Ilustrace: Eric Zener
odemčené

10 přímých cest k radosti

Ty nejúčinnější prostředky péče o vlastní psychiku jsou překvapivě prosté.

13:01
Dalibor Špok

Dalibor Špok
Psycholog

9. 6. 2014

Z audiobooku: Cesty k radosti

Známe to všichni. Úzkost, shon, stres, špatná nálada, deprese. Nestíháme, nejsme šťastni. Nedokázali jsme, co jsme měli. Tyto psychické symptomy jsou civilizační nemocí dnešní doby, podobně jako infarkt nebo alergie. Nejsou tedy vždy znakem „vnitřní“ psychické poruchy. Často jsou – stejně jako ostatní civilizační onemocnění – následky našeho nesprávného životního stylu.

Existují dva typy cest ke snížení našich negativních pocitů: cesty přímé a nepřímé. Často se soustředíme především na ty nepřímé. Jejich primární účel je odlišný než vést k naší radosti. Ta je až důsledkem toho, že se někam posuneme, něco vyřešíme, něco dáme do pořádku. Zahrnují oblasti našich vztahů, práce či studia, naše dílo, koníčky a podobně.

  • Máme‑li úzkost ze zítřejšího jednání v práci, můžeme se připravit.
  • Štve‑li nás partner, chceme s ním důvod naší zloby probrat.
  • Nevíme‑li, jaké povolání se pro nás hodí, pomocí různých technik se budeme poznávat a experimentovat…

Pokud se v uvedených oblastech posuneme, pak můžeme očekávat i zlepšení nálady, stresu, depresí.

Naopak přímá cesta je – jak název napovídá – přímo zaměřena na zlepšení naší nálady nebo snížení napětí. Níže uvedené desatero je zásobárnou takových přímých cest. V životě bychom jim měli dát dostatečný prostor, protože právě díky shonu a stresu na ně máme tendenci nejrychleji zapomínat.

Spirála motivace, spirála deprese

Často nesprávně preferujeme pouze nepřímé cesty ve snaze zabít dvě mouchy jednou ranou – vyřešit naše problémy a ještě za to sklidit emoční odměnu. Někteří z nás si dokonce dopřávají přímé cesty k radosti „pouze za odměnu“. Chyba! Nejsou odměnou, jsou podmínkou naší produktivity, motivace, chuti dát se do obtížných úkolů nebo spokojených vztahů.

Pro úspěch a nalezení radosti v životě musíme tedy používat jak přímé, tak nepřímé cesty. Obojí se totiž vzájemně posiluje ve vzestupné spirále: Jsem‑li rozladěn po partnerském konfliktu, mohu si trochu zlepšit náladu přímou cestou (jdu na procházku, uklidním se, poslechnu si příjemnou hudbu), to následně zvýší mou chuť promluvit si s partnerem, to zlepší mou náladu, což zvýší motivaci pro další aktivity, které mám před sebou (ať z přímé, nebo nepřímé cesty).

Uvedená spirála ovšem samozřejmě může mít také sestupnou tendenci: Pohádám se s partnerem, neudělám poté nic, abych si náladu zlepšil, ale naopak volím osvědčené prostředky, které mou depresi ještě více prohloubí (jedu si v hlavě černé scénáře, opiju se, pohádám se ještě s jiným člověkem, mentálně si dosvědčím, že za veškeré mé utrpení může partner). To sníží moji šanci předchozí konflikt řešit. Má chuť zlepšit si náladu přímými prostředky je ještě více oslabena. A tak dále.

Nic nového pod sluncem

Než dojdete do stádia, kdy začnete vážně uvažovat o antidepresivech (nebo pokud už je užíváte a hledáte další způsoby, jak svou depresi zvládnout), případně jen přemýšlíte o tom, jak si zlepšit náladu a snížit svůj stres, vyzkoušejte následující účinná opatření, která pomáhají navodit dlouho hledaný pocit radosti nebo klidu.

