Foto: Thinkstock.com
odemčené

Mysl je jako padák…

… aby fungovala, musí se otevřít. Myšlenky anonymních alkoholiků pomáhají i mimo svět závislých.

Karel Nešpor

Karel Nešpor
Psycholog, psychiatr

23. 9. 2015

Citáty vzešlé z prostředí Anonymních alkoholiků mohou oslovit i lidi, kteří nikdy neměli návykovou nemoc. Odrážejí zkušenosti, které byly nashromážděny během dlouholeté existence této organizace, a velmi zajímavé jsou také z hlediska psychoterapie. „Přišli jsme sem, abychom si zachránili zadek, a zjistili jsme, že k němu máme i duši.“

Některá – ve vztahu k psychoterapii zvláště zajímavá – rčení se dotýkají oblastí, jako je například motivace, naděje či vytrvalost. Karel NešporHana Karbanová, kteří z nich sestavili následující výběr, je doprovodili ještě několika zásadami či dovysvětlením. 

Motivace

Posilování motivace patří v psychoterapii k často používaným postupům. S ním souvisejí například následující rčení:

 • Nic není tak špatné, aby to alkohol ještě nezhoršil.
 • Střízlivost dává všechno, co sliboval alkohol. 
 • Byl jsem střízlivý, byl jsem opilý. Střízlivost je lepší. 
 • Dnes mám více řešení než problémů. 
 • Jde to. (It can be done.) Tato zásada má za cíl vzbudit naději. Návykovou nemoc a s ní související problémy lze zvládat.
 • Starosti mám i za střízliva. Ale jsou to luxusní starosti. Toto rčení nepochází z USA, ale od jedné dámy z české skupiny Anonymních alkoholiků.

Vyhýbat se spouštěčům a bažení

Spouštěče, které vyvolávají bažení, mohou být vnější (například alkohol či riziková prostředí), nebo vnitřní (například únava):

 • Jestli nechceš uklouznout, vyhýbej se kluzkým místům. 
 • Jedna je moc a tisíc je málo. Toto rčení upozorňuje na rizika zhoršeného sebeovládání ve vztahu k alkoholu.
 • V pohodě se to daří. Tato zásada vybízí k tomu, aby se abstinující závislý vyhýbal nadměrnému stresu a vedl rozumný životní styl. K domu patří dostatek spánku, pravidelnost v jídle a dostatek vody (žízeň a hlad vyvolává u závislých často bažení po alkoholu). 
 • Před vnitřními spouštěči varuje i jiné rčení, které radí vyhýbat se hladu, hněvu, osamění, únavě a nemocem. Slovenské a české materiály Anonymních alkoholiků varují před sebelítostí čili JUCH (Já Ubohý CHudáček).
 • Nejdůležitější má přednost. Zpravidla se tím myslí soustředit se na zachování střízlivosti, protože ta podmiňuje vše ostatní. Střízlivost vytváří předpoklady k řešení problémů v různých oblastech života a dosahování dalších cílů.
 • Střízlivost má přednost. Toto je naše parafráze předchozího sloganu.

Racionální psychoterapie

 • Střízlivost den po dni. Tato zásada vybízí k soustředění se na to, jak zůstat střízlivý tento dnešní den. Jedná se o realistický a dobře splnitelný úkol. Ptát se, jak abstinovat dvacet let, není rozumné už proto, že nikdo neví, co bude za dvacet let. Z velkého a obtížného cíle, jakým je trvalá střízlivost, se tak stávají malé a snadno dosažitelné úkoly.
 • V podobném duchu zní i následující slogan: Právě dnes budu žít jen tímto dnem a nebudu chtít zvládnout všechny životní problémy naráz. 
 • Nesnaž se klást střízlivosti podmínky. Střízlivost je pro závislého člověka nutnou podmínkou k tomu, aby stabilizoval svoji situaci. Podobně u lidí s duševními poruchami, kteří jsou závislí, bývá dlouhodobá střízlivost podmínkou, aby bylo možné zvládat i jiné duševní problémy.
 • Cesta střízlivosti je jednoduchá možnost pro zmatené lidi, kteří mají komplikovanou nemoc. I malé množství alkoholu vyvolává u závislých lidí silné bažení a zhoršuje sebeovládání. Naprostá abstinence je zde proto mnohem vhodnější.
 • I tohle přejde. Závislý člověk, který začne abstinovat, si často až poté uvědomí množství problémů, které mu způsobilo návykové chování. Jestliže zachová střízlivost, většinu z toho se mu postupně podaří zlepšit nebo napravit.

