Články a videa

Kdo nedokáže zpracovat svou vlastní temnotu, vidí ji všude okolo sebe.

Ikonické příklady nezralých, uzavřených osobností máme denně na očích. Využijme toho pro sebe.

Zlo v člověku můžeme chápat jako vitalitu, která si říká o transformaci.

Když poctivě sestoupíme do svých hloubek, vynoříme se možná bez iluzí a trochu špinaví, ale …

Zlo v sobě máme všichni. Jeho nositeli se zdaleka nestáváme jen v mezních situacích.

Není jedno, zda zůstaneme neteční. Jak v sobě objevit sílu a nepoddat se přitom nenávisti?

Dobrý osud má člověk, který koná dobré věci. Umíme je ale odlišit od zlých?

Když se v rodinném krbu rozhoří pekelný oheň, nepřikládejte. Může spálit všechno, na čem vám …

Taky cítíte, že je v tom příběhu něco špatně? Zlo je skryto, zcenzurováno, zpotvořeno.

Palestinci jsou hluboce deprivovaní. Jako národ se nemohou normálně vyvíjet, nemohou „dospět“.

Nová Popelka je nezlomná mladá žena. V domě hrůzy si nechá leccos líbit, ne však …

Když byl někdo ze sekty vykázaný, nedostal zpátky svůj majetek. Proč taky – vždyť ho …

Psychiatrie považuje „posedlost ďáblem“ za projevy těžké psychické poruchy.

Fascinuje mě exorcismus. Jak se na vymítání ďábla díváte vy, současní psychologové a psychiatři?