Nový audiobook: Jednoduše
Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Terapie pevným objetím rozdělila odborníky

Je to víc podvod než terapie, vzkázal docent Zbyněk Vybíral a vystoupil ze sdružení psychologů.

Nemohu být členem organizace, která podporuje terapii pevným objetím, přihlíží poškozování pověsti oboru vlastními členy a nedokáže účinně řešit prohřešky proti etice, vzkázal dnes kolegům docent Zbyněk Vybíral, vedoucí Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho otevřený dopis zveřejňujeme v plném znění.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

oznámil jsem dnes radě Českomoravské psychologické společnosti (dále jen ČMPS), že ze společnosti po 23 letech vystupuji. Činím tak kvůli nesouhlasu s částí její politiky. Zde je krátké vysvětlení:

Dne 25. ledna 2011 jsem radě ČMPS zaslal názor, že je podle mě neudržitelné, aby v čele stál předseda, který podporuje a šíří terapii pevným objetím podle J. Prekopové (dále TPO). ČMPS je podle svých vlastních slov „vědecké sdružení psychologů České republiky“. Podporu poskytovanou TPO považuji za vážnou kolizi s vědeckým zaměřením ČMPS. Od rady jsem očekával, že tento rozpor veřejně vysvětlí. Druhým dopisem – dne 1. února – jsem radě znovu napsal svůj názor, že „předseda ČMPS by měl odstoupit, možná i někteří členové rady“.

Samozřejmě si uvědomuji, že „nemusí být po mém“. Ale čekal jsem alespoň náznak distancování se od TPO.

28. února 2011 jsem se obrátil na radu ČMPS znovu s tím, aby se vyjádřila k tomu, když psychologové nabízejí něco, co je více podvodem než seriózní psychoterapií. Uvedl jsem příklady. Odpověď mi, po urgencích, přišla 15. dubna. Zní takto: „Vážený pane docente, děkujeme za všechny Vaše podněty z února t.r. Předpokládáme, že se jich ujme nová etická komise, jakmile bude zvolena a zahájí svou práci.“

Rozhodl jsem se, že v situaci, kdy vedení vědeckého sdružení psychologů nadále podporuje TPO, nemohu být členem této organizace. Mrzí mě to, protože ČMPS vykonává hodně užitečného. Od etické komise budu výstup očekávat, ale již „zpovzdálí“.  

Druhým důvodem, proč vystupuji z ČMPS, je zklamání z toho, že rada tohoto sdružení dělá velmi málo proti tomu, že pověst psychologie je poškozována mnoha kolegy vystupujícími často, a to velmi neprofesionálně v médiích. Nedávno jsem panu Jeronýmu Klimešovi vytkl jeho komentování „kauzy Šárka Záhrobská“ (LN 13. 4. 2011) a způsob vyjadřování v pořadu Hyde park v České televizi (15. 4. 2011). Podobných dopisů jsem napsal v minulosti řadu. Podle mě řada členů ČMPS poškozuje pověst oboru.

Do společnosti psychologů, která bude pěstovat odbornost, hlídat profesionalitu a etiku, jsem připraven znovu vstoupit. Eventuálně jsem připraven podpořit vznik nové společnosti psychologů v ČR. Vstoupím však jen do takové organizace, která bude sdružoval ty, jejichž činnost není v rozporu s vědeckými principy, natož s etikou práce psychologů. A která bude mít účinné postupy k tomu, aby profesionální kolize a prohřešky proti etice řešila.

Zbyněk Vybíral, v Brně mezi 19. a 28. dubnem 2011 (člen ČMPS v letech 1988 – 2011)

Korespondenci zmiňovanou v textu najdete zde:

Za poskytnutí fotografie děkujeme studentskému časopisu Halas

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Kdy je konflikt zdravý

Co nám brání jít do konfliktu? Nevěříme vzájemnému vztahu, nevěříme ani sami sobě.

9 min

Já to vzdávám

Vytrvalost a odhodlání vedou k úspěchu – nebo do slepé uličky.

10 min

Autogenní trénink a uvolnění

Psycholog Dalibor Špok představuje svoji oblíbenou relaxační techniku.

32 min

Psychologie a politika

Většinou píšu tak, abych vás povzbudil, inspiroval. Dnes vás chci zneklidnit.

65 min

Mark Manson: Tři rady do života

Kdybych měl svým dětem předat jen tři životní zkušenosti, byly by to tyto.

12 min

Otevřít audio sekci