Nový audiobook: Závislé vztahy
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné

Seriál: První pokus

Psychologie.cz dává prostor začínajícím autorům z řad čtenářů.

Naděje je nedílnou součástí integrity člověka. Kdo ji ztratí, stává se zápornou postavou.

Čtenář/ka Psychologie.cz

Věda a společnost

Je potřeba se plahočit za vizí osobního růstu? A je to vize, vidina, nebo dokonce …

Čtenář/ka Psychologie.cz

Štěstí

Skutečnost, že toužíme vědět to, do čeho nám nic není, je hluboce zakódována v našem …

Čtenář/ka Psychologie.cz

Štěstí

Psychologie často mluví o vztazích, méně o lásce. Tajemství lásky musíme odhalit my sami.

Čtenář/ka Psychologie.cz

Vztahy a sex

Vyrážíme do světa s pravidly, která jsme se naučili doma. Překvapuje nás, když druzí hrají …

Čtenář/ka Psychologie.cz

Komunikace

Každý je prý strůjcem svého úspěchu. Kdo ale potom může za naše prohry?

Čtenář/ka Psychologie.cz

Úspěch

Dobře, objevili jsme web Psychologie.cz. Čteme, přemýšlíme, všímáme si nových věcí. A co dál?

Čtenář/ka Psychologie.cz

Úspěch

Snadněji onemocníme kvůli nedostatku životního smyslu než kvůli nedostatku vitamínů.

Jiří Lukáč

Zdraví

Nemít hlavu v oblacích, stát nohama pevně na zemi a k obloze vzhlížet s respektem.

Čtenář/ka Psychologie.cz

Štěstí

Proč při vyhodnocování životních situací tak často docházíme k mylným závěrům?

Ondřej Horák

Úspěch