Andrea Platznerová

Andrea Platznerová

Psychiatr, psychoterapeut

„Problémy a duševní potíže z nich plynoucí považuji za křižovatky, za výzvy ke změně.“

Nabízím kvalifikovanou pomoc těm, kdo uvízli a touží nalézt východisko, těm, jimž záleží na harmonii vlastní a rodinné či pracovní, těm, kdo chtějí rozvíjet vlastní osobnost.

Problémy a duševní potíže z nich plynoucí považuji za křižovatky, za výzvy ke změně. Bude mi ctí a potěšením být vám partnerem při nalézání cesty k radostnému, smysluplnému a harmonickému žití.

Profil

 • Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Specializaci v psychiatrii ukončila v Praze atestací z psychiatrie s platností v EU
 • Pracovala jako lékařka v Psychiatrické léčebně v Brně a na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Brně, naposledy jako vedoucí lékařka Krizového centra, jejím prvořadým zájmem je psychoterapie
 • Simultánně tlumočila tříletý sebezkušenostní výcvik v rogeriánské psychoterapii z/do angličtiny
 • Je frekventantkou psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku v Rafael Institutu v Praze
 • Přednáší na psychiatrická a psychologická témata
 • Napsala monografii Sebepoškozování  
 • Publikuje články na psychiatrická témata v časopisech pro učitele a zdravotníky
 • Pravidelně přispívá fejetony na psychologická a zdravotnická témata do časopisu Imperial LIFE
 • Plynně mluví (kromě češtiny a slovenštiny) německy, anglicky, rusky a maďarsky, překládá odbornou literaturu

Nabízené služby

Osobnostní harmonie, schopnost radovat se a nalézat důvody k radosti, vyrovnanost, odolnost vůči traumatizujícím životním událostem, spokojenost se sebou a se svým okolím, otevřenost výzvám, jež přináší život, schopnost být milovaným a milujícím partnerem, rodičem, dítětem, přítelem, schopnost lehce a přirozeně dosahovat svých cílů a snů – to je to, čemu lidé říkají „štěstí“.

Dlouhotrvající osobní, vztahové či pracovní potíže nebo náhlé krizové situace vedou k pocitům úzkosti, deprese, selhání, nespokojenosti a víc než životní peripetie samy nám brání v osobnostním rozvoji, v naplnění našeho bytí, stojí v cestě našemu „štěstí“.

Pomohu vám zvládnout

 • úzkosti a obavy, panické stavy
 • depresivní nálady a myšlenky
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy spánku
 • adolescentní potíže
 • sebedestruktivní sklony
 • problémy, související s poruchami osobnosti
 • náhlé ztráty a nečekané zátěžové situace
 • komunikační problémy, problémy ve vztazích
 • školní a pracovní potíže
 • pocity selhání a méněcennosti
 • psychicky podmíněné tělesné potíže

Nabízím

 • psychickou podporu
 • nehodnotící aktivní naslouchání
 • individualizovaný psychoterapeutický přístup
 • společné nalézání důvodů a významů potíží
 • vytvoření prostoru a času pro životní změny
 • společné kreativní nalezení účinných řešení
 • krizovou intervenci
 • flexibilitu termínů sezení, individuální slevy
 • diskrétnost, plynoucí z profesní mlčenlivostí

Andrea Platznerová

Články a videa od autora

Srdce má svá vlastní křídla, která nespoutají žádná nařízení. Tak proč někdy skomírá?

Andrea Platznerová

Štěstí

V terapii hledáme autentickou osobnost. Tu, kterou se někdejší dítě marně chtělo stát.

Andrea Platznerová

Štěstí

Z předchozích vztahů si neseme různé druhy ublížení nebo smutku z toho, že něco už …

Andrea Platznerová

Vztahy a sex

Je láska opravdu to nejdůležitější a jediné, co si navzájem můžeme dát?

Andrea Platznerová

Vztahy a sex

Proč tak často nevidíme, co nám život a svět nabízí?

Andrea Platznerová

Štěstí

Rituály nám dělají dobře na duši. Zvlášť když naše duše není v nejlepší kondici.

Andrea Platznerová

Štěstí

Poradna

Dospívající dcera ze spánku křičí, utíká z postele, pere se s námi. Co se to děje?

Nedokážu pomoci svému synovi, který je z lockdownu v depresi. Už nemám sílu.

Všechny rady autora