Články a videa

Jaké jsou možnosti obrany, když spory přesáhnou zdravou míru?

Jana Šulistová

Komunikace

Psychické násilí je metoda, kterou mocní ovládají jednotlivce i celou společnost.

Pavel Beňo

Věda a společnost

Každá organizace má svou nepsanou kulturu. Člověk neznalý toho, jak to ve firmě chodí, může …

Stanislava Ševčíková

Komunikace

Psychická válka na pracovišti může mít pro šikanovaného člověka neuvěřitelné následky.

Dagmar Kožinová

Komunikace

Moje komunikace se ženami je neustále zatížena sexuálním podtextem. Muži se mnou nutkavě soupeří.

Čtenář/ka Psychologie.cz

Komunikace

Některé děti postižené šikanou si nesou následky celý život. Stávají se chronickou obětí.

Markéta Jarolímková

Rodina a děti