Foto: Thinkstock.com
odemčené

Zbavte se stresu, vyřešte své spory!

Co člověk, to jeho vlastní pravda. Dobrý mediátor přesto nachází řešení.

Miroslav Hájek

Miroslav Hájek
Publicista

16. 9. 2010

Mediace nepracuje s protikladnými pojmy vítěz a poražený. Východiskem mediace je vize, že v naprosté většině sporů mohou být na konci konfliktu dva vítězové.

Možná znáte film Skandální odhalení. Příběh se odvíjí kolem intrik Demi Moorové, která chce zlikvidovat svého bývalého milence a nyní soka v podnikání Michaela Douglase. Pár minut nočního extempore nabitého sexem v její pracovně se dohrává v kanceláři mediátora, jenž se pokouší vyřešit značně choulostivou situaci.

Mediátor? Kdo to je?

„Mediace je moderní metoda rychlého a kultivovaného řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany, odborně vyškoleného mediátora,“ vysvětluje u nás zatím ještě málo známý pojem Tatjana Šišková, nestorka mediátorů, jedna z věrozvěstů tohoto oboru v Česku. „Cílem mediačního procesu je vyvážená, reálná a konkrétní dohoda,“ dodává.

Mediátor má jako specialista v oboru mezilidské komunikace jediný úkol: vést strany sporu k řešení. Jeho úkolem je řídit jednání znesvářených stran tak, aby mohla vzniknout na konci oboustranně přijatelná dohoda. Mediátor pomáhá stranám především zlepšit momentální konfliktní situaci, otupit ostří předchozích konfliktů a zaměřit se na podstatné věci v budoucnosti.

Přednosti mediace

Proti klasickému soudnímu řízení přináší mediace nesporné výhody. Stranám konfliktu nabízí:

 • soukromí a záruku uchování důvěrných informací
 • plnou kontrolu nad formami řešení sporu po celou dobu procesu hledání dohody
 • citelné snížení napětí a často i zlepšení vztahů mezi stranami
 • vyhnutí se soudnímu sporu a tak snížení časové i finanční investice do řešení konfliktu
 • jednání zásadně v neformálním, bezpečném prostředí
 • ujasnění si svých potřeb, očekávání a zájmů (ovšem totéž ve vztahu k druhé straně)

Mediace však zároveň od obou zúčastněných stran vyžaduje jistou odpovědnost:

 • dobrovolnou účast stran s ochotou součinnosti
 • vůli a snahu pochopit druhou stranu (za to zároveň naději sám být pochopen ve vnímání a prožívání dané situace)

S čím jít za mediátorem?

Samozřejmě mediace není všespasitelná metoda řešení sporů. Jsou některé typy konfliktů, kde nemá naději (případy kriminální a patologické). Ale většina následujících typů sporů je pro mediaci vhodná:

 • Spory, v nichž jsou strany v nějakém vzájemném vztahu, jsou závislé na vyřešení sporu, protože obě přispěly svým chováním a konáním k vytvoření konfliktu (tedy například rodinné či pracovní konflikty). Pokud tato predikce není naplněna, záleží jen na dobré vůli stran, aby měly zájem na vyřešení sporu.
 • Spory, v nichž obě strany mají jistý pocit zodpovědnosti za vzájemný konflikt. Pokud toto není naplněno, strany, či častěji jedna z nich, odmítají spolupráci na řešení konfliktu.
 • Spor dává prostor pro hledání dohod, jež vyhoví oběma stranám. Existuje tedy potenciál více než jednoho nebo dvou možných řešení.
 • Základním požadavkem pak je, aby strany spolu byly vůbec schopny komunikovat a souhlasí s účastí na mediaci. Pro začátek stačí alespoň komunikace na minimální úrovni, aby byla možná výměna informací.

Mediátor do každého nového jednání vstupuje s tím, že co člověk, to jeho vlastní pravda, jiný názor, jiný postoj ke stejné věci. Obrovským balvanem, který zatěžuje naprostou většinu mediačních jednání, je zakořeněná mylná představa stran sporu (podporovaná i jejich právními zástupci), že ve sporu nutně musí být jedna strana vítězem a druhá poraženým. Tak to ovšem v životě není!

Články k poslechu

Zranění rodiče

Chcete být pro své děti lepší máma nebo táta, než jaké jste měli vy. Na …

16 min

Mobil není dudlík

Jak pomoci k psychické pohodě dětem ve světě mobilů a tabletů? Časový limit nestačí.

9 min

Manipulační imunita

Jak nenaletět manipulaci? Učme se vyznat ve svých emocích a nebojme se jít do konfliktu.

12 min

Živoucí tělo

Je naší spojkou se světem, přesto ho málokdy doopravdy vnímáme. Jak to napravit?

10 min

Citově mimo

Druhý vás poslouchá, ale jako by neslyšel. Proč se někdy nedokážeme na blízké naladit?

8 min

16. 9. 2010

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.