Michal Petr

Michal Petr

Psycholog

Konzultant pro páry a jednotlivce, lektor osobního rozvoje.

Služby:

Profesionální psychologické poradenství a psychoterapie s ohledem na aktuální potřebu a životní situaci klienta. V lektorské činnosti se zaměřuji na rozšiřování osobních kompetencí a funkční změnu.

Konzultace a terapie

 • partnerské poradenství a terapie – komunikační vzorce a obtíže, konflikty a jak je dobře využít, podpora při rozvodu/rozchodu, gender rozdíly atp.
 • individuální poradenství a terapie – podpora v náročných životních situacích, zvládání krizových stavů, práce s emocemi (úzkost, smutek, pocity méněcennosti) aj.
 • psychospirituální poradenství – osobní rozvoj; integrace zážitků přesahujících běžnou zkušenost, vytváření bezpečného rámce v době psychospirituální krize
 • enneagram interview –typizační rozhovor umožňující určit silné a stránky osobnosti. Enneagram je dynamická typologie osobnosti umožňující poznat naše vzorce chování, myšlení a prožívání; pomáhá pochopit motivy jednání a konfliktů; v kombinaci s gestalt přístupem nabízí efektivní možnost změny a hlubší sebepoznání
 • koučování – rozšíření potenciálu, uvědomění cílů, hledání vlastních cest a řešení, sebeřízení a sebemotivace
 • mediace; řešení sporů – specifický typ služby, jejímž  cílem je mimosoudní cestou nalézt řešení, při kterém vyhrávají všechny zúčastněné strany

Konzultace mohou probíhat i v anglickém jazyce.

Workshopy, semináře a přednášky

 • stres management – workshopy pro rozvoj měkkých dovedností (tzv. soft skills), osobní stresové spouštěče, zvládání emoční reakce a konstruktivní komunikace
 • emoční inteligence – růst klíčových emočních a sociálních kompetencí, prohloubení odpovědnosti
 • komunikační dovednosti – vliv neverbálních signálů, řešení konfliktů, konstruktivní hádka aj.

Praxe:

 • Soukromá psychologická a terapeutická praxe

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Centrum sociálních služeb Praha) – psycholog, psychoterapeut a poradce
 • Loď Hermes (ubytovna pro lidi bez přístřeší) – psychologické poradenství, krizová intervence, aktivizace pracovního potenciálu
 • Centrum pro podporu zdraví, SolCor – řízené relaxace, poradenství, užití metod holistické spektrální medicíny
 • internetové psychologické poradenství
 • Lektorská činnost

 • Stres management v kontextu emočních a sociálních kompetencí
 • Vzdělávání pracovníků sociální sféry, lektor projektu (Psychologické dovednosti; Psychohygiena; Komunikační dovednosti s rodinou; Neverbální komunikace a práce s párem) aj.

Vzdělání, odborná příprava a školení

Odborné vzdělání v oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a systematický výcvik gestalt terapie s certifikací od European Association of Gestalt Therapy. Členství v odborných sdruženích EAGT, DiabasisPEI.

Psychoterapie:

 • více než 250 hodin odborné supervize (Mgr. Knop, Mgr. Neumannová, PhDr. Vyhnálková)
 • psychospirituální rozvoj, krize, coping strategie (Mgr. Michael Vančura, PhDr. Yvonne Lucká, J. Prevatt, PhD.)
 • Couples therapy (Ernst Knijff)
 • Revision of here and now (Daan van Baalen)
 • Psychoterapie a spiritualita (Steven Schoen, M.D.)
 • Práce s krizí a tělem, Trauma (PhDr. Lucká, PhDr. Kobrle)
 • Psychospirituální krize a DSM (David Lukoff, PhD.)
 • Terapie traumatu v biosyntéze, Kořeny transpersonálního rozměru v těle (David Boadella, B.A., M.Ed., Silvia Specht Boadella, PhD.)
 • Mediace jako mimosoudní řešení konfliktů (Stöhrová)

Osobní a profesní rozvoj

 • workshopy emoční inteligence – VEVA (PhDr. Eva Velechovská)
 • odborné semináře MUDr. PhDr. Miroslava Krejčíře: 3 axis visual language (jazyk těla a vzhledu, neverbální komunikace); Energetická spektrální psychologie (Láska/Energie/Sexualita, Bioenergetická cvičení)
 • Projekt LESK (Lektor emočních a sociálních kompetencí; Ennea ČR) – vytvoření metodiky emoční inteligence, vedení metodické skupiny, absolvování široké škály vzdělávacích programů
 • Rodinné a systemické konstelace (Jan Bílý)
 • Diamond Approach dle A.H. Almaase (práce s esencemi) – M. Prasadam

Enneagram

Enneagram Professional Training Program (David Daniels, M.D.)

 • Foundations of spiritual method (Helen Palmer, PhD.)
 • Enneagram interview (Jurgen Gundel)
 • Enneagram subtypes (Samuel a Ruth Jacob, Ph.D)
 • Sebeuvědomění s enneagramem (PhDr. Velechovská, E. Byrtus)
 • Panelové rozhovory (PhDr. Velechovská)

Michal Petr

Články od autora

odemčené

Abychom mohli plně využít čas svého života, potřebujeme v něm být přítomní.

Michal Petr
Psycholog

odemčené

Nejsme spolu, ale vlastně pořád jsme. Nikdy ale ne opravdu blízko.

Michal Petr
Psycholog

Živý vztah potřebuje neustálé vyvažování mezi potřebou chránit se a touhou milovat.

Michal Petr
Psycholog

odemčené Podcast 22 min

O vědomém přístupu k tělu s psychologem Michalem Petrem: Nasměrujte pozornost a dívejte se.

Jan Smetánka
Michal Petr

Kde najít v nejistém světě stabilitu a klid?

Michal Petr
Psycholog

odemčené Podcast 19 min

Teprve narození dítěte v nás probouzí schopnost milovat bez podmínek, říká psycholog Michal Petr.

Jan Majer
Michal Petr

Poradna

Prožitky sjednocujícího vědomí nejsou vyhrazeny jen mystikům.

Jak vyřešit problém s člověkem, který se vyhýbá konfrontaci?

Všechny rady autora
Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.