Online přednáška: Dalibor Špok
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

Mysl je jako padák…

… aby fungovala, musí se otevřít. Myšlenky anonymních alkoholiků pomáhají i mimo svět závislých.

Citáty vzešlé z prostředí Anonymních alkoholiků mohou oslovit i lidi, kteří nikdy neměli návykovou nemoc. Odrážejí zkušenosti, které byly nashromážděny během dlouholeté existence této organizace, a velmi zajímavé jsou také z hlediska psychoterapie. „Přišli jsme sem, abychom si zachránili zadek, a zjistili jsme, že k němu máme i duši.“

Některá – ve vztahu k psychoterapii zvláště zajímavá – rčení se dotýkají oblastí, jako je například motivace, naděje či vytrvalost. Karel Nešpor a Hana Karbanová, kteří z nich sestavili následující výběr, je doprovodili ještě několika zásadami či dovysvětlením. 

Motivace

Posilování motivace patří v psychoterapii k často používaným postupům. S ním souvisejí například následující rčení:

 • Nic není tak špatné, aby to alkohol ještě nezhoršil.
 • Střízlivost dává všechno, co sliboval alkohol. 
 • Byl jsem střízlivý, byl jsem opilý. Střízlivost je lepší. 
 • Dnes mám více řešení než problémů. 
 • Jde to. (It can be done.) Tato zásada má za cíl vzbudit naději. Návykovou nemoc a s ní související problémy lze zvládat.
 • Starosti mám i za střízliva. Ale jsou to luxusní starosti. Toto rčení nepochází z USA, ale od jedné dámy z české skupiny Anonymních alkoholiků.

Vyhýbat se spouštěčům a bažení

Spouštěče, které vyvolávají bažení, mohou být vnější (například alkohol či riziková prostředí), nebo vnitřní (například únava):

 • Jestli nechceš uklouznout, vyhýbej se kluzkým místům. 
 • Jedna je moc a tisíc je málo. Toto rčení upozorňuje na rizika zhoršeného sebeovládání ve vztahu k alkoholu.
 • V pohodě se to daří. Tato zásada vybízí k tomu, aby se abstinující závislý vyhýbal nadměrnému stresu a vedl rozumný životní styl. K domu patří dostatek spánku, pravidelnost v jídle a dostatek vody (žízeň a hlad vyvolává u závislých často bažení po alkoholu). 
 • Před vnitřními spouštěči varuje i jiné rčení, které radí vyhýbat se hladu, hněvu, osamění, únavě a nemocem. Slovenské a české materiály Anonymních alkoholiků varují před sebelítostí čili JUCH (Já Ubohý CHudáček).
 • Nejdůležitější má přednost. Zpravidla se tím myslí soustředit se na zachování střízlivosti, protože ta podmiňuje vše ostatní. Střízlivost vytváří předpoklady k řešení problémů v různých oblastech života a dosahování dalších cílů.
 • Střízlivost má přednost. Toto je naše parafráze předchozího sloganu.

Racionální psychoterapie

 • Střízlivost den po dni. Tato zásada vybízí k soustředění se na to, jak zůstat střízlivý tento dnešní den. Jedná se o realistický a dobře splnitelný úkol. Ptát se, jak abstinovat dvacet let, není rozumné už proto, že nikdo neví, co bude za dvacet let. Z velkého a obtížného cíle, jakým je trvalá střízlivost, se tak stávají malé a snadno dosažitelné úkoly.
 • V podobném duchu zní i následující slogan: Právě dnes budu žít jen tímto dnem a nebudu chtít zvládnout všechny životní problémy naráz. 
 • Nesnaž se klást střízlivosti podmínky. Střízlivost je pro závislého člověka nutnou podmínkou k tomu, aby stabilizoval svoji situaci. Podobně u lidí s duševními poruchami, kteří jsou závislí, bývá dlouhodobá střízlivost podmínkou, aby bylo možné zvládat i jiné duševní problémy.
 • Cesta střízlivosti je jednoduchá možnost pro zmatené lidi, kteří mají komplikovanou nemoc. I malé množství alkoholu vyvolává u závislých lidí silné bažení a zhoršuje sebeovládání. Naprostá abstinence je zde proto mnohem vhodnější.
 • I tohle přejde. Závislý člověk, který začne abstinovat, si často až poté uvědomí množství problémů, které mu způsobilo návykové chování. Jestliže zachová střízlivost, většinu z toho se mu postupně podaří zlepšit nebo napravit.

