Olomouci. Téma speed dating zkoumal v rámci své postupové práce ve třetím ročníku. Současně je absolventem oboru Marketingová komunikace na FMK UTB ve Zlíně. K jeho odborným zájmům patří psychologie zdraví, psychohygiena a především klinická psychologie.

Články k poslechu

Pravá sebeláska

Věřila jsem, že přijde, když si budu opakovat pozitivní větičky. Objevila se úplně jinak.

7 min

Strach z blízkosti

Bolestné zážitky se otiskly hluboko. Skrze ně se díváme na svět a bojíme se ho.

14 min

Názorová propast

Nechcete přerušit veškerý kontakt, názory druhého vás ale ničí. Co můžete dělat?

21 min

Nevěra, která se nestala

Nevím, jak partnera přesvědčit, že žárlí zbytečně. Jde to vůbec?

11 min

Urovnávač

Všem vyhovět, aby byl klid. Urovnat dusnou atmosféru. Potěšit. Proč je to cesta do pekel?

13 min

17. 10. 2014

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.