Poradna
Foto: Shutterstock.com
odemčené

Jak odejít od násilnického přítele?

Já jsem ženatý, ona má přítele, se kterým má dvě děti a s předešlým jedno. Úplnou náhodou jsme…

Milena Nováková, Psycholožka, psychoterapeutka

Poradnu zveřejňujeme bez audio verze.

21. 10. 2010

21. 10. 2010

Já jsem ženatý, ona má přítele, se kterým má dvě děti a s předešlým jedno. Úplnou náhodou jsme se potkali, i když je z druhého konce republiky. Zamilovali jsme se do sebe a nepřejeme si nic jiného, než být spolu.

Její život nebyl vůbec lehký. S prvním přítelem přišla do jiného stavu a on se k ní přestal hlásit. S druhým, který je rozvedený, má už od začátku doma Itálii. Psychicky a někdy i fyzicky ji týrá. Ona všechno snáší a víceméně se upjala na děti. Z přítele má hrozný strach a pokaždé, když se vrací domů, se třese jako osika. Udělal si z ní služku, hádky, nadávky a vyčítání jsou tam na denním pořádku. Denně jí šmíruje telefon, osobní věci. Když někam jdou a ona si chce odskočit, musí mu odevzdat telefon, aby náhodou někam nevolala, nebo neposílala zprávy.

Už několikrát chtěla odejít, ale nikdy k tomu nenašla sílu. Přítel jí neustále říká, že než aby ji měl někdo jiný, tak jí něco udělá a pak sobě.

Léta už žije jen ve strachu a mám pocit, že ten jí nedovolí od něj jen tak odejít. Měla nápad, že bych pro ně jednoho dne, když bude přítel v práci přijel a odvezl je, ale nezdá se mi to moc rozumné. Jak takovou situaci řešit? Děkuji.

Je smutné, když se rodina rozbíjí, ale věřím, že někdy to tak prostě musí být. Věta je to silnější než já“ je strašlivě banální, ale někdy opravdu nelze nic jiného dělat a nový vybojovaný vztah bývá pevnější a krásný.

já z Prahy

Názor odborníka


Dobrý den,

děkuji za váš dotaz: je moc dobře, že se obracíte na odbornou pomoc, protože vámi popisovaná situace ji skutečně vyžaduje. Ta má z mého pohledu několik rovin a týká se složité vztahové sítě. Navíc, zdá se být také velmi riziková a ohrožující.

V první řadě je podle mého názoru potřeba ujasnit si, kdo z vás řeší jaký problém, protože celá situace má pro každého z vás trochu jiný kontext. Pokud jde o vás, připadá mi stěžejní ujasnit si, jak vypadá celá věc z vašeho pohledu, co pro vás znamená a jak vidíte svůj život do budoucna.

Mluvíte o tom, že jste ženatý a zamiloval jste se do své současné přítelkyně. Chcete jí pomoct, což je velmi důležité, nejprve si však musíte ujasnit, zda ve vztahu s ní chcete setrvat: to může být dost zásadní pro řešení situace z jejího pohledu.

Zdá se, že váš dotaz nesměřuje k vyřešení vašeho rozhodnutí ohledně vztahu s manželkou a s přítelkyní, přesto mi připadá důležité upozornit na význam vašeho rozhodnutí a postoje k budoucnosti.

Domácí násilí
 

Pokud jde o vaši přítelkyni, jedná se podle vašeho popisu o psychické týrání ze strany jejího partnera a je třeba varovat před závažností a nebezpečností takového vztahu. Alarmující je především vydírání a vyhrožování, kontrola osobních věcí a omezování svobodného jednání.

Vyhrožování může samozřejmé „jen“ vyjadřovat strach ze ztráty, v mnoha případech však bylo naplněno (viz například mediálně známé kauzy stalkingu). Proto doporučuji velkou opatrnost. V případě ohrožení lze zavolat policii, která má k dispozici tzv. institut vykázání. Ten poskytne oběti čas a prostor na řešení své situace, např. bezpečný odchod (více zde).

