Michal Petr

Michal Petr

Psycholog

Konzultant pro páry a jednotlivce, lektor osobního rozvoje.

Služby:

Profesionální psychologické poradenství a psychoterapie s ohledem na aktuální potřebu a životní situaci klienta. V lektorské činnosti se zaměřuji na rozšiřování osobních kompetencí a funkční změnu.

Konzultace a terapie

 • partnerské poradenství a terapie – komunikační vzorce a obtíže, konflikty a jak je dobře využít, podpora při rozvodu/rozchodu, gender rozdíly atp.
 • individuální poradenství a terapie – podpora v náročných životních situacích, zvládání krizových stavů, práce s emocemi (úzkost, smutek, pocity méněcennosti) aj.
 • psychospirituální poradenství – osobní rozvoj; integrace zážitků přesahujících běžnou zkušenost, vytváření bezpečného rámce v době psychospirituální krize
 • enneagram interview –typizační rozhovor umožňující určit silné a stránky osobnosti. Enneagram je dynamická typologie osobnosti umožňující poznat naše vzorce chování, myšlení a prožívání; pomáhá pochopit motivy jednání a konfliktů; v kombinaci s gestalt přístupem nabízí efektivní možnost změny a hlubší sebepoznání
 • koučování – rozšíření potenciálu, uvědomění cílů, hledání vlastních cest a řešení, sebeřízení a sebemotivace
 • mediace; řešení sporů – specifický typ služby, jejímž  cílem je mimosoudní cestou nalézt řešení, při kterém vyhrávají všechny zúčastněné strany

Konzultace mohou probíhat i v anglickém jazyce.

Workshopy, semináře a přednášky

 • stres management – workshopy pro rozvoj měkkých dovedností (tzv. soft skills), osobní stresové spouštěče, zvládání emoční reakce a konstruktivní komunikace
 • emoční inteligence – růst klíčových emočních a sociálních kompetencí, prohloubení odpovědnosti
 • komunikační dovednosti – vliv neverbálních signálů, řešení konfliktů, konstruktivní hádka aj.

Praxe:

 • Soukromá psychologická a terapeutická praxe

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Centrum sociálních služeb Praha) – psycholog, psychoterapeut a poradce
 • Loď Hermes (ubytovna pro lidi bez přístřeší) – psychologické poradenství, krizová intervence, aktivizace pracovního potenciálu
 • Centrum pro podporu zdraví, SolCor – řízené relaxace, poradenství, užití metod holistické spektrální medicíny
 • internetové psychologické poradenství
 • Lektorská činnost

 • Stres management v kontextu emočních a sociálních kompetencí
 • Vzdělávání pracovníků sociální sféry, lektor projektu (Psychologické dovednosti; Psychohygiena; Komunikační dovednosti s rodinou; Neverbální komunikace a práce s párem) aj.

Vzdělání, odborná příprava a školení

Odborné vzdělání v oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a systematický výcvik gestalt terapie s certifikací od European Association of Gestalt Therapy. Členství v odborných sdruženích EAGT, DiabasisPEI.

Psychoterapie:

 • více než 250 hodin odborné supervize (Mgr. Knop, Mgr. Neumannová, PhDr. Vyhnálková)
 • psychospirituální rozvoj, krize, coping strategie (Mgr. Michael Vančura, PhDr. Yvonne Lucká, J. Prevatt, PhD.)
 • Couples therapy (Ernst Knijff)
 • Revision of here and now (Daan van Baalen)
 • Psychoterapie a spiritualita (Steven Schoen, M.D.)
 • Práce s krizí a tělem, Trauma (PhDr. Lucká, PhDr. Kobrle)
 • Psychospirituální krize a DSM (David Lukoff, PhD.)
 • Terapie traumatu v biosyntéze, Kořeny transpersonálního rozměru v těle (David Boadella, B.A., M.Ed., Silvia Specht Boadella, PhD.)
 • Mediace jako mimosoudní řešení konfliktů (Stöhrová)

Osobní a profesní rozvoj

 • workshopy emoční inteligence – VEVA (PhDr. Eva Velechovská)
 • odborné semináře MUDr. PhDr. Miroslava Krejčíře: 3 axis visual language (jazyk těla a vzhledu, neverbální komunikace); Energetická spektrální psychologie (Láska/Energie/Sexualita, Bioenergetická cvičení)
 • Projekt LESK (Lektor emočních a sociálních kompetencí; Ennea ČR) – vytvoření metodiky emoční inteligence, vedení metodické skupiny, absolvování široké škály vzdělávacích programů
 • Rodinné a systemické konstelace (Jan Bílý)
 • Diamond Approach dle A.H. Almaase (práce s esencemi) – M. Prasadam

Enneagram

Enneagram Professional Training Program (David Daniels, M.D.)

 • Foundations of spiritual method (Helen Palmer, PhD.)
 • Enneagram interview (Jurgen Gundel)
 • Enneagram subtypes (Samuel a Ruth Jacob, Ph.D)
 • Sebeuvědomění s enneagramem (PhDr. Velechovská, E. Byrtus)
 • Panelové rozhovory (PhDr. Velechovská)

Michal Petr

Články od autora

odemčené Podcast 23 min

Když změníte své vnímání času, změní se váš pocit ze života, říká psycholog Michal Petr.

Jan Majer
Michal Petr

odemčené

Abychom mohli plně využít čas svého života, potřebujeme v něm být přítomní.

Michal Petr
Psycholog

odemčené

Nejsme spolu, ale vlastně pořád jsme. Nikdy ale ne opravdu blízko.

Michal Petr
Psycholog

Živý vztah potřebuje neustálé vyvažování mezi potřebou chránit se a touhou milovat.

Michal Petr
Psycholog

odemčené Podcast 22 min

O vědomém přístupu k tělu s psychologem Michalem Petrem: Nasměrujte pozornost a dívejte se.

Jan Smetánka
Michal Petr

Kde najít v nejistém světě stabilitu a klid?

Michal Petr
Psycholog

Poradna

Prožitky sjednocujícího vědomí nejsou vyhrazeny jen mystikům.

Jak vyřešit problém s člověkem, který se vyhýbá konfrontaci?

Všechny rady autora
Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.