Nový audiobook: Posílení vůle
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné

Seriál: Žít sám sebe

Osobní transformace je nejhlubší mystérium života.

Ego zachází se skutečností po svém. Jak získat pevný bod pro reálný pohled na sebe …

Pavel Špatenka
Terapeut

Praxe vhledu nesměřuje k opuštění racionality. Vede k rovnocennému vývoji myšlení a cítění.

Pavel Špatenka
Terapeut

Praxe pozorování je přístup, který člověka učí prožívané nepotlačovat, ale aktivně přijímat.

Pavel Špatenka
Terapeut

Setkání s tím, co člověka přesahuje, žádá změnu, a tou je vědomý přesun pozornosti do …

Pavel Špatenka
Terapeut

Náš osobní vývoj a pozemské štěstí se odvíjí od toho, jak se učíme nakládat s …

Pavel Špatenka
Terapeut

Ve snaze být dokonalí se ze sebe snažíme udělat nedotknutelné bytosti. Otupujeme tím svou citlivost.

Pavel Špatenka
Terapeut