Články a videa

Obtěžování poškozuje oběť tím, že překračuje hranice. Kdo určuje, kde leží?

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Ekonomové přeceňují peníze, vědci vědu a psychologové duševní zdraví.

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Není to žádná magie ani geny. Přesto v sobě neseme otisky cizích zážitků.

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Když se člověk přestane vídat s přáteli, ptají se, diví se, naléhají. Pak se ptát …

Ve vztahu mistra a žáka hrají velkou roli nevědomé aspekty jejich osobností.

Eliška Dvořáková

Věda a společnost

Vrozené předpoklady nestačí, aby se z vás stal psychopat. Co rozhoduje?

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Války se odehrávají v zemích plných obyčejných lidí. Jak zastavit cyklus přenášení neštěstí?

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Tím, jak na choroby reagujeme a jak je prožíváme, ovlivňujeme jejich průběh.

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Je to chemie v mozku, říkáme. Tohle uvažování ale psychiatrickým pacientům škodí.

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Může několik hodin denně bez matky dvouleté dítě nevratně poškodit?

Albert Kšiňan

Věda a společnost

Hmat má mezi našimi smysly výsadní postavení. Přesto jej zanedbáváme.

Petr Pražák

Věda a společnost

Žádný úpadek civilizace. Ve zprávách to tak nevypadá, ale žijeme ve zlaté době.

Albert Kšiňan

Věda a společnost

Jaké volíme strategie pro zastírání své domnělé fatální nedostatečnosti?

Iveta Clarke

Věda a společnost

Video

I psychoterapeut může uškodit. Zbyněk Vybíral komentuje případy negativních dopadů psychologické léčby.

Zbyněk Vybíral

Věda a společnost

S čím přijde věda, abychom se neutopili v hlubinách depresí, nezešíleli na vlnách roztěkanosti?

Obecné rady často nefungují. Zvlášť ty založené na nejnovějších vědeckých poznatcích.

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Podprahová sdělení nefungují. Proč vyvrácený mýtus dál přežívá?

Tereza Kašková

Věda a společnost

Základní lidskou touhou je vnímat sám sebe jako jedinečného a silného. K takovému pocitu vedou …

Tereza Kašková

Věda a společnost

Neprožije-li dítě bezpečný vztah, jeho mozku chybí prostor ke zdravému rozvoji.

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Následky traumatu jsou vedlejšími účinky neustálého boje proti strachu v mysli a těle oběti.

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

  • strana 1 ze 20