Učení se nápodobou

 • Napodobuj, až uspěješ. Tím se myslí napodobovat ty, kdo jsou dlouhodobě střízliví. 
 • Drž se vítězů. Tato zásada se obsahem podobá předchozí.

Napodobování pozitivních modelů patří k vysoce účinným postupům, které používá i moderní psychoterapie.

Pozitivní emoce a naděje

 • Buď konstruktivní. Je lépe se zaměřit na to, co člověk může, ne na to, co nemůže a co ztratil. Takový přístup zlepšuje emoční stav a přináší i praktické výhody.
 • Snažte se nahrazovat pocity viny vděčností. 
 • Sdílejte štěstí, sdílejte bolest. 
 • Klid není osvobození se od bouře, ale klid za bouře. 
 • Nevzdávej to pět minut před tím, než se stane zázrak. Toto rčení vzbuzuje naději a zároveň vybízí k vytrvalosti (které se budeme věnovat ještě dále). 

Spiritualita

Anonymní alkoholici jsou otevření lidem všech náboženství, a také ateistům – spiritualitu považují i tak za prospěšnou: 

 • Předej to! Obvykle se tato zásada vykládá tak, že to, co člověk nemůže změnit, předá vyšší moci a nezabývá se tím. To je velmi rozumné, protože tak zbudou síly na to, čím by se člověk zabývat měl.
 • Jestliže se zdá Bůh daleko, kdo se pohnul? 
 • Pokoušet se o modlitbu je už modlitba. 
 • O tom, že spiritualita a smysl pro humor se nevylučují, svědčí tento slogan: Bože, dej mi trpělivost. Hned teď! 
 • Odvaha je víra, která řekla své modlitby. 
 • Důvěřuj Bohu, ukliď dům, pomáhej druhým. 

Vytrvalost

Závislost je chronická nemoc a její léčba je úspěšná, když se jako chronická nemoc léčí, tj. dlouhodobě. Zásady vybrané závěrem proto vybízejí k vytrvalosti a trpělivosti:

 • Když vydržíš v kadeřnictví dost dlouho, dočkáš se účesu. 
 • Začátečník je ten, kdo abstinuje méně než pět let. 
 • Funguje to, když funguješ ty

Při podrobnějším studiu více než 400 rčení, která byla nashromážděna od vzniku organizace Anonymních alkoholiků v roce 1935, zjisťujeme další zajímavé souvislosti s psychoterapií. Ve zhuštěné podobě jsou v nich zachyceny zkušenosti vyjádřené mnohdy jadrným způsobem: "Jestli váháš, zda jsi alkoholik, tak pravděpodobně jsi." Zdá se také, že Anonymní alkoholici využívali posilování motivace i jiné postupy dříve, než byly známy profesionálům.

Redakčně upraveno

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Rozpůlený svět

Vztahy fungují, když se umíme setkat v jinakosti. Jako jednotlivci, národy či rasy.

9 min

Nový vztah, staré rány

Jakmile se trochu otevřete, přijde studená sprcha. Co se to děje?

9 min

Odevzdat se spánku

Dopřejme spánku jednoduchost, radí expert. Podcast s psychiatrem Peterem Šóšem.

29 min

Jak přežít lockdown

Rychlá a jednoduchá úleva se brzy obrátí proti vám. Jděte na to jinak, radí psychiatr …

7 min

Těhotná a nešťastná

Psychika může zareagovat nečekaně i na plánované a chtěné těhotenství.

8 min

Otevřít audio sekci