Články

Dítě je s matkou emočně propojené. Potřebuje, aby máma byla šťastná.

Pavla Koucká
Psycholožka

Ve stresu reagujeme ztuhnutím nebo nekoordinovanou aktivitou. Česká společnost je v masivním stresu.

Jan Kulhánek
Psycholog

Ovládáni vlastními afekty, strachem a hněvem bojujeme proti měnící se realitě.

Roman Žižlavský
Publicista

Pravda je věcí víry. Realita se stává skutečnou tím, že v ni lidé uvěří.

Stanislava Ševčíková
Psychoterapeutka

Co všechno jsme ochotní obětovat v zájmu „zvyšování bezpečí“?

Pavla Koucká
Psycholožka