Andrea Platznerová

Andrea Platznerová

Psychiatr, psychoterapeut

„Problémy a duševní potíže z nich plynoucí považuji za křižovatky, za výzvy ke změně.“

Nabízím kvalifikovanou pomoc těm, kdo uvízli a touží nalézt východisko, těm, jimž záleží na harmonii vlastní a rodinné či pracovní, těm, kdo chtějí rozvíjet vlastní osobnost.

Problémy a duševní potíže z nich plynoucí považuji za křižovatky, za výzvy ke změně. Bude mi ctí a potěšením být vám partnerem při nalézání cesty k radostnému, smysluplnému a harmonickému žití.

Profil

 • Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Specializaci v psychiatrii ukončila v Praze atestací z psychiatrie s platností v EU
 • Pracovala jako lékařka v Psychiatrické léčebně v Brně a na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Brně, naposledy jako vedoucí lékařka Krizového centra, jejím prvořadým zájmem je psychoterapie
 • Simultánně tlumočila tříletý sebezkušenostní výcvik v rogeriánské psychoterapii z/do angličtiny
 • Je frekventantkou psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku v Rafael Institutu v Praze
 • Přednáší na psychiatrická a psychologická témata
 • Napsala monografii Sebepoškozování  
 • Publikuje články na psychiatrická témata v časopisech pro učitele a zdravotníky
 • Pravidelně přispívá fejetony na psychologická a zdravotnická témata do časopisu Imperial LIFE
 • Plynně mluví (kromě češtiny a slovenštiny) německy, anglicky, rusky a maďarsky, překládá odbornou literaturu

Nabízené služby

Osobnostní harmonie, schopnost radovat se a nalézat důvody k radosti, vyrovnanost, odolnost vůči traumatizujícím životním událostem, spokojenost se sebou a se svým okolím, otevřenost výzvám, jež přináší život, schopnost být milovaným a milujícím partnerem, rodičem, dítětem, přítelem, schopnost lehce a přirozeně dosahovat svých cílů a snů – to je to, čemu lidé říkají „štěstí“.

Dlouhotrvající osobní, vztahové či pracovní potíže nebo náhlé krizové situace vedou k pocitům úzkosti, deprese, selhání, nespokojenosti a víc než životní peripetie samy nám brání v osobnostním rozvoji, v naplnění našeho bytí, stojí v cestě našemu „štěstí“.

Pomohu vám zvládnout

 • úzkosti a obavy, panické stavy
 • depresivní nálady a myšlenky
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy spánku
 • adolescentní potíže
 • sebedestruktivní sklony
 • problémy, související s poruchami osobnosti
 • náhlé ztráty a nečekané zátěžové situace
 • komunikační problémy, problémy ve vztazích
 • školní a pracovní potíže
 • pocity selhání a méněcennosti
 • psychicky podmíněné tělesné potíže

Nabízím

 • psychickou podporu
 • nehodnotící aktivní naslouchání
 • individualizovaný psychoterapeutický přístup
 • společné nalézání důvodů a významů potíží
 • vytvoření prostoru a času pro životní změny
 • společné kreativní nalezení účinných řešení
 • krizovou intervenci
 • flexibilitu termínů sezení, individuální slevy
 • diskrétnost, plynoucí z profesní mlčenlivostí

Andrea Platznerová

Články a videa od autora

Proč tak často nevidíme, co nám život a svět nabízí?

Andrea Platznerová

Štěstí

Rituály nám dělají dobře na duši. Zvlášť když naše duše není v nejlepší kondici.

Andrea Platznerová

Štěstí

Žádná z mých psychouliček nebyla slepá. Nikdy to totiž nebyla jediná přímá ulice.

Andrea Platznerová

Štěstí

I ty nejhorší věci můžeme uchopit a pozitivně je přerámovat.

Andrea Platznerová

Štěstí

Sebedestruktivní chování má mnoho podob. Projevuje se i útoky na naše nejbližší.

Andrea Platznerová

Štěstí

Když člověk přesně ví, co chce, všechno ostatní se stává překážkou.

Andrea Platznerová

Štěstí

Poradna

Navenek žijeme normální rodinný život, pro mě ale začíná být k nesnesení.

Nechala jsem se přesvědčit, ať to spolu ještě zkusíme. Vím, že to byla chyba.

Všechny rady autora