Nový audiobook: Kontrola mysli
Vyberte si své téma Využívejte celý web: Předplatné
Foto: Thinkstock.com

V dramatickém trojúhelníku

Cítíte nespokojenost, vztek, prázdnotu, příliš jíte či pijete? Možná žijete v závislostním vztahu.

Ze seriálu: Závislé vztahy

Nenávidím a miluji, potřebuji a odmítám. Pro závislostní vztah je charakteristická právě taková ambivalence, stejně jako nespokojenost, neklid a pocity zmatku. U partnerů se objevují pocity, že jsem prohrál, opět se musím přizpůsobit, i když mi to nevyhovuje. Partneři postupně dospívají k poznání, že spolu bojují, což nechtěli… ale jinak to nejde… V takovém vztahu jde o moc. Ve smyslu ovládnutí situace i ve smyslu, že jde o hodně. Závislý člověk si totiž neumí představit, že by mohl bez druhého přežít.

 • Připadám si, že se pořád jen přizpůsobuji, abych ho/ji neztratil/a
 • štve mě a přitom partnera potřebuji
 • jak dám najevo spokojenost, hned mi to zkazí
 • v našem vztahu nám nikdy není dobře oběma, dobře může být jen jednomu
 • tolik mě miluje, jiný by to se mnou nevydržel
 • beze mě by skončil, nemohu jej opustit
 • jsme na sobě závislí
 • pořád je nespokojený/á, ale pořádně nevím proč, pak zas beze mě nemůže být
 • a já to vlastně cítím stejně…

Zmatek, chaos, nejistota, narůstající neurčitá nespokojenost až zuřivý vztek, který zdánlivě nemá opodstatnění. Výčitky vůči partnerovi i sobě, nakonec bezradnost, neschopnost akce a rezignace a pocit vnitřní prázdnoty. Dominující uvědomění, že s tímto konkrétním partnerem to nejde a bez něj si už také náš život představovat v tuto chvíli nedovedeme. Smíšené pocity, ambivalence, výčitky, tajné programy (nevěra, alkohol, sladké, utrácení peněz)… to vše patří mezi projevy života v závislostním vztahu.

Na závislostním vztahu je matoucí pohyb dvou osob ve třech rolích či pozicích. V pozicích Oběť, Tyran (někdy Perzekutor) a Spasitel.

 • Základní teze komunikační analýzy závislostí položila transakční analýza a její zakladatel Eric Berne. Jeho koncept rozpracovali v 60. letech 20. století následovníci, kteří pracovali s koncepty chování a komunikace u pacientů závislých na návykových látkách.
 • Stephen Karpman pak použil teze z práce se závislými pacienty na koncept závislých vztahů, kde návyková látka není dominantní problém.

Nicméně v závislostních vztazích v praxi často potkávám také problém zneužívání alkoholu, stimulancií nebo marihuany a také poruchy příjmu potravy, častěji ve formě bulimie.

Oběť, Tyran a Spasitel

Pozice Oběti, Tyrana i Spasitele mají své typické projevy, prožitky i pocity, což je někdy matoucí pro lidi, kteří se do těchto pozic dostanou. Pak v terapii slyším výroky typu tohle nejsem já, jsem tohle taky já? nebo měním se v někoho, kým být nechci, případně co se to s námi stalo/děje?

Oběť: Ach, já ubohá…

Pro Oběť jsou typické prožitky bezmoci, bezradnosti, pocity nespravedlnosti, nedostatku sebepodpory a potlačené či nevyjádřené zlosti. Oběť má pocit, že nemůže využít svoji energii k aktivní změně. Je to zdánlivě „křehká bytost“, lítostivá, nešťastná a pasivní (uděláme to, jak chceš ty, mně je to jedno, já se přizpůsobím).

Také ale dráždí, rozčiluje a vyvolává v druhých hněv. Vedlejším přínosem role oběti může být přitáhnutí pozornosti, soucitu, lítosti, péče a podpory, zbavení se odpovědnosti, vyvolání dojmu beztrestnosti a nevinnosti. I přes dojem bezmoci má však oběť ve své pasivitě velkou moc. Dokáže vyvolávat pocity viny za to, že jí se daří špatně. A vyčítá.

Tyran: Tady rozhoduju já

Zato Tyran, ten prožívá zodpovědnost, prožitky potřeby ovládat, vychovávat, přimět k akci, výkonu, kvalitě, mít pravdu, moc a kontrolu. Bývá vyžadující, kontrolující a hodnotící, často tvrdým způsobem. Sám se také cítí uštvaný a bezmocný (ať dělám, co dělám, stejně to tady nefunguje podle mých představ, „správně“).

Může být přísný, povýšený až arogantní, despotický, autoritářský, budí strach. Může být krutý, bezcitný. V druhých vyvolává také zášť, odpor, zlost, touhu po odvetě. Vedlejším přínosem může být možnost vybití frustrace a iluze moci.