Že jsou banální? Že nejsou překvapivá? Že už jste o nich tolikrát slyšeli? Samozřejmě! Lidstvo má za sebou tisíciletou historii. Nežijme v mýtu, že v oblasti životního stylu dokážeme vymyslet něco účinného, o čem naší předkové nevěděli. To, co dokážeme nejlépe, je především zapomínat na to, co nám vždy pomáhalo.

Jsme evolučně těsně spjatí s celou řadou přírodních sil, o jejichž vlivu na naše psychické zdraví zdaleka nevíme vše. Světlo, slunce, voda, vzduch, teplota, dotek, pohyb, strava – právě od těchto nejběžnějších a nejpřirozenějších faktorů se díky lákadlům moderní techniky a umělého prostředí nejvíce odchylujeme.

Deprese nebo stres mohou být v mnoha případech přímé projevy jejich nedostatku. Jejich vědomé navýšení dokáže rozhodně přinést pocit pohody či radosti ze života. O tom naše kultura něco ví – všechny uvedené přírodní síly se v různých formách pro mentální zdraví využívají už od starověku.

Desatero přímých cest k radosti a relaxaci

Níže přináším deset osvědčených cest. Zamyslete se, co můžete v jednotlivých oblastech zlepšit a jaké konkrétní aktivity v nich máte rádi. Zda dáváte všem – nebo alespoň většině z nich – dostatečný prostor. Každý týden. Každý den. Fungují totiž nejlépe právě ve vzájemné kombinaci.

1. Pohyb

Svaly – nervy – krev – kyslík – endorfiny. V těle je vše propojeno. Jak chcete napumpovat živiny do mozku, podpořit látkovou výměnu a rozproudit pohyb důležitých sloučenin a mozkových neurotransmiterů jinak než pohybem? Srdce samotné na to nestačí!

2. Lidé

Dostatek takových lidí okolo vás, kteří vám přinášejí radost a pozitivní pocity. Lidé, kteří vás podporují, nikoli shazují. Máte je? Budujete dlouhodobě takové vztahy? Nemyslete si, že čas porozhlédnout se po takových lidech je až tehdy, když přijde první krize… Pozitivní mezilidské vztahy je třeba budovat dlouhodobě. Nic nedokáže spravit náladu tak, jako rozhovor nebo aktivita s blízkým člověkem.

3. Spánek

Velice podceňovaný faktor redukce stresu, úzkosti a deprese. Někteří se absencí spánku dokonce chlubí jako žádoucím výkonem. Spal jsem jen 6 hodin! Vstávám v pět, abych toho hodně stihnul! V pořádku, pokud chodíte spát v devět…

Potřeba spánku je individuální a každý na sobě pozná, kolik ho potřebuje. Ve spánku dochází k regeneraci mysli i těla. Věda dodnes jeho význam zcela neprozkoumala. Vsadím se ale, že se brzy ukáže, jak enormní je jeho funkce pro zdraví fyzické i mentální. „Dobře spát“ se brzy stane podobným trendem jako dnes „zdravě jíst“ nebo „dobře se hýbat“.

4. Sex

Jeho význam pro duševní pohodu je zjevný. Netřeba dále komentovat. Nezapomínejme, že zahrnuje celou řadu aktivit, chování a fází, nikoli jen samotný sexuální akt.

5. Jídlo

Především jde o zdravé jídlo s převahou potravin rostlinného původu, bez přílišného průmyslového zpracování a chemie. Dodnes nevíme, jaká je role všech enzymů, vitaminů a dalších fytonutrientů ve vzájemných kombinacích a vazbách, které nám může poskytnout pouze čerstvá zdravá strava. Vitaminovou tabletkou tuto zázračnou přírodní továrnu nikdy nenahradíte.

Nezapomínejme ani na potěchu z jídla – lákavého, chutného a voňavého, které si vychutnáme v příjemném prostředí. Tato kategorie zahrnuje i specifické potraviny s přímým vlivem na naši náladu (čaj, káva, čokoláda, mořské produkty, bylinky a adaptogeny…).

