Články a videa

Náš vnitřní hlas je stále s námi. Trpělivě čeká, až se mu naučíme naslouchat.

Podcast

Mýlíš se, ale já to unesu. Pomalá cesta změny může přinést víc než dokonalá argumentace.

V čem je problém psychologie? Většina toho, o čem mluví, reálně neexistuje.

I když čteme stejná slova, pokaždé jim trochu jinak rozumíme.

Až když odhalíte své myšlenky a pocity, můžete jim porozumět. A pak je změnit.

Osobní vztahy jsou tady od toho, abychom si všechno, co se v nich děje, brali …

Proč s novými nápady tak často narážíme na nepochopení, nezájem či odpor?

Osamělost je základní lidskou zkušeností. Jsme sami od chvíle, kdy nás oddělili od matky.

Video

Ví váš partner, jak vám má projevovat lásku? A jak mu ji projevujete vy? Mluvíte …

Vždy je to otázka perspektivy: kdo je tady necitlivý ignorant a kdo oběť?

Abychom druhému porozuměli, nepotřebujeme mít stejnou zkušenost. Potřebujeme umět naslouchat.

Video

S každým partnerem dostáváme celý balíček. Ten nikdy neobsahuje jen to, co si přejeme.

Moje zahrada jsem já, já ji tvořím, ale také jsem její součástí. Co dělá dobře …

Emoce nepotřebují logické zdůvodnění a nedají se logikou ani odbýt.

Příliš brzy si děláme na své potíže názor. Tím si blokujeme cestu ke skutečnému poznání.

Evoluce postupů osobního rozvoje se posouvá do dalšího kola. Nezůstávejte pozadu.

Vztah, který se mění, žije. Zkuste vybalancovat potřebu individuality a potřebu sounáležitosti.

Nestudujte význam symbolů a vztahů mezi nimi. Porozumět snu lze i jinak.

Video

Čím dokážete přirozeně zaujmout? A co ve vašem chování naopak působí falešně a druhé odrazuje?

Video

Dívejme se na svět očima malého prince a hledejme to pěkné. To blbé přijde samo.

  • strana 1 ze 2