Situace může být ohrožující rovněž pro děti vaší přítelkyně, ať už přímo či zprostředkovaně v podobě ohrožení jejich psychického vývoje častým vystavením domácímu násilí, hádkám a pocitům strachu. Doporučuji, aby vaše přítelkyně udělala maximum pro to, aby děti konfliktům nebyly přítomny, i když je jasné, že není snadné to zajistit. Při svém rozhodování o setrvání či odchodu ze vztahu by však na psychické zdraví dětí měla brát velký ohled.

Nemohu opomenout také to, že ohrožení je aktuální i pro vás, který jste ve vztahu se ženou, jejíž partner je, soudě podle vašeho popisu, patologicky žárlivý.

Osobní zodpovědnost
 

Z  vašeho dotazu čtu především otázku po tom, jak řešit vztahovou situaci, ve které je vaše přítelkyně. Důležité je však především to, že řešení musí hledat zejména ona sama: hlavní je její rozhodnutí, postoj či přání. Jednat musí sama za sebe, vy za ni situaci rozhodnout ani vyřešit nemůžete. Sama musí zvážit, případně zkonzultovat svůj vztah s partnerem a rozhodnutí, zda odejít nebo ne. Bez její motivace a úsilí vaše snaha nepomůže: ona je ten, kdo rozhoduje o svém životě.

Je moc dobře, že má vaši podporu a že jste ochoten jí pomoct. Myslím, že nejvíce jí můžete pomoct právě tím, že jí budete nablízku, budete jí naslouchat a pomůžete jí být pevná ve svých rozhodnutích, že ji budete motivovat k řešení situace a k vyhledání odborné pomoci.

Odborná pomoc


Pokud si přítelkyně se situací neví rady, doporučila bych jí obrátit se na odborníka a požádat o pomoc. Její situace je velmi závažná a není vůbec jednoduché ji vyřešit: troufám si říct, že bez odborné pomoci je to leckdy prostě nad lidské síly.

Vaše přítelkyně zřejmě v takovém vztahu žije dlouhodobě a je pochopitelné, že pro ni není snadné odejít. V případech domácího násilí mluvíme o tzv. „kruhu domácího násilí“, který je o to složitější, že v jejím současném vztahu jsou děti.

Jde o to, že v takto nerovném vztahu vzniká závislost oběti na agresorovi. Oběť pak často nedokáže ze vztahu odejít i přesto, že je v něm neustále omezovaná a ponižovaná. Vztah závislosti se vyvíjí dlouhou dobu: agresor dokáže oběť přesvědčit o tom, že je skutečně taková, jak on říká, dokáže zcela zlomit její sebehodnocení a přesvědčit ji, že on je ten jediný, kdo i přesto, jaká je, ji má rád.

Víc informací o domácím násilí viz např.: domacinasili.czkoordona.cz

Osobně bych vaší přítelkyni doporučovala, aby se obrátila na organizaci specializovanou na pomoc ženám v podobné situaci, která poskytuje komplexní poradenství a pomoc. Kontakt na Bílý kruh bezpečí najdete zde, telefonická nonstop linka DONA (pomoc obětem domácího násilí) má číslo  2 5151 1313.

Kromě telefonické pomoci si zde může vaše přítelkyně domluvit také osobní setkání a celou situaci řešit za podpory kvalifikovaných odborníků, kteří ji budou doprovázet v každém kroku, který podnikne. Jistě má mnoho témat, bolestných zážitků a duševních „zranění“, o kterých potřebuje mluvit, a možná jsou to věci, o kterých by se styděla říct blízkému člověku.

Žije dlouhou dobu v mikrosvětě, kde jsou všechny normy posunuté a není lehké najít cestu ven. Možná právě díky vám má nyní příležitost chytit se pomocné ruky zvenčí a byla by velká škoda tuto příležitost nevyužít a strávit další léta v začarovaném kruhu. Rozhodnutí je na ní, vy ji ale můžete výrazně podpořit a motivovat.

Držím vám i vaší přítelkyni palce a přeji hodně sil na nelehké cestě, na které, prosím, neváhejte kdykoli požádat o odbornou pomoc.

Využívejte celý web.

Předplatné


S pozdravem

Milena Nováková

Nenašli jste odpověď na svůj problém?

Pokud máte roční nebo dvouleté předplatné, můžete nám poslat svůj dotaz.

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.