Články

Úlohu rodičů lze nejlépe shrnout jako roli správců genetického kódu.

Albert Kšiňan
Psycholog

Metaforické chápání genu jako kódu, který určuje vlastnosti organismu, je mýtus.

Vojtěch Pišl
Publicista

V úvahách o dědičnosti a vlivu genů se objevuje řada chyb, nepřesností a dezinformací.

Vojtěch Pišl
Publicista

Náš mozek je nastavený na řešení prastarých problémů a ty dnešní nezvládá.

Michala Stražovská
Psycholožka

Je přitažlivost ke stejnému pohlaví opravdu vrozená, nebo jde o poruchu vývoje, která se dá …

Albert Kšiňan
Psycholog

Je jednodušší věřit, že člověk se jako génius narodí a ostatní proplují životem v zóně …

Hana G. Shatner
Konzultant a kouč

Chcete svým dětem pomoci ke štěstí a úspěchu? Tak je přestaňte připravovat na dospělost.

Olga Trampotová
Psycholožka

Co doopravdy předurčily naše geny a co z poznatků evoluční biologie jsme si jen špatně …

Albert Kšiňan
Psycholog

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.