Kamila Thiele

Kamila Thiele

Psycholožka, psychoterapeutka

Oblasti:
 
 • zvládání úzkostí
 • deprese
 • ztráty smyslu života
 • zvládání stresu
 • pocitů vyčerpanosti
 • poruchy příjmu potravy
 • problémy v partnerství, rodičovství
 • psychologie sportu
 • osobnostní růst
Vzdělání:
 
 • 1998–2003‑Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Svobodné Univerzitě v Bruselu.
 • Nostrifikaci magisterského studia psychologie jsem získala na Univerzitě Karlově v Praze.
 • Odborná kvalifikace a specializované vzdělávání v psychoterapii
 • 2004–2008 Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha
 • Člen EAGT (Evropská asociace pro gestalt terapii)
 • 2010–2011 postgraduální výcvik v gestalt terapii
 • 2004–2005 Výcvik Rorschach 1–10, Testcentrum Praha
 • 2005–2006 Výcvik v TKI , Riaps Praha
Praxe:
 
V posledních deseti letech pracovala v nízkoprahovém krizovém centru  SOS centrum Diakonie‑ jako psycholog a psychoterapeut s dospělými a dospívajícími klienty. Šlo o krátkodobou krizovou intervenci i dlouhodobější terapeutickou práci.
Ve stacionáři La Bastide v Bruselu pracovala jako psycholog s klienty, kteří potřebovali psychologickou a terapeutickou pomoc po hospitalizacích se závažnějšími onemocněními jako je deprese, schizofrenie, psychotické stavy. Cílem této práce bylo obnovit u klientů jejich nové síly, aby se opět dokázali v osobním životě postavit na vlastní nohy. 
 
V Centru duševního zdraví D´ ici et d´ailleurs v Bruselu pracovala jako asistent psychologa s klienty různých národností a vyznání. V tomto centru měla možnost se seznámit s etnopsychiatrií čerpající především z přístupu Tobie Nathana. Individuální a především skupinové rodinné terapie byly vedeny odborníky různých terapeutických specializací, se kterými měla možnost pracovat jako koterapeut.

Momentálně pracuje ve své soukromé praxi v Hradci Králové, kde se věnuje především dospělým a dospívajícím.

Kamila Thiele

Články od autora

Jak vyléčit trauma? Neřešte traumatickou událost, ale to, co jí stále slouží.

Kamila Thiele

Štěstí

Dospívání probouzí v dívčím těle síly, se kterými si duše někdy neumí poradit.

Kamila Thiele

Zdraví

Je to hodně nepříjemné, roste to a jednoho dne tě to stejně dostane.

Kamila Thiele

Zdraví

Rádi vypadáme chytře a zkušeně. Takový přístup nás ale nikam neposune.

Kamila Thiele

Štěstí

V očekávání je vždy skrytý zárodek zklamání. Jděte na to jinak.

Kamila Thiele

Štěstí

Jak se stane, že člověk začne nevědomky bojkotovat svůj život?

Kamila Thiele

Štěstí

Poradna

Když prababička před lety umírala, měla jsem jiné starosti. Dnes si to vyčítám.

Ukončila jsem občasné přátelské kontakty s bývalým manželem. Teprve teď se rozcházíme ve zlém.

Všechny rady autora