Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu
Foto: Thinkstock.com

Účet za nemoci mozku

Roční náklady na nemoci mozku v ČR se blíží nákladům na Olympijské hry v Londýně 2012.

Z nejnovější studie předních epidemiologů a ekonomů zdravotnictví, kteří hodnotili ekonomické dopady nemocí mozku v Evropě mimo jiné vyšlo najevo, že náklady na nemoci mozku v České republice v roce 2010 se téměř rovnají nákladům na Olympijské hry v Londýně 2012 (10,2 mld. eur versus 9,3 mld. liber).

Nemoci mozku zahrnují řadu nejrůznějších diagnóz pokrývajících neuropsychiatrická onemocnění a poruchy dětského a adolescenčního věku, poruchy osobnosti, demenci, bolesti hlavy, poruchy nálady, neuromuskulární poruchy, mozkové nádory, traumatická poranění mozku, psychotické poruchy, roztroušenou sklerózu, závislosti, somatoformní poruchy, epilepsii, Parkinsonovu chorobu, poruchy spánku, úzkostné poruchy, mrtvici, mentální retardaci a poruchy příjmu potravy aj.

V roce 2005 se Evropská mozková rada (EBC – European Brain Council) odhodlala k průlomovému kroku: spočítat, kolik Evropany tyto nemoci každoročně stojí. Šlo o všestranně náročnou studii, na které se podílela více než stovka významných expertů. Zjištění překvapila všechny zainteresované a měla velký dopad jak v odborné komunitě, tak v politické aréně.

Zjistilo se totiž, že zmíněné nemoci zasahují do života 127 miliónů obyvatel evropské pětadvacítky, Islandu, Norska a Švýcarska a relevantní každoroční náklady dosahují závratných 386 mld. eur. To se ale ještě nepočítalo s nejmladšími a nejstaršími lidmi a v roce 2007 přistoupivšími obyvateli Bulharska a Rumunska a do studie nebyly zařazeny některé diagnózy, pro něž chyběly některé ekonomické údaje.

Díky enormnímu množství nových výzkumů, které studie z roku 2005 částečně nastartovala, měli výzkumníci v letošním roce k dispozici přesnější data a podařilo se jim vyčíslit celkovou zátěž ještě exaktněji.

Čerstvá čísla hovoří jasně

Celkové náklady na nemoci mozku v Evropě dosáhly v roce 2010 astronomických 798 mld. eur, což odpovídá zhruba 1550 eurům (38 750 Kč) na obyvatele za rok. Zasažena je zhruba třetina z 514 miliónů Evropanů, kteří buď sami některou nemocí trpí nebo nemocného léčí či o něj pečují.

Do celkových nákladů nebyly zahrnuty zdaleka všechny relevantní výdaje; nepodařilo se totiž vyčíslit část nepřímých nákladů, například specifické náklady na nezaměstnané, lidi s mentální retardací nebo ty, jež souvisí s trestnou činností drogově závislých.

Je s podivem, že například na léčbu demence se v ČR na jednoho pacienta vynakládá v průměru třikrát méně než ve Velké Británii, Španělsku, Švédsku nebo Lucembursku

Navíc všechny vyčíslené náklady jsou podle autorů velmi konzervativní a s největší pravděpodobností značně podhodnocené. To vše jsou velmi alarmující zjištění. Kupříkladu celkové náklady na kardiovaskulární nemoci v Evropě se totiž odhadují „pouze“ na 182 mld. eur a náklady na rakovinu asi na 150–250 mld. eur.

Pozoruhodné jsou i další údaje. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že větší celkové náklady nacházíme v zemích s větším počtem obyvatel a vyššími příjmy. Je ale s podivem, že například na léčbu demence se v ČR na jednoho pacienta vynakládá v průměru třikrát méně než ve Velké Británii, Španělsku (!), Švédsku nebo Lucembursku, na léčbu psychóz také bezmála třikrát méně než ve Velké Británii.

