Foto: Thinkstock.com
odemčené

Účet za nemoci mozku

Roční náklady na nemoci mozku v ČR se blíží nákladům na Olympijské hry v Londýně 2012.

Petr Winkler

Petr Winkler
Publicista

26. 10. 2011

Z nejnovější studie předních epidemiologů a ekonomů zdravotnictví, kteří hodnotili ekonomické dopady nemocí mozku v Evropě mimo jiné vyšlo najevo, že náklady na nemoci mozku v České republice v roce 2010 se téměř rovnají nákladům na Olympijské hry v Londýně 2012 (10,2 mld. eur versus 9,3 mld. liber).

Nemoci mozku zahrnují řadu nejrůznějších diagnóz pokrývajících neuropsychiatrická onemocnění a poruchy dětského a adolescenčního věku, poruchy osobnosti, demenci, bolesti hlavy, poruchy nálady, neuromuskulární poruchy, mozkové nádory, traumatická poranění mozku, psychotické poruchy, roztroušenou sklerózu, závislosti, somatoformní poruchy, epilepsii, Parkinsonovu chorobu, poruchy spánku, úzkostné poruchy, mrtvici, mentální retardaci a poruchy příjmu potravy aj.

V roce 2005 se Evropská mozková rada (EBC – European Brain Council) odhodlala k průlomovému kroku: spočítat, kolik Evropany tyto nemoci každoročně stojí. Šlo o všestranně náročnou studii, na které se podílela více než stovka významných expertů. Zjištění překvapila všechny zainteresované a měla velký dopad jak v odborné komunitě, tak v politické aréně.

Zjistilo se totiž, že zmíněné nemoci zasahují do života 127 miliónů obyvatel evropské pětadvacítky, Islandu, Norska a Švýcarska a relevantní každoroční náklady dosahují závratných 386 mld. eur. To se ale ještě nepočítalo s nejmladšími a nejstaršími lidmi a v roce 2007 přistoupivšími obyvateli Bulharska a Rumunska a do studie nebyly zařazeny některé diagnózy, pro něž chyběly některé ekonomické údaje.

Díky enormnímu množství nových výzkumů, které studie z roku 2005 částečně nastartovala, měli výzkumníci v letošním roce k dispozici přesnější data a podařilo se jim vyčíslit celkovou zátěž ještě exaktněji.

Čerstvá čísla hovoří jasně

Celkové náklady na nemoci mozku v Evropě dosáhly v roce 2010 astronomických 798 mld. eur, což odpovídá zhruba 1550 eurům (38 750 Kč) na obyvatele za rok. Zasažena je zhruba třetina z 514 miliónů Evropanů, kteří buď sami některou nemocí trpí nebo nemocného léčí či o něj pečují.

Do celkových nákladů nebyly zahrnuty zdaleka všechny relevantní výdaje; nepodařilo se totiž vyčíslit část nepřímých nákladů, například specifické náklady na nezaměstnané, lidi s mentální retardací nebo ty, jež souvisí s trestnou činností drogově závislých.

Je s podivem, že například na léčbu demence se v ČR na jednoho pacienta vynakládá v průměru třikrát méně než ve Velké Británii, Španělsku, Švédsku nebo Lucembursku

Navíc všechny vyčíslené náklady jsou podle autorů velmi konzervativní a s největší pravděpodobností značně podhodnocené. To vše jsou velmi alarmující zjištění. Kupříkladu celkové náklady na kardiovaskulární nemoci v Evropě se totiž odhadují „pouze“ na 182 mld. eur a náklady na rakovinu asi na 150–250 mld. eur.

Pozoruhodné jsou i další údaje. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že větší celkové náklady nacházíme v zemích s větším počtem obyvatel a vyššími příjmy. Je ale s podivem, že například na léčbu demence se v ČR na jednoho pacienta vynakládá v průměru třikrát méně než ve Velké Británii, Španělsku (!), Švédsku nebo Lucembursku, na léčbu psychóz také bezmála třikrát méně než ve Velké Británii.

Léčba epilepsie v Německu je zase daleko dražší než všude jinde v Evropě, dosahuje téměř čtyřnásobku v porovnání s ČR. To jsou velmi důležité informace, bez dalších výzkumů je ale velmi těžké interpretovat, co konkrétně tyto nepoměry přinášejí, jak ovlivňují kvalitu léčby a efektivitu každého investovaného eura.

Nejdražší jsou mrtvice

Rovněž srovnání mezi jednotlivými diagnózami je zajímavé. Zatímco náklady na bolesti hlavy činí průměrně „jen“ 285 eur na osobu a rok, náklady na neuromuskulární onemocnění přijdou na více než 30 tisíc eur na osobu a rok. Nejméně stojí Evropu poruchy příjmu potravy (827 miliónů eur ročně), nejvíce pak poruchy nálady (113 mld. eur ročně). Enormní zátěž představují také demence (105 mld. eur ročně) a psychózy (94 mld. eur ročně).

Většina nemocí mozku je působena a spouštěna mnoha činiteli, nikoli jen nesprávnou anatomií či chemií mozku. To znamená, že by měly být léčitelné.

V rámci ČR trpí nejvíce lidí bolestmi hlavy (3,3 mil. ročně), úzkostmi (1,4 mil. ročně) a poruchami spánku (0,9 mil. ročně). Nejnákladnější na jednoho pacienta je léčba neuromuskulárních poruch (17 500 eur ročně), roztroušené sklerózy (15 400 eur ročně) a mozkových nádorů (12 800 eur ročně).

Celkově (při spočtení nákladů na všechny pacienty dohromady) je pak nejdražší léčba mozkové „mrtvice“ (1,6 mld. eur ročně), poruch nálady (1,3 mld. eur ročně) a psychóz (1,1 mld. eur ročně).

Demografické křivky evropské populace s určitostí ukazují předpověď dlouhodobého stárnutí, jež s sebou patrně přinese další zvyšování uvedených nákladů. Nicméně většina nemocí mozku je působena a spouštěna mnoha činiteli, a nikoli jen nesprávnou anatomií či chemií mozku. To znamená, že by měly být léčitelné. Co tedy potřebujeme, je jejich výzkum a adekvátní aplikace jeho nejlepších výsledků.

Článek vyšel v týdeníku Reflex.

Články k poslechu

Lidoop v zrcadle

Martin Burget přináší zajímavosti z oboru psychologie.

11 min

Puberta online

Co trápí generaci přezdívanou někdy sněhové vločky? Nemají možnost úniku.

16 min

Úzkost jako rádce

Když se k hledání smyslu života postavíme čelem, zmírní se i naše úzkost.

9 min

Příliš mnoho mužů

Stydím se za počet svých sexuálních partnerů. Jak se s tím vypořádat?

9 min

Výčitkář

Budí ve vás pocity viny a současně dojem potřebnosti. Co je za tím?

17 min

26. 10. 2011

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.