Články

Obtěžování poškozuje oběť tím, že překračuje hranice. Kdo určuje, kde leží?

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Žádný úpadek civilizace. Ve zprávách to tak nevypadá, ale žijeme ve zlaté době.

Albert Kšiňan

Věda a společnost

Démonizace pachatelů sexuálního násilí neškodí jen jim. Ubližuje i jejich obětem.

Vojtěch Pišl

Věda a společnost

Myslíte, že vždycky jednáte z vlastních pohnutek, ze svého svobodného rozhodnutí? Omyl, zvlášť ve vztahu.

Radka Gottwaldová

Vztahy a sex

Co si do vztahů nese člověk, který se odmalička setkával s psychickým nebo fyzickým násilím?

Petr Sakař

Rodina a děti

Ovládáni vlastními afekty, strachem a hněvem bojujeme proti měnící se realitě.

Roman Žižlavský

Věda a společnost

Video

Psycholog Vlado Šolc vysvětluje fanatismus současného světa z pohledu hlubinné psychologie.

Vladislav Šolc

Věda a společnost

Křeč, tlak, nekonečná nervozita. Film Sicario je dokonalou studií střetu ideálů s realitou.

Jan Škoda

Věda a společnost

Proč lidé ve jménu víry nebo vlasti zabíjí a umírají? Cena jejich života spočívá v …

Radkin Honzák

Věda a společnost

Pozornost lidí je každý den upřena k aktuálním událostem. Psychologové se ale dívají jinam.

Mám malé dítě a čím dál silnější pocit, že jsem se dodnes nevyrovnala se svým …

Čtenář/ka Psychologie.cz, Petr Sakař

Štěstí

Některé děti postižené šikanou si nesou následky celý život. Stávají se chronickou obětí.

Markéta Jarolímková

Rodina a děti

Stud a strach svěřit se s trápením vám může zničit život. Nedělejte stejnou chybu jako …

Čtenář/ka Psychologie.cz

Zdraví

Není to útok na vaginu, je to útok na osobnost. Na zcela základní principy ženství, …

Tomáš Rektor

Vztahy a sex