Články a videa

Emočně závislý potřebuje druhého, aby zaplnil své citové prázdno.

Čím víc je jeden z partnerů chladný, tím víc druhý žadoní o lásku a přijetí.

Začalo to jako pomoc muži, který neměl kam jít. Ale velice brzy jsem do toho …

Konflikt mezi závislostí a nezávislostí se často skrývá za suverénní a povýšenou fasádou.

Okamžik rozchodu člověku předkládá zásadní otázku: Proč se tak bojím přijít o partnera?

Závislý vztah můžete zachránit, když si připustíte, že v něm nemusíte zůstat.

Cítíte nespokojenost, vztek, prázdnotu, příliš jíte či pijete? Možná žijete v závislostním vztahu.

Druhé zachraňujeme proto, abychom se zachránili sami před sebou.