odemčené

Roboterapie

Jakým způsobem je možné v psychoterapii využít umělou inteligenci?

6:44
Tereza Václavičová

Tereza Václavičová
Studentka psychologie

4. 8. 2023

Ze seriálu: Umělá inteligence

Ještě nedávno mohla být představa online terapií kontroverzní, během pandemie však tato forma pomoci zažila velký rozmach. Se změnou pohledu na využívání technologií v terapeutické práci vyvstává otázka, kdy technika nahradí terapeuta úplně.

Americký projekt Will Robots Take My Job? se zaměřuje na pracovní pozice, které jsou v nejbližších letech ohrožené automatizací. Psychologická ani psychoterapeutická profese se v tomto projektu neukázala být riziková. Přesto je do oblasti duševního zdraví zahrnut takzvaný chatující robot, zkráceně chatbot, jenž zastupuje člověka při vedení dialogu a napodobuje lidské chování.

Chatbot má oproti člověku výhodu v množství informací, které si zapamatuje. Dokáže tak zasazovat slova klienta do širšího rámce, jelikož se v paměti může dostat i tam, kam terapeut z masa a kostí již nedosáhne. Nepodléhá ztrátě pozornosti, na rozdíl od člověka se dokáže v jeden okamžik věnovat velkému množství lidí a je dostupný v jakoukoliv denní dobu.

Současně se tak péče může dostat k lidem, kteří na běžnou psychoterapii nemají prostředky, žijí v odlehlejším regionu nebo je od návštěvy odborníka odrazuje obava ze stigmatizace. Někteří klienti se dokonce mohou v terapeutickém dialogu otevřít více, než když je rozhovor veden reálnou osobou.

Chatboti již dnes nacházejí své uplatnění v praxi. Vznikají psychoterapeutické aplikace, které jsou dostupné široké populaci. Mohou zvyšovat well‑being, redukovat stres či pomáhat při léčbě deprese a úzkosti. Vznikají také aplikace pro boj se závislostmi – umělá inteligence v podobě virtuálního kouče nabízí například kuřákům podporu při odvykání.

Povídání s robotem

Podoba interakce se může lišit podle jednotlivých aplikací. Obecně lze říci, že lidé s chatbotem komunikují prostřednictvím textových či hlasových zpráv a na základě poskytnutých informací od něj získají podporu či doporučení. Některé aplikace zaměřené na duševní zdraví jsou již dostupné v češtině, nicméně větší využití najdou spíše anglicky mluvící uživatelé.

Cílovou skupinou mohou být do budoucna děti s autismem – chatbot by jim prostřednictvím robota, s nímž snáze rozvinou konverzaci, například pomáhal zdokonalovat sociální dovednosti. Nicméně tento způsob využití chatbota je pouze testován a stále se vyvíjí, prozatím tedy není k dispozici pro terapeutickou práci.

Své využití může umělá inteligence najít také v psychodiagnostice, například jako screeningový nástroj pro depresi, demenci či posttraumatickou stresovou poruchu. Při dosavadním testování aplikace pro diagnostiku symptomů duševních poruch se však ukázalo, že je funkční pouze v rukou psychoterapeutů. Její použití tak zatím není přístupné laikům, tedy klientům.

Pochybnosti a nedostatky

O psychoterapii často mluvíme jako o umění. Aby člověk toto umění dobře ovládal, musí se umět naladit na druhého, použít vhodná slova ve správný okamžik nebo naopak mlčet v situacích, které ticho vyžadují. I přes zmíněné výhody chatbota drží člověk jednu vysokou kartu, kterou doposud nebylo možné nahradit, a tou jsou autentické empatické reakce.

Chatbot je již naprogramován tak, aby dokázal detekovat i to, co je klientem nevyřčené. Dokáže rozpoznat vzorce ve frázování, rychlosti psaní, délce vět, gramatice a jiných aspektech, u nichž předpokládá souvislost s určitými emocionálními stavy. Avšak v oblasti detekování emocí a pocitů chatbot stále zaostává a nedaří se mu tyto lidské projevy rozpoznat tak jako lidem.

Pak také vyvstává otázka, kam by se poděli klienti, kteří terapeutické sezení vyhledávají jako příležitost autentického lidského setkání a útěku od virtuální reality. Pochybnosti se objevují také v kontextu ochrany osobních údajů, aby nebyly prodány třetím stranám – k těmto případům již došlo. Současně také nemáme prostředky, jak služby poskytované umělou inteligencí kontrolovat či zamezit u klienta vytvoření závislosti na chatbotovi.

Podpořit, či nikoliv?

Ve vzduchu tak visí otázka, zda přínosy „roboterapie“ převažují zmíněná rizika natolik, že bychom měli rozvoj umělé inteligence v psychoterapii podpořit. Jednoznačnou odpověď nenacházíme. S ohledem na vliv chatbotů se umělé inteligenci v tomto oboru zřejmě nevyhneme. Záleží však na tom, jakým způsobem virtuální pomoc využijeme.

Chatboti by mohli mít potenciál při práci s pacienty se schizofrenií, fobickou poruchou, stresem, poruchami příjmu potravy nebo obsedantně kompulzivní poruchou. Pro pacienty s těmito poruchami není dostatek psychoterapeutů a chatbot by mohl sloužit jako zástupné řešení. Je však otázkou, do jaké míry by pomoc byla kvalitní.

Další možností je ustoupit z představy robotického terapeuta a věnovat se vývoji robotického klienta, který by pomáhal v zácviku frekventantům terapeutického výcviku či začínajícím terapeutům. Umělá inteligence by v ideálním případě měla být doplňujícím nástrojem, nikoliv výmluvou pro omezení kvalitní péče lidskými terapeuty.

Jako nezbytné se jeví, aby aplikace a roboti prokázali, jakým způsobem vyhodnocují rizika a jak s nimi následně pracují. Důležitý bude také výzkum vlivu umělé inteligence na terapeutický vztah, klientovy mezilidské vztahy, jeho sebepojetí či vlastní identitu.

Články k poslechu

Manipulační imunita

Jak nenaletět manipulaci? Učme se vyznat ve svých emocích a nebojme se jít do konfliktu.

12 min

Živoucí tělo

Je naší spojkou se světem, přesto ho málokdy doopravdy vnímáme. Jak to napravit?

10 min

Citově mimo

Druhý vás poslouchá, ale jako by neslyšel. Proč se někdy nedokážeme na blízké naladit?

8 min

Ve špatném vztahu

Co nás tam drží? Nevědomky si přehráváme staré vzorce a zranění. Kudy ven?

12 min

Hranice v rodině

Babičky chtějí vídat vnučku častěji, mně jejich přítomnost nedělá dobře.

11 min

4. 8. 2023

Rozvoj umělé inteligence nás staví před důležité otázky týkající se podstaty lidství.

Více autorů

  • Věda a společnost
Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.