6. Umění

Dobrá kniha, film, návštěva galerie, koncertu, tanec. Dostat se do jiných modů vědomí. Prožívat cizí příběhy nebo vnímat svět odlišně. Je to velmi relaxující a uklidňující. Nezapomínejme na aktivní (byť amatérské) formy umění, kdy jsme nejen příjemci, ale i samotní tvůrci.

7. Příroda

Její komplexní vliv na naši psychiku rovněž není plně prozkoumaný. Kdo se ale jednou na pár hodin vydá do lesa, zcela jasně zažije, že to s ním „něco dělá“. Snažme se trávit v přírodním prostředí dostatek času – na naše prožívání to má silný vliv.

8. Tělesná terapie

Často ji podceňujeme jako okrajovou, přesto se v účinku dokáže přiblížit lékům nebo psychoterapii. Masáže, sauna, otužování ve studené vodě, lázně a koupele. Je to často vlastně pohyb naruby. Vystavení živlům a přirozeným podnětům (horku, vodě, chladu, doteku), se kterými jsme dříve byli v kontaktu neustále a které v našem umělém prostředí chybí. Nemáte‑li s těmito metodami zkušenosti, doporučuji začít právě s nimi. Budete překvapeni, jak razantně působí.

9. Meditace a spirituální praxe

Pod touto kategorií nalezneme duchovní techniky, metody meditace, jógy, modlitbu nebo kontemplaci. Aktivity, které nás přibližují k jiným úrovním poznání a které nám pomohou chápat naše deprese a úzkost z odlišného světla. Nechceme jejich účinek jistě redukovat pouze na psychologickou úroveň. Ale nezapomeňme, že i na ní působí!

10. Vyhnout se…

tomu, co přímo psychicky škodí. Především se jedná o náš národní sport: alkohol. Ještě zdaleka není prozkoumáno jeho působení, ale je jasné, že v oblasti psychického zdraví se jeho větší konzumace projevuje na úrovni nerovnováhy neurotransmiterů a později se přidávají i strukturní změny mozku. To se projeví úzkostí, rozladami, neschopností zvládat stres, ovládat své emoce či depresí. Chcete‑li vědět, zda a jaký vliv na vás konzumace alkoholu má, zkuste si celý měsíc či čtvrtletí nedat ani skleničku. A pozorujte rozdíl.

Druhou velmi škodlivou oblastí jsou lidé, kteří kolem vás vytvářejí patologické prostředí. Zkoumejte, zda je vám s druhými dobře. Zda vám vaší sebehodnotu, radost, pocit ze života… dlouhodobě zvyšují, nebo snižují. Nemluvíme teď pouze o vztazích partnerských, ale i o vašich spolupracovnících, známých, kamarádech. Prospívají vám tyto vztahy? Ne vždycky můžeme z těch, které jsou škodlivé, rychle odejít. Můžeme v nich však omezit komunikaci, dát si na ně pozor, trávit v nich méně času nebo něco změnit.

Přeji vám mnoho invence a odvahy k experimentování na přímých cestách k radosti a relaxaci!

Články k poslechu

Vysoce funkční deprese

Navenek vše zvládáte, máte spoustu aktivit, dobré vztahy. Uvnitř se ale cítíte úplně jinak.

12 min

Nespravedlnost v práci

Míň peněz, horší podmínky, neférové hodnocení. Jak se bránit?

11 min

Důvěřuj procesu

Změna se děje, i když není vidět. Mnohdy pomůže nechat věci jít jejich cestou.

16 min

Nemůžu tě mít

Vídáme se, jsme kamarádi. Nebo cítím něco víc? Jenže druhý už vztah má.

14 min

Vnitřní scénáře

Nebuď důležitý. Takovou zprávu si můžeme odnést z dětství do života. Jak se jí zbavit?

14 min

9. 6. 2014

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.