Články a videa

Ve vývoji naší osobnosti bychom měli směřovat k Bytostnému já. Kudy k němu vede cesta?

Lehněte si na podložku, zavřete oči a nechte se vést do pohádkového světa svého nitra.

Příroda někdy svede dohromady naprosto „nepravděpodobné“ dvojice. Jak to dělá?

Jakým způsobem sami sobě bráníme otevřít důležitá témata?

Kolektivní duši neovládá potřeba svobody, ale potřeba otroctví.

Vzdělání člověka neochrání. Pod vlivem pudů, vášní a afektů jsme všichni stejní.

Primitivní povaha kolektivní duše se projevuje v chování davu, každý z nás ji však má …

Každá překážka v nás burcuje energii. Jde o to napřít ji správným směrem.

Video

Jsme přecitlivělí a zranitelní právě proto, že nám na vztahu záleží. Chceme ho chránit.

Jsme malí a obyčejní. Přijetí této skutečnosti otevírá v člověku nesmírný prostor.

Video

Psychoanalytik při párové terapii sleduje, co od sebe partneři navzájem očekávají. Sami to většinou nevědí.

Vědomí strojů může být jiné než naše: hlubší, sdílené, proměnlivé.

Poznání samo o sobě neléčí. Co je pro rozum poznání, to je pro srdce láska. …

Stín je výslednicí předchozích snah člověka. Pronásleduje nás právě to, před čím utíkáme.

Jak vystoupit z hypnotického ego spánku? Prvním krokem je odevzdat se tomu, co je.

Probuzení patří k lidské existenci stejně jako zrození či smrt. Nelze je naplánovat ani s …

Umrtvená duše nebolí. Cena, kterou člověk za tento zdánlivý komfort platí, je však vysoká.

Odvrácená strana naší duše je temná právě proto, že jí v bdělém životě nevěnujeme pozornost.

Člověk se jako nadřazené monstrum nerodí. Dospívá v ně postupnou vnitřní degradací.

V terapii i v meditaci se blížíme stejnému bodu, pokaždé z jiné strany.

  • strana 1 ze 3