Přehrát

Vítek Čelikovský:
Dávání a přijímání ve vztahu

Máte pocit, že už nějakou dobu dáváte partnerovi nebo rodině víc, než dostáváte? Kdy se ze vzájemného dávání stane závazek? Jak v nás vzniká pocit nároku nebo dluhu? Není snad zapeklitější oblast než téma dávání a přijímání. Psychoterapeut Vítek Čelikovský v přednášce vysvětluje, jak nesmírně důležité je umět svým nejbližším dary (v jakékoli podobě) správně dávat a také je od nich správně přijímat.

Možná znáte podobné situace:

  • „Makám celý den pro rodinu, tak by snad mohlo doma být…“
  • „Já jsem ti obětovala celý život, a ty mi nemůžeš ani…“
  • „Mami, podívej, co jsem ti nakreslila.” – “Teď mě nech, vařím vám oběd.“
  • „Dostal jsi dost, tak co ještě chceš?“

Někdo si myslí, že dává plnými hrstmi, a přitom to, co dává, vůbec nejsou dary. Někdo se bojí přijímat, protože si myslí, že bude zavázán. Někdo si o pomoc neřekne, protože přece – ten druhý by to měl vycítit.

Na začátku možná bylo pouhé nedorozumění. Tato nedorozumění ale ve vztazích mnohdy gradují a vedou k pocitům nepochopení a nepřijetí. 

Přednáška je protkána mnoha barvitými příměry a příběhy z psychoterapeutické praxe.

Videozáznam jsme natočili 8. listopadu 2022 v pražském kině Přítomnost. Můžete si také poslechnout náš podcast s Vítkem Čelikovským: Pod lavinou úzkosti

Další videa

10 min
Jak můžeme jako rodiče pomoci dospívajícímu nebo dospělému dítěti, které má psychické trápení?
1h 50m
Vývoji dětí a dospívajících může uškodit odmítání jejich odlišnosti, ale i její bezbřehá podpora.
20 min
Jak udělat z traumatu zkušenost? Jana Kučerová se zamýšlí nad jednou z nejtěžších životních situací.
8 min
Závislost jednoho člena rodiny na práci bývá pro ostatní výhodná, pohodlná. Ale nepřiznají si to.
52 min
Naše vnitřní automatika nám usnadňuje život, vede však také k opakování stejných chyb.
1h 58m
Jak člověk s narcistní poruchou přemýšlí sám o sobě? A co vidí, když se dívá na druhé?

Všechna videa

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.