Spasitel: Co byste si beze mě počali

V pozici Spasitele to také není snadné. Dominantní jsou prožitky potřeby pomáhat někomu, kdo to potřebuje (především tomu, kdo je v roli oběti), harmonizovat, dát do pořádku, poradit. Je laskavý, altruistický, hodně pracuje, skoro se nezastaví. Může však vyvolávat v druhých také pocity viny, nutnost vděku a tím i závislosti na něm.

Může dusit, poskytovat neúčinnou pomoc: ve skutečnosti nepodporuje k samostatnosti, ale svou neustálou asistencí vyvolává pasivitu. Vedlejším přínosem může být pocit vlastní důležitosti, potřebnosti a ušlechtilosti. Řešením problémů ostatních může přehlížet své vlastní problémy.

Z jedné role do druhé

Matoucí je pohyb v rolích a základním znakem je to, že nikdy v páru nejsou oba dva v téže pozici, vždy jsou komplementární.

Například pro mladou ženu kolem 30 let, po druhém rozchodu s dlouhodobým partnerem, s tlukoucími biologickými hodinami (Oběť doby) je partner, ač nepříliš komunikující a nedávající emoce najevo, nicméně spolehlivý a stabilní ve svých postojích, hotovým požehnáním, Spasitelem.

Využívejte celý web.

Předplatné

To, že nemá kamarády ani koníčky, je v zájmu založení rodiny velkoryse přehlédnuto: potřebuje mě, vedle mě rozkvete (Spasitelka). V průběhu mateřské dovolené je žena finačně existenčně i komunikačně na partnerovi závislá, nedostatky původně velkoryse přehlédnuté nyní vadí, objevují se výčitky (Oběť), na které partner obvykle reaguje podrážděním (každý partner i partnerka) a stává se Tyranem, alespoň v očích oběti.

Unavený Tyran už nemůže, skládá zbraně a se slzami v očích se stává Obětí a prosí o klid na práci. Role se překmitnou a  z Oběti se stává Tyranka, která si diktuje podmínky, a poté Spasitelka, která o unaveného dříve Tyrana pečuje…

Mezi základní znaky závislostního vztahu tedy patří:

 1. Vzájemná závislost rolí: zmíněné role nejsou oddělené, neexistují samy o sobě, ale jsou ve vzájemné interakci a závislosti. Potřebují se navzájem, aby mohly existovat. V pozadí jejich neuvědomovaného chování je motivace k udržení těchto vazeb a rolí.
 2. Vztahová manipulace: partneři své potřeby nevyjadřují přímo, ale skrytě, s postranním úmyslem. Neberou za ně odpovědnost, ale přesouvají ji na druhého.
 3. Emoční rivalita a potřeba moci: jde o to, kdo bude mít navrch, o emoční uspokojení na úkor druhého a pocit moci nad druhým.
 4. Ambivalence: účastníci rolí prožívají ambivalentní pocity – nemohou žít ani spolu, ani bez sebe, zažívají frustraci i uspokojení, moc i bezmoc.
 5. Výčitková  a hodnotící, kontrolující, vyžadující komunikace

Pokračování: Jak se léčí závislý vztah

Líbí se vám Psychologie.cz?

Máte dvě možnosti, jak s námi zůstat v kontaktu. Předplatné vám otevře přístup k obrovské knihovně článků, videí a audiobooků. Nebo si nechte ZDARMA zasílat to nejzajímavější e‑mailem – dáme vám také vědět, když něco zajímavého otevíráme pro všechny čtenáře.

Podpořit a připojit se:

Přístup ke všemu

Nejlepší myšlenky zdarma:

Novinky e-mailem

Články k poslechu

Volání po lásce

Pozornost je základní projev lásky. Proč se opakovaně vrháme do vztahů, kde ji nenacházíme?

8 min

Chci nebýt

Myslíte někdy na sebevraždu? Přečtěte si, jak najít pomoc.

11 min

Narušitelé hranic

Lidé s hraniční poruchou osobnosti trpí pocitem prázdnoty. Jejich vztahy jsou plné bolesti.

12 min

Teď nežiješ

Úzkost je naléhavá zpráva. Poslechněte si, jak jí rozumí psycholog Jan Jakub Zlámaný.

25 min

Roztříštění

Poztrácené kousky duše je možné zacelit laskavou pozorností věnovanou tělu.

17 min

Otevřít audio sekci
Závislé vztahy
Seriál

Seriál o tom, jak závisý vztah vypadá, odkud se vztahová závislost bere a jak změnit vzájemnou dynamiku tak, aby společný tanec přinášel místo frustrace uspokojení.

Alena Večeřová Procházková

 • Vztahy a sex