Foto: Thinkstock.com
odemčené

Mravní pružností k úspěchu

Pojďme se poučit, co musí ovládat člověk, který si chce zasloužit označení machiavelista.

Radkin Honzák

Radkin Honzák
Psychiatr

19. 8. 2011

Velký Niccolo Machiavelli by měl být vyhlášen patronem korektnosti, jak je chápána dnešními šiřiteli korektní novořeči, v níž černoch je Afroameričan, a to i tehdy, když se narodil a žije v Mozambiku.

Změnu nevzdělaného gaunera na rytíře všech ctností provedl Niccolo s elegancí, která mu zajistila nesmrtelnost. Nemluví o bezcharakternosti, ale o „mravní pružnosti“, což je označení mnohem hezčí, než „kontroverznost“, používaná v tomto kontextu dnes.

Zato odpor ke vzdělání nijak neskrývá, čímž v systému hodnot dosahuje kvalit našich ministrů školství, počínaje Zdenkem Nejedlým, přes Kahudu až po Bobeše.

Dobrá komodita najde své uplatnění na trhu a o „machiavelismus“ je zájem ze všech stran v praktické, ale i teoretické rovině. Nešpiňme si ruce politikou ani velkými financemi a pojďme si je omáchat v psychologické lázni, kterou z typických vlastností machiavelliána namíchal experimentální psycholog Jesse Bering v časopise Scientific American.

Bering píše, že nechce zločince učit těmto věcem, protože oni je umí. Že chce naopak napomoci nám, naivům a naivkám, abychom nenaletěli. S tímtéž dobrým úmyslem mohu jeho poznatky šířit dále. Takže: pojďme se poučit, co má ovládat člověk, chce‑li si hrdý přídomek machiavelista vysloužit.

Manipulace

Machiavelista je pragmatický lhář a není ani trochu stydlivý, úzkostný, ani ustrašený. Myšlenkově je sice schématický, ale ne hloupý. V rozhovoru se většinou snaží dominovat, ale může se také chovat uvolněně a vypadat věrohodně.

Herecký talent

Dobrý lhář musí být dobrý herec, který zaujme publikum a získá na důvěryhodnosti.

Živost projevu

Živý projev zajišťuje první dojem, svádí ke sledování a odpoutává pozornost od logických otázek.

Atraktivita, pěkný vzhled

Ať se nám to líbí, nebo ne, atraktivní a hezcí lidé skutečně působí důvěryhodněji a čestněji, než neupravení a tělesně nepřitažliví.

Flexibilita, aktivní přizpůsobení

Umí změnit téma, je‑li to zapotřebí, a umí se také okamžitě přizpůsobit změně tématu, přičemž působí zcela přirozeně.

Zkušenost

Manipulativnost je vesměs kultivována od dětství a čím větší zkušenost má machiavelista se lží, tím lépe odhaduje emoce svých posluchačů nebo partnerů a tím i jejich postoje a možné reakce.

Sebedůvěra

Ve lhaní, stejně v jako jakékoliv jiné činnosti, je dostatečná sebedůvěra polovinou vítězství. Machiavelista musí věřit sám sobě, aby oklamal ostatní.

Emoční maska

Lhář umí dobře zamaskovat skutečné emoce, které cítí, a stejně úspěšně umí předstírat i jejich zcela opačnou polaritu.

Výmluvnost

Elegantně zabalenou lež spolkne posluchač daleko snadněji než neohrabaně podávanou pravdu. Hbitý řečník zmate své posluchače záplavou slov a hrou s nimi a dlouhou odpovědí ještě získává pro sebe čas.

Dobrá příprava

Šetří námahu při tvorbě argumentů, zabraňuje chybám, které by byly na první pohled patrné.

Neověřitelné odpovědi

Odmítnutí informace („skutečně si nemohu vzpomenout“) je úspěšnější než pracná konstrukce lži. Navíc v uvedeném případě protivník nemůže lež prokázat.

Malá výtěžnost informace

Říci jen tak málo faktů, jak jen je možné, činí prohlášení méně snadno napadnutelným.

Originální myšlení

Nekonvenční myšlenkový postup umožňuje „vylhat“ se z neočekávané situace. Nečekané odpovědi šokují partnery a vyvádějí je z konceptu.

Rychlé myšlení

Pomalý projev, zárazy, slovní vata („ehmm“, „prostě“) působí nepřesvědčivě, přestože může být pravdivější. Rychlé myšlení umožňuje rychlý a plynulý spád řeči, který působí věrohodněji.

Inteligence

Rychlá orientace v souvislostech, správné reakce, logicky vystavěné argumenty. To vše umožňuje kvalitnější lhaní, dodává řečníkovi na přesvědčivosti a obsahu jeho sdělení na věrohodnosti.

Dobrá paměť

Zapamatování podstatných prohlášení, ale hlavně jejich detailů uchrání před nekonzistencí, při které by mohl být lhář přistižen.

Pravdivé informace

Pravdy může být v machiavelistově sdělení jak šafránu, je ale třeba ji tam umístit, trvat na ní a držet se jí. Jednak to dodá na věrohodnosti, jednak si tyto údaje může každý ověřit.

Včasné vyhodnocení schopností protivníka

Tak jako by měl lhář umět odhadnout emoce posluchačů, měl by umět včas rozpoznat, že jeho lži nepadají na úrodnou půdu a změnit taktiku.

Články k poslechu

Zranění rodiče

Chcete být pro své děti lepší máma nebo táta, než jaké jste měli vy. Na …

16 min

Mobil není dudlík

Jak pomoci k psychické pohodě dětem ve světě mobilů a tabletů? Časový limit nestačí.

9 min

Manipulační imunita

Jak nenaletět manipulaci? Učme se vyznat ve svých emocích a nebojme se jít do konfliktu.

12 min

Živoucí tělo

Je naší spojkou se světem, přesto ho málokdy doopravdy vnímáme. Jak to napravit?

10 min

Citově mimo

Druhý vás poslouchá, ale jako by neslyšel. Proč se někdy nedokážeme na blízké naladit?

8 min

19. 8. 2011

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.