Petr Jarolímek

Petr Jarolímek

Psychoterapeut, lektor

Vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – Mgr. Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci
Pražská vysoká škola psychosociálních studií – Bc. Psychologie

Výcviky a kurzy

Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v psychodynamickém a Daseinsanalytickém duchu
Kurz terapie partnerského vztahu – zatím nedokončeno
Koučování v kontextu organizačního rozvoje
Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
Výcvik v práci s traumatem a krizovou intervencí
Démonologie otců pouště a Práce s náboženskostí člověka – kurzy terapie v podobě rozboru biblických textů
Práce s dětskou a adolescentní skupinou

Praxe

2012 – dosud Psycholog/krizový intervent na Policejním prezidiu policie ČR
2011 – dosud Soukromá psychoterapeutická praxe
2009 – 2012 Odborný vychovatel ve Výchovném ústavu Klíčov
2009 – 2012 Telefonický krizový intervent Linky bezpečí
2008 – 2009 Odborný vychovatel v Azylovém domě Přemysla Pittra
2005 – 2008 Terapeutický asistent v Psychiatrické léčebně Bohnice

Zabývá se

Individuální psychoterapie
Párová psychoterapie
Skupinová psychoterapie
Krizová intervence
Psychoterapie přes skype
Lektorování seminářů a workshopů pro laickou i odbornou veřejnost
Lektorování pro firmy

Pracuje pod supervizním vedením pana Mgr. Jana Kulhánka a pana Mgr. Jana Jakuba Zlámaného.
Je členem České asociace pro psychoterapii – www.czap.cz

Vedení workshopů a seminářů

Povídání o psychoterapii

Seminář pro laickou veřejnost, který má za cíl přiblížit těm, co o psychoterapii uvažují či je zajímá, co s sebou proces psychoterapie nese, jaké věci dokáže a co je naopak mimo její možnosti. V rámci semináře si povídáme o tom, jak poznat kvalifikovaného psychoterapeuta, zda pro klienta hraje roli, jaký psychoterapeutický směr terapeut zastává, co se s člověkem při psychoterapii vlastně děje apod.

Specifika práce s klienty se sebevražednými klienty v rámci TKI

Dvoudenní seminář/workshop založený na předávání teoretických znalostí i praktických zkušeností odborníkům z řad pomáhajících profesí, především telefonických krizových interventů. Velký důraz je kladen na introspekci a sebezkušenost.

Seminář krizové komunikace

Seminář pro firmy s pro zaměstnance zátěžovým provozem, kde je občas nutné komunikovat s klienty ohroženými sebevraždou.

Petr Jarolímek

Články a videa od autora

Jak ovlivní vzájemný vztah, když jeden z partnerů hledá únik před všedností v drogách?

Petr Jarolímek

Vztahy a sex

Můžeme litovat promarněného času. Nebo z téže situace vytěžit poznání.

Petr Jarolímek

Štěstí

Čím dál menší část naší komunikace se odehrává tváří v tvář. Jak se to projevuje …

Petr Jarolímek

Komunikace

Z mnoha způsobů, jak si škodit, po těchto sahají lidé posedlí srovnáváním nejčastěji.

Petr Jarolímek

Štěstí

Je příliš mnoho lidí, se kterými ve srovnání nevyjdete dobře. Naučte se vnímat vlastní hodnotu …

Petr Jarolímek

Štěstí

Sestěhování v sobě nese skrytý nárok dělat věci společně. Každý z partnerů ale má své …

Petr Jarolímek

Vztahy a sex

Poradna

Vím, že to není jeho biologický syn, přesto mě mrzí, že partner mé dítě nepřijímá.

O problémech vždycky musím začít já, a pak jsem ta špatná.

Všechny rady autora