Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Jak na pasivní agresi

Pasivně agresivní člověk se snaží, aby ostatní trpěli stejně jako on. Nedělejte mu tu radost.

Ignoruje váš dospívající potomek všechno, co říkáte, a když už reaguje, tak odmlouváním? Dělá vám váš soused naschvály? Odvádí kolega na společném úkolu špatnou práci, zdržuje a za zády vás pomlouvá? Nebo sami na sobě pozorujete, že velice často trousíte sarkastické poznámky a sabotujete dohody, které jste uzavřeli? Pravděpodobně máte co dělat s pasivně agresivním chováním.

U dospívajících je podobné chování běžné. Připadají si nepochopení, mohou mít tendence být surově upřímní, nedělat věci, protože se od nich očekávají. Chtějí se chovat "nezávisle", ale nejsou schopni se prosadit vůči dominantnímu rodiči či jiným dospělým, které zatím musejí poslouchat. Toto chování vytváří frustraci na všech stranách.

Pasivní agrese je dále typická u lidí, kteří jsou v blízkém vztahu nebo dokonce ve vztahu závislém, kdy jeden prosazuje své potřeby pomocí síly či převahy a druhý se cítí být nedoceněný, zbytečný či nepochopený, ale nedokáže ze vztahu odejít nebo energii ve vztahu vyrovnat.

Pasivně agresivně se k sobě mohou chovat partneři, sousedi nebo třeba kolegové v práci. Tomuto chování jsme se podrobněji věnovali v samostatném článku. Dnes se zaměříme na to, jakým způsobem pasivní agresi řešit, ať již u sebe, nebo u druhých.

Mám problém a chci ho řešit

Jak s pasivní agresí bojovat, pokud se týká nás samotných? Důležitým krokem je rozeznat u sebe známky pasivní agrese a mít chuť na sobě pracovat. Pro pasivní agresory je běžné, že chybu vidí v druhých, kteří jim podle nich nerozumí. Myslí si, že nemají jinou možnost jednání. Často je na ně z okolí vyvíjen tlak, který neumí zpracovat, připadají si zahnaní do kouta, ohrožení.

Pracujte na svém sebevědomí

Pasivně agresivní lidé jsou často ti, kteří nejsou příliš sebevědomí a snaží se prostřednictvím pasivně agresivního chování druhé přesvědčit o své nadřazenosti, manipulovat s nimi, ranit je, vrátit jim vnímané příkoří. Paradoxně se druhými mohou nechat sami manipulovat či zneužívat a nejsou schopni se z jejich moci vymanit.

Naučte se komunikovat efektivní cestou

Pasivně agresivní člověk by se měl naučit komunikovat hodnotnějším způsobem, projevovat respekt jak sobě, tak k druhým. K takové komunikaci patří například

  • jasné a srozumitelné formulování potřeb
  • humor, který neuráží
  • schopnost druhého odmítnout bez nepříjemného pocitu viny
  • empatie, akceptování odlišných názorů apod.

Místo ignorace či pomsty by se takový jedinec měl naučit reagovat adekvátně a okamžitě bez přehnaných či potlačených emocí. Měl by se naučit spolupracovat s ostatními, stejně jako mít odstup od osoby, která dlouhodobě nebere ohled na jeho potřeby a přání (osamostatnění se u dětí, přerušení kontaktu u narcistických jedinců se sklony k manipulaci apod.).

Vymezujte se vůči druhým bez jejich snižování

Devaluace druhých bývá často výsledkem pasivně agresivního jednání. Člověk se cítí být napaden či ohrožen a neumí se bránit jinak než pasivně – či otevřeně – agresivním způsobem. Nemusí se jednat přímo o ohrožení fyzické, ale mohou být ohroženy jeho hodnoty, názory, postoje, jeho sebeobraz či city.

Pasivně agresivní lidé často sklouzávají do předchozího vývojového stadia, chovají se dětinsky. Příkladem může být manžel, který místo aby se postavil manželce a zastavil verbální útok na svou osobu, raději její projev ignoruje a pomluví ji před kamarády či "zapomene" vyzvednout děti ze školky. Pasivně agresivní jedinci se raději mstí, než aby problém řešili hned.

Jak jednat s pasivním agresorem

Pokud máte partnera, otce, kolegyni nebo spolužačku, kteří vykazují známky pasivní agrese, určitě vás zajímá, co dělat v takovém případě. Především nelze změnit jejich chování, pokud oni sami nebudou chtít. Na druhou stranu lze udělat několik věcí, které váš život učiní jednodušším.

Ohraďte se proti jednání, které je vám nepříjemné

Rozeznejte známky pasivní agrese a druhého na ně upozorněte. Pokud vám například vadí sarkastické poznámky partnera na adresu vaší postavy nebo inteligence, je dobré hned v začátku toto chování odmítnout.

  • "Nemám rád/a takové vtipy, ocením, když je nebudeš dělat."

Pokud necháte partnera takto jednat, bude se to později měnit daleko hůře. Každý je zvyklý ze své původní rodiny na jiné vzorce chování, a tak je možné, že partnerovi může přijít naprosto v pořádku chování, které je pro vás nepříjemné.

Snažte se projevit pochopení a snahu porozumět

Pasivně agresivní jedinci mají pocit, že nikoho nezajímají, že je nikdo nebere vážně. Proto může komunikaci značně zefektivnit, pokud projevíte zájem o jejich názory a budete jim naslouchat. V takovém případě se sníží napětí a frustrace a otevře se prostor pro dialog, kde se můžete dohodnout na společném řešení. Pokud bude pasivně agresivní jedinec zapojen do rozhodnutí, je pravděpodobnější, že se bude na řešení aktivně podílet.

Netlačte druhé do kouta

Pasivně agresivní reakce je často spouštěna direktivním způsobem jednání, které vyžaduje absolutní pokoru a poslušnost, kde není prostor pro diskusi. Snažte se takovému přístupu vyhnout. Každý si zaslouží vědět, proč je potřeba udělat to či ono a jakým způsobem může sám přispět. Když takový člověk uvidí, že mu na rozdíl od ostatních věříte a nejednáte s ním jako s dítětem, je možné, že vás nebude chtít zklamat.

Držte si odstup

Jelikož je komunikace s pasivně agresivním jedincem značně vyčerpávající, je možné, že bude jednodušší si od něj držet odstup. Obzvlášť pokud se jedná například o kolegu, který sabotuje společnou práci, chodí pozdě nebo vám na poslední chvíli ruší dohodnuté věci. Nikdy nepokračujte v hádkách, které pasivně agresivní jedinec začíná. Nepovedou k uspokojivému výsledku. Pouze se snaží, aby ostatní trpěli stejně jako on. A pokud druhé svých chováním naštve, často se tomu velmi diví, ač mu o to šlo v první řadě.

Ať jste rozeznali pasivně agresivní jednání u sebe, nebo u svých blízkých, snažte se nebrat si chování druhých příliš osobně. Pokud budete místo dětinského urážení ostatních a snahy mít navrch jednat s druhými s respektem a úctou, je pravděpodobné, že stejně tak budou jednat oni s vámi.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Duševní úrazy

Pokud porozumíme způsobům, jak náš organismus reaguje na trauma, můžeme se postupně zotavit.

12 min

Otevřít audio sekci