Přehrát

Jan Benda:
Emoce a Já

Jan Benda

Jan Benda
Psycholog

Jak se naše emoce proměňují v ničivé nástroje sebe‑ponižování nebo sebe‑povyšování? Psycholog Jan Benda vysvětluje vnitřní zákonitosti naší psychiky a učí nás, jak si tyto procesy zvědomit a deaktivovat je.

Existují emoce, které vznikají jako důsledek našeho sebehodnocení. Podle toho, jak se díváme sami na sebe, můžeme prožívat někdy hrdost a jindy pýchu, někdy méněcennost a jindy pokoru. To ovšem vůbec není totéž!

Psycholog, psychoterapeut a autor knihy Všímavost a soucit se sebou Jan Benda vysvětluje, že opravdové sebepoznání (poznání našeho ) nám umožňuje vymanit se z nezdravých emočních schémat a také nalézt intimní blízkost s druhými.

Pochopíte, jaká poselství nám emoce přinášejí. Možná se po zhlédnutí přednášky v duchu usmějete sami na sebe – a pak také na své blízké.

Další videa

Tomáš Rektor vysvětluje, proč věří klientům, ale nemůže věřit jejich příběhům.
Kurz
17 dílů
Vydejte se na cestu ke zdravému sebevědomí. Zbavte se potřeby někomu něco dokazovat.
Kurz
11 dílů
Hranice. Pohněte s nimi. Začneme ale u vaší sociální a emoční inteligence.
52 min
Naše vnitřní automatika nám usnadňuje život, vede však také k opakování stejných chyb.
60 min
Jakých chyb se dopouštějí i inteligentní a v psychologii orientovaní rodiče?
Hrajete divadlo. Předstíráte. I od druhých vyžadujete, aby hráli role, které se vám líbí. Změňte to.

Všechna videa