Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné

Seriál: Emoční inteligence

Emoce jsou důležité signály, jejich pochopení nám otevírá možnost volby. Naučte se využívat je ke správnému rozhodování.

Video

Využijte hádky v rodině i konflikty ve vlastní hlavě k rozvoji své emoční inteligence.

Jitka Ševčíková

Sebepoznání

Video

Empatie neznamená soucit. Soucit druhému ani vám příliš nepomůže. Empatie otevírá možnosti.

Jitka Ševčíková

Sebepoznání

Video

Nejsilnější motivací ke změně je smysluplnost našeho konání.

Jitka Ševčíková

Sebepoznání

Video

Nečekejte na zázraky, dělejte je sami. Využijte k tomu energii, kterou ve vás probouzejí vaše …

Jitka Ševčíková

Sebepoznání

Video

Vím, co cítím. Chápu, proč to cítím. Umím se díky tomu správně rozhodovat. Jsem emočně …

Jitka Ševčíková

Sebepoznání