Učení se nápodobou

 • Napodobuj, až uspěješ. Tím se myslí napodobovat ty, kdo jsou dlouhodobě střízliví. 
 • Drž se vítězů. Tato zásada se obsahem podobá předchozí.

Napodobování pozitivních modelů patří k vysoce účinným postupům, které používá i moderní psychoterapie.

Pozitivní emoce a naděje

 • Buď konstruktivní. Je lépe se zaměřit na to, co člověk může, ne na to, co nemůže a co ztratil. Takový přístup zlepšuje emoční stav a přináší i praktické výhody.
 • Snažte se nahrazovat pocity viny vděčností. 
 • Sdílejte štěstí, sdílejte bolest. 
 • Klid není osvobození se od bouře, ale klid za bouře. 
 • Nevzdávej to pět minut před tím, než se stane zázrak. Toto rčení vzbuzuje naději a zároveň vybízí k vytrvalosti (které se budeme věnovat ještě dále). 

Spiritualita

Anonymní alkoholici jsou otevření lidem všech náboženství, a také ateistům – spiritualitu považují i tak za prospěšnou: 

 • Předej to! Obvykle se tato zásada vykládá tak, že to, co člověk nemůže změnit, předá vyšší moci a nezabývá se tím. To je velmi rozumné, protože tak zbudou síly na to, čím by se člověk zabývat měl.
 • Jestliže se zdá Bůh daleko, kdo se pohnul? 
 • Pokoušet se o modlitbu je už modlitba. 
 • O tom, že spiritualita a smysl pro humor se nevylučují, svědčí tento slogan: Bože, dej mi trpělivost. Hned teď! 
 • Odvaha je víra, která řekla své modlitby. 
 • Důvěřuj Bohu, ukliď dům, pomáhej druhým. 

Vytrvalost

Závislost je chronická nemoc a její léčba je úspěšná, když se jako chronická nemoc léčí, tj. dlouhodobě. Zásady vybrané závěrem proto vybízejí k vytrvalosti a trpělivosti:

 • Když vydržíš v kadeřnictví dost dlouho, dočkáš se účesu. 
 • Začátečník je ten, kdo abstinuje méně než pět let. 
 • Funguje to, když funguješ ty

Při podrobnějším studiu více než 400 rčení, která byla nashromážděna od vzniku organizace Anonymních alkoholiků v roce 1935, zjisťujeme další zajímavé souvislosti s psychoterapií. Ve zhuštěné podobě jsou v nich zachyceny zkušenosti vyjádřené mnohdy jadrným způsobem: „Jestli váháš, zda jsi alkoholik, tak pravděpodobně jsi.“ Zdá se také, že Anonymní alkoholici využívali posilování motivace i jiné postupy dříve, než byly známy profesionálům.

Redakčně upraveno

Články k poslechu

Lidoop v zrcadle

Martin Burget přináší zajímavosti z oboru psychologie.

11 min

Puberta online

Co trápí generaci přezdívanou někdy sněhové vločky? Nemají možnost úniku.

16 min

Úzkost jako rádce

Když se k hledání smyslu života postavíme čelem, zmírní se i naše úzkost.

9 min

Příliš mnoho mužů

Stydím se za počet svých sexuálních partnerů. Jak se s tím vypořádat?

9 min

Výčitkář

Budí ve vás pocity viny a současně dojem potřebnosti. Co je za tím?

17 min

23. 9. 2015

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.