Články a videa

Jako lidé přirozeně tíhneme k růstu. Klíčem je odstranit překážky, které nám v tom brání.

Kristina Sarisová

Štěstí

Náš vnitřní hlas je stále s námi. Trpělivě čeká, až se mu naučíme naslouchat.

Monika Hodáčová

Štěstí

Podcast

Mýlíš se, ale já to unesu. Pomalá cesta změny může přinést víc než dokonalá argumentace.

Dalibor Špok, Jan Majer

Komunikace

V čem je problém psychologie? Většina toho, o čem mluví, reálně neexistuje.

Dalibor Špok

Štěstí

I když čteme stejná slova, pokaždé jim trochu jinak rozumíme.

Pavel Pohorelec

Štěstí

Až když odhalíte své myšlenky a pocity, můžete jim porozumět. A pak je změnit.

Jan Vojtko

Vztahy a sex

Osobní vztahy jsou tady od toho, abychom si všechno, co se v nich děje, brali …

Jitka Cholastová

Vztahy a sex

Proč s novými nápady tak často narážíme na nepochopení, nezájem či odpor?

Jan Majer

Komunikace

Osamělost je základní lidskou zkušeností. Jsme sami od chvíle, kdy nás oddělili od matky.

Zuzana Daňková

Štěstí

Video

Ví váš partner, jak vám má projevovat lásku? A jak mu ji projevujete vy? Mluvíte …

Jana Randáková

Vztahy a sex

Vždy je to otázka perspektivy: kdo je tady necitlivý ignorant a kdo oběť?

Michal Mynář

Štěstí

Abychom druhému porozuměli, nepotřebujeme mít stejnou zkušenost. Potřebujeme umět naslouchat.

Eva Belešová

Komunikace

Video

S každým partnerem dostáváme celý balíček. Ten nikdy neobsahuje jen to, co si přejeme.

Tomáš Hajzler

Rodina a děti

Moje zahrada jsem já, já ji tvořím, ale také jsem její součástí. Co dělá dobře …

Lenka Nováková

Štěstí

Emoce nepotřebují logické zdůvodnění a nedají se logikou ani odbýt.

Andrea Platznerová

Vztahy a sex

Příliš brzy si děláme na své potíže názor. Tím si blokujeme cestu ke skutečnému poznání.

Michal Mynář

Štěstí

Vztah, který se mění, žije. Zkuste vybalancovat potřebu individuality a potřebu sounáležitosti.

Markéta Jarolímková

Vztahy a sex

Nestudujte význam symbolů a vztahů mezi nimi. Porozumět snu lze i jinak.

Marta Helingerová

Věda a společnost

Video

Čím dokážete přirozeně zaujmout? A co ve vašem chování naopak působí falešně a druhé odrazuje?

Nikola Šraibová

Komunikace

Video

Dívejme se na svět očima malého prince a hledejme to pěkné. To blbé přijde samo.

Radkin Honzák

Komunikace

  • strana 1 ze 2