Články a videa

Úlohu rodičů lze nejlépe shrnout jako roli správců genetického kódu.

Albert Kšiňan

Věda a společnost

Metaforické chápání genu jako kódu, který určuje vlastnosti organismu, je mýtus.

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Video

Cyril Höschl srozumitelně vysvětluje, které faktory ovlivňují náchylnost našeho mozku k úzkostným stavům.

Cyril Höschl

Zdraví

V úvahách o dědičnosti a vlivu genů se objevuje řada chyb, nepřesností a dezinformací.

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Náš mozek je nastavený na řešení prastarých problémů a ty dnešní nezvládá.

Michala Stražovská

Věda a společnost

Je přitažlivost ke stejnému pohlaví opravdu vrozená, nebo jde o poruchu vývoje, která se dá …

Albert Kšiňan

Vztahy a sex

Je jednodušší věřit, že člověk se jako génius narodí a ostatní proplují životem v zóně …

Hana G. Shatner

Úspěch

Chcete svým dětem pomoci ke štěstí a úspěchu? Tak je přestaňte připravovat na dospělost.

Olga Trampotová

Rodina a děti

Co doopravdy předurčily naše geny a co z poznatků evoluční biologie jsme si jen špatně …

Albert Kšiňan

Věda a společnost