Petr Jarolímek

Petr Jarolímek

Psychoterapeut, lektor

Vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – Mgr. Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci
Pražská vysoká škola psychosociálních studií – Bc. Psychologie

Výcviky a kurzy

Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v psychodynamickém a Daseinsanalytickém duchu
Kurz terapie partnerského vztahu – zatím nedokončeno
Koučování v kontextu organizačního rozvoje
Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
Výcvik v práci s traumatem a krizovou intervencí
Démonologie otců pouště a Práce s náboženskostí člověka – kurzy terapie v podobě rozboru biblických textů
Práce s dětskou a adolescentní skupinou

Praxe

2012 – dosud Psycholog/krizový intervent na Policejním prezidiu policie ČR
2011 – dosud Soukromá psychoterapeutická praxe
2009 – 2012 Odborný vychovatel ve Výchovném ústavu Klíčov
2009 – 2012 Telefonický krizový intervent Linky bezpečí
2008 – 2009 Odborný vychovatel v Azylovém domě Přemysla Pittra
2005 – 2008 Terapeutický asistent v Psychiatrické léčebně Bohnice

Zabývá se

Individuální psychoterapie
Párová psychoterapie
Skupinová psychoterapie
Krizová intervence
Psychoterapie přes skype
Lektorování seminářů a workshopů pro laickou i odbornou veřejnost
Lektorování pro firmy

Pracuje pod supervizním vedením pana Mgr. Jana Kulhánka a pana Mgr. Jana Jakuba Zlámaného.
Je členem České asociace pro psychoterapii – www.czap.cz

Vedení workshopů a seminářů

Povídání o psychoterapii

Seminář pro laickou veřejnost, který má za cíl přiblížit těm, co o psychoterapii uvažují či je zajímá, co s sebou proces psychoterapie nese, jaké věci dokáže a co je naopak mimo její možnosti. V rámci semináře si povídáme o tom, jak poznat kvalifikovaného psychoterapeuta, zda pro klienta hraje roli, jaký psychoterapeutický směr terapeut zastává, co se s člověkem při psychoterapii vlastně děje apod.

Specifika práce s klienty se sebevražednými klienty v rámci TKI

Dvoudenní seminář/workshop založený na předávání teoretických znalostí i praktických zkušeností odborníkům z řad pomáhajících profesí, především telefonických krizových interventů. Velký důraz je kladen na introspekci a sebezkušenost.

Seminář krizové komunikace

Seminář pro firmy s pro zaměstnance zátěžovým provozem, kde je občas nutné komunikovat s klienty ohroženými sebevraždou.

Petr Jarolímek

Články od autora

Jak ovlivní vzájemný vztah, když jeden z partnerů hledá únik před všedností v drogách?

Petr Jarolímek
Psychoterapeut, lektor

odemčené

Můžeme litovat promarněného času. Nebo z téže situace vytěžit poznání.

Petr Jarolímek
Psychoterapeut, lektor

odemčené

Čím dál menší část naší komunikace se odehrává tváří v tvář. Jak se to projevuje …

Petr Jarolímek
Psychoterapeut, lektor

Z mnoha způsobů, jak si škodit, po těchto sahají lidé posedlí srovnáváním nejčastěji.

Petr Jarolímek
Psychoterapeut, lektor

Je příliš mnoho lidí, se kterými ve srovnání nevyjdete dobře. Naučte se vnímat vlastní hodnotu …

Petr Jarolímek
Psychoterapeut, lektor

odemčené

Sestěhování v sobě nese skrytý nárok dělat věci společně. Každý z partnerů ale má své …

Petr Jarolímek
Psychoterapeut, lektor

Poradna

Vím, že to není jeho biologický syn, přesto mě mrzí, že partner mé dítě nepřijímá.

O problémech vždycky musím začít já, a pak jsem ta špatná.

Všechny rady autora
Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.