Eva Belešová

Eva Belešová

Psychiatrička, psychoterapeutka

Vystudovala Lékařskou fakultu v Bratislavě, má atestaci z oboru psychiatrie. Pracovala 9 let v lůžkových i ambulantních psychiatrických zařízeních v ČR. Již během této praxe se věnovala psychoterapii. Pracovala s pacienty, kteří dlouhodobě užívali psychiatrické léky. 

Při své terapeutické práci pracuje s příčinami problémů. Vychází zejména z toho, že psychické i tělesné nemoci vznikají tehdy, když nám chybí spojení se sebou samým. Když nedokážeme naplňovat své skutečné potřeby. Když žijeme život jiných místo svého vlastního. Ať už je to z jakého koliv důvodu. Pomáhá klientům na cestě k vytvoření kvalitního a vědomého života.

Eva Belešová

Články od autora

Děláme věci, které nám škodí. Nemůžeme si pomoci. Neuvědomujeme si totiž své pravé potřeby.

Eva Belešová

Sebepoznání

Abychom druhému porozuměli, nepotřebujeme mít stejnou zkušenost. Potřebujeme umět naslouchat.

Eva Belešová

Komunikace

Naučme se rozlišovat vinu a zodpovědnost. Hledejme souvislosti a řešení.

Eva Belešová

Sebepoznání

Pozorujeme reakce druhých, abychom se ujistili, že se na nás nebudou zlobit.

Eva Belešová

Sebepoznání

Neustálé pochybování o sobě, o druhých a o životě nám přináší množství komplikací.

Eva Belešová

Sebepoznání

Problémy nás spojují s ostatními, dávají nám pocit výjimečnosti. Proč bychom se jich měli zbavovat?

Eva Belešová

Sebepoznání

Poradna

Zdravím, je to už nějaký ten rok, co jsem absolutně ztratil chuť k životu. Absolutní ztrát…

Zdravím, nevím, čím začít. Je mi 18 let a před měsícem se u mě začala objevovat smutná, sk…

Všechny rady autora