Léčba epilepsie v Německu je zase daleko dražší než všude jinde v Evropě, dosahuje téměř čtyřnásobku v porovnání s ČR. To jsou velmi důležité informace, bez dalších výzkumů je ale velmi těžké interpretovat, co konkrétně tyto nepoměry přinášejí, jak ovlivňují kvalitu léčby a efektivitu každého investovaného eura.

Nejdražší jsou mrtvice

Rovněž srovnání mezi jednotlivými diagnózami je zajímavé. Zatímco náklady na bolesti hlavy činí průměrně „jen“ 285 eur na osobu a rok, náklady na neuromuskulární onemocnění přijdou na více než 30 tisíc eur na osobu a rok. Nejméně stojí Evropu poruchy příjmu potravy (827 miliónů eur ročně), nejvíce pak poruchy nálady (113 mld. eur ročně). Enormní zátěž představují také demence (105 mld. eur ročně) a psychózy (94 mld. eur ročně).

Většina nemocí mozku je působena a spouštěna mnoha činiteli, nikoli jen nesprávnou anatomií či chemií mozku. To znamená, že by měly být léčitelné.

V rámci ČR trpí nejvíce lidí bolestmi hlavy (3,3 mil. ročně), úzkostmi (1,4 mil. ročně) a poruchami spánku (0,9 mil. ročně). Nejnákladnější na jednoho pacienta je léčba neuromuskulárních poruch (17 500 eur ročně), roztroušené sklerózy (15 400 eur ročně) a mozkových nádorů (12 800 eur ročně).

Celkově (při spočtení nákladů na všechny pacienty dohromady) je pak nejdražší léčba mozkové „mrtvice“ (1,6 mld. eur ročně), poruch nálady (1,3 mld. eur ročně) a psychóz (1,1 mld. eur ročně).

Demografické křivky evropské populace s určitostí ukazují předpověď dlouhodobého stárnutí, jež s sebou patrně přinese další zvyšování uvedených nákladů. Nicméně většina nemocí mozku je působena a spouštěna mnoha činiteli, a nikoli jen nesprávnou anatomií či chemií mozku. To znamená, že by měly být léčitelné. Co tedy potřebujeme, je jejich výzkum a adekvátní aplikace jeho nejlepších výsledků.

Článek vyšel v týdeníku Reflex.

Psychologie.cz je společným dílem...

...psychologů a psychoterapeutů a vás, čtenářů. My píšeme, natáčíme, radíme, upřímně sdílíme naše profesní i osobní zkušenosti. Vy nám posíláte náměty a skládáte se na honoráře autorů a provoz webu. Díky tomu můžeme psát a mluvit jen o věcech, které dávají smysl. Nemusíme brát ohled na vkus masového publika ani na zájmy inzerentů – na našem webu nenajdete jejich reklamy ani PR články.

Jako předplatitelé získáte neomezený přístup k hlavnímu obsahu, budete moci kdykoli sledovat naše online kurzy a přednášky, otevře se vám možnost využívat naši poradnu a také ulevíte očím, protože články budete moci nejen číst, ale i poslouchat. Platba je jednoduchá a bezpečná. Pro představu: roční předplatné vás vyjde na 31 korun týdně, to je jako deci vína nebo jedno malé pivo. Připojte se k nám a podpořte nás. Děkujeme.

Varianty předplatného

Články k poslechu

Toxické aktivity

Všímejte si, co vaše mysl dělá, když jí není dobře.

9 min

Řeč nevědomí

Naučte se využívat pro práci se sny metodu amplifikace.

9 min

V pasti mindfulness

Nenechte ze sebe udělat mindful zombie. Rozhovor s psychologem Janem Bendou.

27 min

Sebeláska jako vývojový úkol

Ve formování zdravé sebelásky má své místo i fáze narcismu a velikášství.

16 min

Kým budu dnes?

Zasekli jste se v hlavě? Malý experiment vám dá novou energii.

10 min

Otevřít audio sekci